ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vomit

V AA1 M AH0 T   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vomit-, *vomit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vomit[N] การอาเจียน, See also: การสำรอก, การอ้วก
vomit[VT] อาเจียน, See also: อ้วก, Syn. puke, throw up, barf
vomit[VI] อาเจียน, See also: อ้วก, Syn. puke, throw up, barf
vomit[N] สิ่งที่อาเจียนออกมา
vomiter[N] ผู้อาเจียน, See also: ผู้สำรอก
vomitive[ADJ] ที่ทำให้อาเจียน, Syn. queasy
vomit out[PHRV] ทำให้ไหลพุ่งออกมา, See also: ทำให้อาเจียนออกมา, อาเจียนออกมา
vomit out[PHRV] พูด (สิ่งไม่ดี), See also: พ่น (สิ่งไม่ดี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vomit(วอม'มิท) n. การอาเจียน,สิ่งที่อาเจียนออกมา,สิ่งที่พ่นออกมา. vi.,vt. อาเจียน,สำรอก,อ้วก,พ่น., See also: vomitive adj. vomitous adj. vomiter,n., Syn. throw up,retch,erupt

English-Thai: Nontri Dictionary
vomit(n) การอาเจียน,การอ้วก,การสำรอก
vomit(vi) อาเจียน,สำรอก,อ้วก,พ่นออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vomit๑. อาเจียน๒. สิ่งอาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ vomitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting centreศูนย์อาเจียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting of pregnancyการอาเจียนแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, cerebralการอาเจียนเหตุสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, cyclic; vomiting, periodic; vomiting, recurrentการอาเจียนเวียนซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, dryการอาเจียนลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, periodic; vomiting, cyclic; vomiting, recurrentการอาเจียนเวียนซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, perniciousการอาเจียนอย่างร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, projectileการอาเจียนพุ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomiting, recurrent; vomiting, cyclic; vomiting, periodicการอาเจียนเวียนซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vomitingการอาเจียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That obese specimen of human filth scrubbing bulimia vomit out of the carpet is Ms. Bean.สิ่งมีชีวิตรุ่นทดลองจืดชีดไร้ชีวิตชีวา ที่กำลังขัดคราบอ้วกสกปรก ออกจากพรมนั้นคือ มิสบีน แต่ฉันเรียกนางว่า ไวท์แมมมี่ Pilot (2015)
Gets floated for it and... his mother, she starts drinking pretty heavily after that and... last words she says to him before he finds her in a pool of her own vomit is that... is that he killed his father.ปลอยมันไปและ.. แม่ของเขา เธอเริ่มดื่ม ดื่มหนักมากหลังจากนั้น The 48 (2014)
What about the vomit found at the crime scene?แม่นมากเลยด้วย The Inspiration (2013)
I found blue chunks in vomit at the scene.ฉันเจอก้อนสีฟ้าในอาเจียนในที่เกิดเหตุ We Are Family (2013)
Why did you vomit on us!ทำไมแกอ้วกใส่ฉันวะ! This Is the End (2013)
Yes, that vomit has been collected and is being analyzed as we speak, and I'm very grateful that I have this job and someone has that one that's not me.ใช่ กองอาเจียนถูกเก็บ และส่งไปตรวจสอบอยู่ในตอนนี้ และฉันดีใจมากที่ได้ทำงานตรงนี้ The Good Earth (2012)
It says here that vomit was found in the vicinity of his abduction.รายงานบอกว่าพบกองอาเจียน อยู่ใกล้ๆกับจุดลักพาตัว The Good Earth (2012)
( vomits )(อ้วก) Walk with Me (2012)
Vomit everywhere.อ้วกพุ่งไปทุกที่ Pitch Perfect (2012)
The very audacity of the name summons vomit into the recesses of my mouth.ฉันน่าจะรู้ว่ามันต้องมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับยัยแองจี้ แต่ว่าแม่มดนี่มัน Dark Shadows (2012)
If you don't care whether your parents and siblings vomit blood and die, then go straight to his house and become the Kim family's ghost (daughter-in-law).ถ้าเจ้าไม่สนใจว่าพ่อแม่พี่น้องของเจ้าจะอาเจียนจนเป็นเลือดตายหรือไม่ อย่างนั้นมุ่งตรงไปที่บ้านของเขาและไปเป็นผีลูกสะใภ้ของตระกูลคิมซะ The Princess' Man (2011)
It's a filthy goddamn helpless world, and honestly, I feel like I'm helping to take them away from the shit and the piss and the vomit that run in the streets.โลกโสมมที่อับจน และตรงๆเลยนะ ผมรู้สึกว่า ผมช่วยพาพวกเขา หลุดออกจากขี้ Pilot (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vomitGet rid of this vomit yourself!
vomitI feel like vomiting.
vomitThe bus ride made her feel so sick that she began to vomit.
vomitVomiting and diarrhea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากเลือด[V] vomit blood, See also: spit blood, Thai definition: อาเจียนเป็นเลือด
อ้วก[V] vomit, See also: be sick, Syn. อาเจียน, สำรอก, Example: สองมือเขาเกาะแคมเรืออ้วกจนคอขมและเหนื่อยหอบจนแทบจะขาดใจ, Thai definition: สำรอกอาหารออกทางปาก, รากออกมา
อาเจียน[V] vomit, See also: be sick, Syn. อ้วก, สำรอก, Example: ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบนี้จะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน, Thai definition: สำรอกอาหารออกทางปาก, รากออกมา
ลงราก[V] vomit, See also: be sick, Thai definition: ท้องเดิน และอาเจียน
สำรอก[V] vomit, See also: disgorge, puke, spew out, Syn. ขย้อน, Example: นกบางชนิดสามารถสำรอกน้ำลายออกมาทำรังได้, Thai definition: ขย้อนเอาสิ่งที่กลืนลงไปในกระเพาะแล้วออกมาทางปาก
แหวะ[N] vomit, Syn. อาเจียน, อ๊วก, Example: เสื้อของเขาเลอะแหวะของเด็ก, Thai definition: อาหารหรือยาที่ล้นกระเพาะเด็กเล็กๆ ออกมาทางปากเรียกว่า แหวะ
แหวะ[V] vomit, See also: throw up, Syn. อาเจียน, อ๊วก, สำรอก, Example: เด็กแหวะเอาอาหารออกมาหมด
อ้วก[N] vomit, Syn. อาเจียน, ราก, สำรอก, Example: ผมเดินเหยียบอ้วกของใครก็ไม่รู้, Thai definition: อาหารที่สำรอกออกมาทางปาก
อ้วก[V] vomit, See also: throw up, retch, Syn. อาเจียน, ราก, สำรอก, Example: เขาอ้วกเป็นเลือดสดๆ, Thai definition: สำรอกอาหารออกมาทางปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; be sick   FR: vomir ; rendre
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
ราก[n.] (rāk) EN: vomit   FR: vomi [m] ; vomissure [f]
ราก[v.] (rāk) EN: vomit   FR: vomir
รากเลือด[v. exp.] (rāk leūat) EN: vomit blood ; spit blood   FR: vomir su sang ; cracher du sang
ทำให้อาเจียน[adj.] (thamhai ājīen) FR: vomitif ; émétique
อ้วก[v.] (ūak) EN: vomit   FR: vomir
แหวะ[v.] (wae) EN: vomit (for babies) ; throw up   FR: vomir (pour les jeunes enfants)

CMU English Pronouncing Dictionary
VOMIT    V AA1 M AH0 T
VOMITING    V AA1 M AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vomit    (v) vˈɒmɪt (v o1 m i t)
vomits    (v) vˈɒmɪts (v o1 m i t s)
vomited    (v) vˈɒmɪtɪd (v o1 m i t i d)
vomiting    (v) vˈɒmɪtɪŋ (v o1 m i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ǒu, ㄡˇ, / ] vomit, #12,720 [Add to Longdo]
[qìn, ㄑㄧㄣˋ, ] vomiting of animals; to use bad language [Add to Longdo]
呕吐物[ǒu tù wù, ㄡˇ ㄊㄨˋ ㄨˋ, / ] vomit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
げろげろ吐く[げろげろはく, gerogerohaku] (exp,v5k) to vomit; to throw up [Add to Longdo]
ゲーゲー[, ge-ge-] (vs) to vomit [Add to Longdo]
リバース[, riba-su] (n,vs) (1) reverse; (n) (2) rebirth; (3) (sl) vomit [Add to Longdo]
悪心[おしん, oshin] (n) (See あくしん) nausea; urge to vomit [Add to Longdo]
血反吐[ちへど, chihedo] (n) bloody vomit [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) [Add to Longdo]
寝ゲロ[ねゲロ, ne gero] (n,vs) (See げろ) vomitting while asleep; sleep-puking [Add to Longdo]
吐き下し[はきくだし, hakikudashi] (n,vs) vomit and diarrhea or excreta (diarrhoea) [Add to Longdo]
吐き散らす;吐散らす[はきちらす, hakichirasu] (v5s,vt) (1) to spit out all around; to vomit all around; (2) to spew out (e.g. dirty language) [Add to Longdo]
吐き出す[はきだす, hakidasu] (v5s,vt) to vomit; to spit out; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vomit \Vom"it\, n. [L. vomitus, from vomere, vomitum, to vomit;
   akin to Gr. ?, Skr. vam, Lith. vemiti. Cf. {Emetic},
   {Vomito}.]
   [1913 Webster]
   1. Matter that is vomited; esp., matter ejected from the
    stomach through the mouth.
    [1913 Webster]
 
       Like vomit from his yawning entrails poured.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) That which excites vomiting; an emetic.
    [1913 Webster]
 
       He gives your Hollander a vomit.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Black vomit}. (Med.) See in the Vocabulary.
 
   {Vomit nut}, nux vomica.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vomit \Vom"it\, v. i. [imp. & p. p. {Vomited}; p. pr. & vb. n.
   {Vomiting}.] [Cf. L. vomere, vomitum, and v. freq. vomitare.
   See {Vomit}, n.]
   To eject the contents of the stomach by the mouth; to puke;
   to spew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vomit \Vom"it\, v. t.
   1. To throw up; to eject from the stomach through the mouth;
    to disgorge; to puke; to spew out; -- often followed by up
    or out.
    [1913 Webster]
 
       The fish . . . vomited out Jonah upon the dry land.
                          --Jonah ii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to eject from any hollow place; to belch forth; to
    emit; to throw forth; as, volcanoes vomit flame, stones,
    etc.
    [1913 Webster]
 
       Like the sons of Vulcan, vomit smoke. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vomit
   n 1: the matter ejected in vomiting [syn: {vomit}, {vomitus},
      {puke}, {barf}]
   2: a medicine that induces nausea and vomiting [syn: {emetic},
     {vomit}, {vomitive}, {nauseant}]
   3: the reflex act of ejecting the contents of the stomach
     through the mouth [syn: {vomit}, {vomiting}, {emesis},
     {regurgitation}, {disgorgement}, {puking}]
   v 1: eject the contents of the stomach through the mouth; "After
      drinking too much, the students vomited"; "He purged
      continuously"; "The patient regurgitated the food we gave
      him last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast},
      {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch},
      {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk},
      {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top