ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

type

T AY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -type-, *type*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
type up- to make a typed copy of a piece of text that is written by hand - type a finished version

English-Thai: Longdo Dictionary
phenotype(n) ลักษณะที่แสดงออก หรือปรากฏให้เห็น เช่น ต้นสูง ต้นเตี้ย ขนสีดำ ขนสีน้ำตาล, Broader autistic phenotype describes individuals with autistic-like characteristics including social and communicative difficulties.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
type(suf) สิ่งที่เป็นรูปแบบ
type(n) รูปแบบ, See also: แบบ, ชนิด, ตัวอย่าง, ประเภท
type(n) ตรา, See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, เอกลักษณ์
type(n) ลักษณะที่เป็นแบบอย่าง
type(vi) เขียนแบบตัวพิมพ์
typeset(vt) เรียงพิมพ์
typeface(n) แบบตัวพิมพ์, Syn. type style
type-cast(vi) หลอมตัวพิมพ์
type-cast(vt) หลอมตัวพิมพ์
typewrite(vt) พิมพ์ดีด, See also: พิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
type(ไทพฺ) n. รูปแบบ, แบบ, ชนิด, ประเภท, จำพวก, ตัวอย่าง, ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด, พิมพ์, หากลุ่มเลือด, เป็นสัญลักษณ์, เป็นแบบอย่าง, เป็นตัวแทน. vi. พิมพ์ดีด
type-aheadพิมพ์ล่วงหน้าหมายถึง บัฟเฟอร์ (buffer) ส่วนหนึ่งในหน่วยความจำ ที่ทำให้สามารถสั่งให้แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ล่วงหน้า (พิมพ์ลงบนกระดาษก่อนที่จะแสดงผลนั้นบนจอภาพ) อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นกับหน่วยความจำด้วยว่า การกันที่เป็นบัฟเฟอร์ไว้ให้นั้น ได้มีการกำหนดไว้ให้มากน้อยเพียงใด โดยปกติ ระบบดอสจะกันไว้เพียง 15 ตัวอักษร ฉะนั้นพอพิมพ์ได้ 15 ตัวก็จะหยุด ดังนี้เป็นต้น
typefaceแบบอักษรหมายถึง การออกแบบตัวอักขระในรูปลักษณ์ต่าง ๆ กัน ในบางที่ใช้แทนคำ font ได้เลยดู font ประกอบ
typer(ไท'เพอะ) n. ผู้พิมพ์, พนักงานพิมพ์ดีด
typescript(ไทพฺ'สคริพทฺ) n. เอกสารหรือฉบับที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด, สิ่งที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด
typeset(ไทพฺ'เซท) vt., adj. เรียงพิมพ์
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)
typesetter(ไทพฺ'เซทเทอะ) n. ผู้เรียงพิมพ์, เครื่องเรียงพิมพ์, Syn. compositor
typesetting(ไทพฺ'เซททิง) n. กระบวนการเรียงพิมพ์. adj. ใช้สำหรับเรียงพิมพ์
typewrite(ไทพฺ'ไรทฺ) vt., vi. พิมพ์ดีด, พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด, Syn. type

English-Thai: Nontri Dictionary
type(n) แบบอย่าง, จำพวก, ชนิด, ตัวพิมพ์, เครื่องหมาย, ตรา, สัญลักษณ์
type(vi, vt) พิมพ์ดีด, เป็นตัวอย่าง, เป็นตัวแทน
typewrite(vi, vt) พิมพ์ดีด
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด, คนพิมพ์ดีด
typewriting(n) การพิมพ์ดีด
archetype(n) แม่พิมพ์, แม่แบบ, ตัวอย่างเดิม
BLOOD blood type(n) กลุ่มเลือด, หมู่เลือด, กรุ๊ปเลือด
linotype(n) เครื่องพิมพ์หิน, เครื่องเรียงพิมพ์
prototype(n) แบบเดิม, ต้นฮระกูล, รากเดิม, บุคคลตัวอย่าง
stereotype(n) แบบแผนตายตัว, เครื่องพิมพ์แบบ, ทัศนคติทั่วไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
typeแบบชนิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
typeต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
type areaพื้นที่แบบฉบับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
type faceแบบอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
type faceแบบอักษร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
type I errorความผิดพลาดแบบที่ ๑ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
type II errorความผิดพลาดแบบที่ ๒ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
type languageภาษาระบุแบบชนิด(ข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
type localityที่ตั้งแบบฉบับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
type of operationแบบปฏิบัติการ, แบบดำเนินการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Type and type-foundingตัวพิมพ์และการหล่อตัวพิมพ์ [TU Subject Heading]
Type specimensตัวอย่างต้นแบบ [TU Subject Heading]
Type specimens (Natural history)ตัวอย่างต้นแบบ (ประวัติธรรมชาติ) [TU Subject Heading]
Type-setting machinesเครื่องเรียงพิมพ์ [TU Subject Heading]
Typesettingการเรียงพิมพ์ [TU Subject Heading]
Typewriterเครื่องพิมพ์ดีด [การบัญชี]
Typewritersเครื่องพิมพ์ดีด [TU Subject Heading]
Typewritingการพิมพ์ดีด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It doesn't seem your type at all. - I thought you'd like it.ฉันนึกว่าคุณจะชอบเสียอีก Rebecca (1940)
I knew she was not the type to accept a lie.ผมรู้ว่าหล่อนไม่ใช่คนประเภทที่ยอมฟังคําโกหก Rebecca (1940)
This is a type E cranium. Very unusual.นี่เป็นพันธุ์อีเครเนี่ยม หาได้ยากมาก Beneath the Planet of the Apes (1970)
-What type is it?หัวรบเเบบไหน Beneath the Planet of the Apes (1970)
A type more Greek than Italian.ประเภทกรีกมากกว่าอิตาลี The Godfather (1972)
you know what they say about this type of operation... da!- นายก็รู้ว่า นี่เป็นภารกิจแบบ... Spies Like Us (1985)
the first step in an operation of this particular type is... to shave the patient.ขั้นแรก เริ่มจาก... โกนขนผู้ป่วย Spies Like Us (1985)
Dr. Felingo said there are 2 types of quiet men.ดร.เฟลิงโก้บอกว่า มีคนเงียบอยู่สองแบบ Vampire Hunter D (1985)
When it comes to exotic type mammals Has he got a zoo, I'm telling you It's a world class menagerie!มาดูสัตว์ที่ผิดธรรมดาบ้าง เขามีสวนสัตว์ ข้ากำลังพวกพวกเจ้า นี่คือสวนสัตว์ป่าระดับโลก Aladdin (1992)
- There are types of amnesia...- มีโรคความจำเสื่อม ชนิดหนึ่ง... . Squeeze (1993)
Typical lambchop's-got-a-bun-in-the-oven type behavior.อาการก็เหมือนผู้หญิงท้องทั่วไปนั่นแหละ Junior (1994)
They like either your type or mine.พวกเธอชอบแบบนาย หรือแบบฉัน Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
typeA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
typeA green color is a characteristic of that type of apple.
typeAll sweaters of this type are out of stock now.
typeAll sweaters of this type are out of stock now. We'll order them from the main store in Tokyo.
typeAll the world is divided into three types of people - finger-users, chopstick-users, and fork-users.
typeALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.
typeAre there any types of cuisine or restaurants that you could recommend?
typeAre you able to type?
typeBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
typeBy using four types of metal specific frequency resonance is suppressed.
typeCan I use your typewriter?
typeCan you guess what type of restaurant it was?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นฉบับ(n) manuscript, See also: typescript
ตัวพิมพ์(n) types, See also: type faces
ลักษณะ(clas) type, See also: kind, category, group, class, sort, Syn. ประเภท, Example: การตอบโต้บทสนทนามี 2 ลักษณะคือ, Thai Definition: ลักษณนามของเครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
อย่าง(n) type, See also: kind, sort, Syn. ชนิด, สิ่ง, Example: โครงสร้างของสะพานรถไฟบางอย่างออกแบบไว้สำหรับการบรรทุกน้ำมันเครื่องเคมีที่เป็นของเหลวและปูนซีเมนต์
คีย์(v) type, Syn. พิมพ์, Example: พนักงานคีย์ข้อมูลอื่นๆ จากแบบฟอร์มอันนั้นเข้าเครื่อง, Notes: (ปาก)
เครื่องพิมพ์ดีด(n) typewriter, Example: ผมอยากซื้อเครื่องพิมพ์ดีดชนิดหิ้วสักเครื่องหนึ่ง, Count Unit: เครื่อง
แคร่(n) carriage, See also: typewriter carriage, Syn. แคร่พิมพ์ดีด, Example: เครื่องพิมพ์ในกลุ่มนี้ใช้แคร่รับกระดาษแบบยาว, Count Unit: แคร่, Thai Definition: ส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีด ใช้ใส่กระดาษพิมพ์และเลื่อนไปมาได้
พิมพ์(v) type, See also: typewrite, Example: ฉันต้องพิมพ์จดหมายตามที่เจ้านายสั่งให้เสร็จภายในเย็นนี้, Thai Definition: ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนวัตถุ เช่น ใช้พิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พิมพ์ดีด(v) type, See also: typewrite, Syn. พิมพ์, Example: กว่าที่จะได้เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งออกมา เขาต้องพิมพ์ดีดสองครั้งเป็นอย่างน้อย, Thai Definition: ใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษรบนพิมพ์ดีด
พิมพ์ดีด(n) typewriter, Example: ถ้าพิมพ์ออกมาตัวอักษรเหมือนกันหมดเหมือนพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดธรรมดาก็จะทำให้เอกสารนั้นไม่เป็นที่สนใจเท่าที่ควร, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งใช้ปลายนิ้วเคาะแป้นอักษร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[baēp] (n) EN: example ; model ; kind  FR: modèle [ m ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; style [ m ] ; forme [ f ]
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [ m ] ; standard [ m ]
แบบเครื่องบิน[baēp khreūangbin] (n, exp) EN: aircraft type  FR: type d'avion [ m ] ; type d'appareil [ m ] ; appareil [ m ]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [ m ] ; modèle [ m ]
ช่างเรียง[chang rīeng] (n) EN: composer ; typesetter  FR: typographe [ m ] ; typo (fam.) [ m ]
ช่างเรียงพิมพ์[chang rīengphim] (n) EN: type compositor
ชนิด[chanit] (n) EN: kind ; type ; species ; category ; variety  FR: sorte [ f ] ; espèce [ f ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; exemple [ m ]
ชนิด[chanit] (n) EN: [ classifier : types of items ]
ชนิดข้อมูล[chanit khømūn] (n, exp) EN: data type  FR: type de données [ m ]
ชนิดของกระดาษ[chanit khøng kradāt] (n, exp) EN: type of paper

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TYPE T AY1 P
TYPES T AY1 P S
TYPED T AY1 P T
TYPESET T AY1 P S EH2 T
TYPEFACE T AY1 P F EY2 S
TYPECAST T AY1 P K AE2 S T
TYPEABLE T AY1 P AH0 B AH0 L
TYPEFACES T AY1 P F EY2 S AH0 Z
TYPEWRITER T AY1 P R AY2 T ER0
TYPEWRITTEN T AY1 P R IH2 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
type (v) tˈaɪp (t ai1 p)
typed (v) tˈaɪpt (t ai1 p t)
types (v) tˈaɪps (t ai1 p s)
typecast (v) tˈaɪpkaːst (t ai1 p k aa s t)
typeface (n) tˈaɪpfɛɪs (t ai1 p f ei s)
typecasts (v) tˈaɪpkaːsts (t ai1 p k aa s t s)
typefaces (n) tˈaɪpfɛɪsɪz (t ai1 p f ei s i z)
typescript (n) tˈaɪpskrɪpt (t ai1 p s k r i p t)
typesetter (n) tˈaɪpsɛtər (t ai1 p s e t @ r)
typewriter (n) tˈaɪpraɪtər (t ai1 p r ai t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] type; form; pattern; style #1,330 [Add to Longdo]
类型[lèi xíng, ㄌㄟˋ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] type #2,557 [Add to Longdo]
样式[yàng shì, ㄧㄤˋ ㄕˋ,   /  ] type; style #13,414 [Add to Longdo]
脸谱[liǎn pǔ, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄨˇ,   /  ] types of facial makeup in operas #34,339 [Add to Longdo]
排版[pái bǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄢˇ,  ] typesetting #34,394 [Add to Longdo]
打字机[dǎ zì jī, ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄐㄧ,    /   ] typewriter #52,667 [Add to Longdo]
歌仔戏[gē zǎi xì, ㄍㄜ ㄗㄞˇ ㄒㄧˋ,    /   ] type of opera from Taiwan and Fujian #57,721 [Add to Longdo]
[mǎo, ㄇㄠˇ, ] type of water plant; (dialect) loess hills #69,117 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] type of oak; stable (for horses) #73,996 [Add to Longdo]
排印[pái yìn, ㄆㄞˊ ㄧㄣˋ,  ] typesetting and printing #93,496 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkühlungsart { f }type of cooling [Add to Longdo]
Art { f }; Typ { m } | Arten { pl }; Typen { pl } | Art der Nutzungtype | types | type of use [Add to Longdo]
Art und Maß der baulichen Nutzungtype and degree of building and land use [Add to Longdo]
Autotyp { m }; Wagentyp { m } [ auto ]type of car [Add to Longdo]
Bauweise { f }type of building coverage [Add to Longdo]
Bolzenlochausführung { f } [ techn. ]type of stud hole [Add to Longdo]
Eingabefehler { m }type error [Add to Longdo]
Getreideart { f } | Getreidearten { pl }type of corn; type of grain | types of grains [Add to Longdo]
Härtungsart { f }type of setting [Add to Longdo]
Kostenart { f }type of cost [Add to Longdo]
Markenschild { n }type plate [Add to Longdo]
Rebsorte { f }type of grape [Add to Longdo]
Satzspiegel { m }type area [Add to Longdo]
Schriftbild { n } | Schriftbilder { pl }type face | type faces [Add to Longdo]
Schriftgießer { m } | Schriftgießer { pl }type founder | type founders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
代表[だいひょう, daihyou] (n, vs, adj-no) representative; representation; delegation; type; example; model; (P) #148 [Add to Longdo]
[ほう, hou] (n) (1) direction; way; side; area (in a particular direction); (2) side (of an argument, etc.); one's part; (3) type; category; (4) field (of study, etc.); (5) indicates one side of a comparison; (6) way; method; manner; means; (7) length (of each side of a square); (P) #160 [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) (1) colour; color; (2) complexion; (3) appearance; look; (4) (See 色仕掛け) love; lust; sensuality; love affair; lover; (5) (also written 種) kind; type; variety; (P) #475 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P) #753 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n, n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf, pref) (4) bank #873 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type [Add to Longdo]
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented [Add to Longdo]
サービスタイプ[さーびすたいぷ, sa-bisutaipu] service type [Add to Longdo]
サブタイプ[さぶたいぷ, sabutaipu] subtype [Add to Longdo]
シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -type \-type\ [See {Type}, n.]
   A combining form signifying impressed form; stamp; print;
   type; typical form; representative; as in stereotype
   phototype, ferrotype, monotype.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Type \Type\ (t[imac]p), n. [F. type; cf. It. tipo, from L. typus
   a figure, image, a form, type, character, Gr. ty`pos the mark
   of a blow, impression, form of character, model, from the
   root of ty`ptein to beat, strike; cf. Skr. tup to hurt.]
   1. The mark or impression of something; stamp; impressed
    sign; emblem.
    [1913 Webster]
 
       The faith they have in tennis, and tall stockings,
       Short blistered breeches, and those types of travel.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Form or character impressed; style; semblance.
    [1913 Webster]
 
       Thy father bears the type of king of Naples. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A figure or representation of something to come; a token;
    a sign; a symbol; -- correlative to antitype.
    [1913 Webster]
 
       A type is no longer a type when the thing typified
       comes to be actually exhibited.    --South.
    [1913 Webster]
 
   4. That which possesses or exemplifies characteristic
    qualities; the representative. Specifically:
    (a) (Biol.) A general form or structure common to a number
      of individuals; hence, the ideal representation of a
      species, genus, or other group, combining the
      essential characteristics; an animal or plant
      possessing or exemplifying the essential
      characteristics of a species, genus, or other group.
      Also, a group or division of animals having a certain
      typical or characteristic structure of body maintained
      within the group.
      [1913 Webster]
 
         Since the time of Cuvier and Baer . . . the
         whole animal kingdom has been universally held
         to be divisible into a small number of main
         divisions or types.        --Haeckel.
      [1913 Webster]
    (b) (Fine Arts) The original object, or class of objects,
      scene, face, or conception, which becomes the subject
      of a copy; esp., the design on the face of a medal or
      a coin.
      [1913 Webster]
    (c) (Chem.) A simple compound, used as a model or pattern
      to which other compounds are conveniently regarded as
      being related, and from which they may be actually or
      theoretically derived.
      [1913 Webster]
 
   Note: The fundamental types used to express the simplest and
      most essential chemical relations are hydrochloric
      acid, {HCl}; water, {H2O}; ammonia, {NH3}; and methane,
      {CH4}.
      [1913 Webster]
 
   5. (Typog.)
    (a) A raised letter, figure, accent, or other character,
      cast in metal or cut in wood, used in printing.
    (b) Such letters or characters, in general, or the whole
      quantity of them used in printing, spoken of
      collectively; any number or mass of such letters or
      characters, however disposed.
      [1913 Webster]
 
   Note: Type are mostly made by casting type metal in a mold,
      though some of the larger sizes are made from maple,
      mahogany, or boxwood. In the cut, a is the body; b, the
      face, or part from which the impression is taken; c,
      the shoulder, or top of the body; d, the nick
      (sometimes two or more are made), designed to assist
      the compositor in distinguishing the bottom of the face
      from t`e top; e, the groove made in the process of
      finishing, -- each type as cast having attached to the
      bottom of the body a jet, or small piece of metal
      (formed by the surplus metal poured into the mold),
      which, when broken off, leaves a roughness that
      requires to be removed. The fine lines at the top and
      bottom of a letter are technically called ceriphs, and
      when part of the face projects over the body, as in the
      letter f, the projection is called a kern.
      [1913 Webster] The type which compose an ordinary book
      font consist of Roman CAPITALS, small capitals, and
      lower-case letters, and Italic CAPITALS and lower-case
      letters, with accompanying figures, points, and
      reference marks, -- in all about two hundred
      characters. Including the various modern styles of
      fancy type, some three or four hundred varieties of
      face are made. Besides the ordinary Roman and Italic,
      some of the most important of the varieties are 
      [1913 Webster] Old English. Black Letter. Old Style.
      French Elzevir. Boldface. Antique. Clarendon. Gothic.
      Typewriter. Script.
      [1913 Webster] The smallest body in common use is
      diamond; then follow in order of size, pearl, agate,
      nonpareil, minion, brevier, bourgeois (or two-line
      diamond), long primer (or two-line pearl), small pica
      (or two-line agate), pica (or two-line nonpareil),
      English (or two-line minion), Columbian (or two-line
      brevier), great primer (or two-line bourgeois), paragon
      (or two-line long primer), double small pica (or
      two-line small pica), double pica (or two-line pica),
      double English (or two-line English), double great
      primer (or two-line great primer), double paragon (or
      two-line paragon), canon (or two-line double pica).
      Above this, the sizes are called five-line pica,
      six-line pica, seven-line pica, and so on, being made
      mostly of wood. The following alphabets show the
      different sizes up to great primer.
      [1913 Webster] Brilliant . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
      Diamond . . abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Pearl . . .
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Agate . . .
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Nonpareil . . .
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Minion . . .
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Brevier . . .
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Bourgeois . .
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Long primer . . .
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Small pica . .
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Pica . . . . .
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz English . . .
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Columbian . . .
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Great primer . . .
      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
      [1913 Webster] The foregoing account is conformed to
      the designations made use of by American type founders,
      but is substantially correct for England. Agate,
      however, is called ruby, in England, where, also, a
      size intermediate between nonpareil and minion is
      employed, called emerald.
      [1913 Webster]
 
   {Point system of type bodies} (Type Founding), a system
    adopted by the type founders of the United States by which
    the various sizes of type have been so modified and
    changed that each size bears an exact proportional
    relation to every other size. The system is a modification
    of a French system, and is based on the pica body. This
    pica body is divided into twelfths, which are termed
    "points," and every type body consist of a given number of
    these points. Many of the type founders indicate the new
    sizes of type by the number of points, and the old names
    are gradually being done away with. By the point system
    type founders cast type of a uniform size and height,
    whereas formerly fonts of pica or other type made by
    different founders would often vary slightly so that they
    could not be used together. There are no type in actual
    use corresponding to the smaller theoretical sizes of the
    point system. In some cases, as in that of ruby, the term
    used designates a different size from that heretofore so
    called.
    [1913 Webster] 1 American 9 Bourgeois [bar] [bar] 11/2
    German [bar] 2 Saxon 10 Long Primer [bar] [bar] 21/2 Norse
    [bar] 3 Brilliant 11 Small Pica [bar] [bar] 31/2 Ruby 12
    Pica [bar] [bar] 4 Excelsior [bar] 41/2 Diamond 14 English
    [bar] [bar] 5 Pearl 16 Columbian [bar] [bar] 51/2 Agate
    [bar] 6 Nonpareil 18 Great Primer [bar] [bar] 7 Minion
    [bar] 8 Brevier 20 Paragon [bar] [bar] Diagram of the
    "points" by which sizes of Type are graduated in the
    "Point System".
    [1913 Webster]
 
   {Type founder}, one who casts or manufacture type.
 
   {Type foundry}, {Type foundery}, a place for the manufacture
    of type.
 
   {Type metal}, an alloy used in making type, stereotype
    plates, etc., and in backing up electrotype plates. It
    consists essentially of lead and antimony, often with a
    little tin, nickel, or copper.
 
   {Type wheel}, a wheel having raised letters or characters on
    its periphery, and used in typewriters, printing
    telegraphs, etc.
 
   {Unity of type} (Biol.), that fundamental agreement in
    structure which is seen in organic beings of the same
    class, and is quite independent of their habits of life.
    --Darwin.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Type \Type\, v. t. [imp. & p. p. {Typed}; p. pr. & vb. n.
   {Typing}.]
   1. To represent by a type, model, or symbol beforehand; to
    prefigure. [R.] --White (Johnson).
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish an expression or copy of; to represent; to
    typify. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Let us type them now in our own lives. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 type
   n 1: a subdivision of a particular kind of thing; "what type of
      sculpture do you prefer?" [ant: {antitype}]
   2: a person of a specified kind (usually with many
     eccentricities); "a real character"; "a strange character";
     "a friendly eccentric"; "the capable type"; "a mental case"
     [syn: {character}, {eccentric}, {type}, {case}]
   3: (biology) the taxonomic group whose characteristics are used
     to define the next higher taxon
   4: printed characters; "small type is hard to read"
   5: all of the tokens of the same symbol; "the word `element'
     contains five different types of character"
   6: a small metal block bearing a raised character on one end;
     produces a printed character when inked and pressed on paper;
     "he dropped a case of type, so they made him pick them up"
   v 1: write by means of a keyboard with types; "type the
      acceptance letter, please" [syn: {type}, {typewrite}]
   2: identify as belonging to a certain type; "Such people can
     practically be typed" [syn: {type}, {typecast}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 type /tip/ 
  type

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 type /tipə/
  type

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top