ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cater

K EY1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cater-, *cater*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cater(vt) จัดหาให้, See also: จัดเตรียมให้, Syn. provide, provision, supply
caterer(n) คนที่ขายหรือให้บริการด้านอาหาร
cater to(phrv) จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้, Syn. cater for
cater for(phrv) จัดเตรียมอาหารไว้ให้
cater for(phrv) จัดหาสิ่งที่ต้องการไว้ให้, Syn. cater to, provide for
cater for(phrv) พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง
caterwaul(vi) ส่งเสียงดังน่ารำคาญเหมือนแมว, Syn. yowl
caterpillar(n) คนที่รีดไถจากผู้อื่น, Syn. extortioner
caterpillar(n) หนอนผีเสื้อ
cater-cornered(adj) ที่เป็นเส้นทแยงมุม, Syn. diagonal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cater(เค'เทอะ) { catered, catering, caters } vi. จัดอาหาร (การบริการและ อื่น ๆ) ให้, จัดหาสิ่งที่ต้องการให้, เสนอรายการบันเทิง, เสนอรายการ, สอดคล้อง, See also: caterer ผู้จัดหา. cateringly adv., Syn. victual, feed
caterpillar(แคท'ทะพิลละ) n. หนอนผีเสื้อ, หนอนผีเสื้อราตรี, รถแทรกเตอร์
caterwaulvi. ร้องเสียงคล้ายเสียงแมวที่ร้องหาคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
cater(vt) หาอาหารให้, ให้ความบันเทิง
caterpillar(n) หนอนแก้ว, หนอนผีเสื้อ, ดักแด้, ตัวบุ้ง, ตัวด้วง, ตีนตะขาบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cater cousinลูกพี่ลูกน้องชั้นที่ ๔ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caterpillar rashผื่นแพ้บุ้งร่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caterers and cateringบริการจัดเลี้ยง [TU Subject Heading]
Cateringบริการจัดทำอาหาร [เศรษฐศาสตร์]
Caterpillarsด้วง [TU Subject Heading]
Caterpillarsตัวบุ้ง, บุ้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
caterบริการ
catering[แคท เทอ ริ่ง] (n) การจัดอาหารให้ในงานเลี้ยง, บริการจัดเตรียมอาหาร, จัดเลี้ยง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Always proud to cater to the Little Folk, Mister...?ว่าเเต่ท่าน... The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Jenny'll be singin', ... and Monroe's gonna cater the reception.เจนนี่จะไปร้องเพลงที่นั่นด้วย คุณมอนโรจะเป็นเจ้าภาพรับรองแขกให้ Brokeback Mountain (2005)
-Finish it. -l'm just here to cater to the plants.แต่งต่อให้จบซิ ฉันกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ Music and Lyrics (2007)
They're gonna cater your wedding.จะจัดอาหารงานแต่งให้คุณ Go Your Own Way (2008)
These days, a concierge is expected to cater to any client's need.ทุกวันนี้โรงแรมถูกคาดหวังว่า/Nจะต้องมีทุกสิ่งที่ลูกค้าต้องการ Cheating Death (2008)
AND I CONVINCED HIM TO LET US CATER IT. DINNER FOR 80.แล้วผมได้หว่านล้อมให้เขายอมให้เราจัดเตรียมอาหารให้ สำหรับแขก80คน There's Always a Woman (2008)
WE, WE WILL THROW YOU A PARTY SO SPECIAL THAT YOU'LL WANT US TO CATER YOUR ANNIVERSARY, TOO.เราจะจัดงานเลี้ยงสุดพิเศษให้คุณ จนคุณอยากให้เราจัดเลี้ยงสำหรับวันครบรอบของคุณด้วย There's Always a Woman (2008)
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน, เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก Home (2009)
Palm oil not only caters to our growing demand for food, but also cosmetics, detergents and, increasingly, alternative fuels.น้ำมันปาล์มไม่ได้แค่ตอบสนอง ความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นของเรา แต่รวมถึงเครื่องสำอาง, ผงซักฟอก และพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้น Home (2009)
So that we can cater to each member.เราแค่อยากคงไว้ซึ่งสไตล์... The Girlfriend Experience (2009)
We have certain accounts that cater to a specific demographic.เรามีแผนงานที่แน่นอนตั้งแต่ด้านการจัดอาหารจนไปถึงสถิติจำนวนประชากร The Story of Lucy and Jessie (2009)
And i'm a cater waiter at a seder.และฉันก็เป็นพนักงานเสริฟ์งานเซดาร์ Seder Anything (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
caterA butterfly is a mature caterpillar.
caterA store catering to students.
caterI arranged catering for tomorrow's party.
caterMy mother disliked caterpillars, not to mention snakes.
caterOur travel advice center caters for the independent traveler.
caterThe caterpillar turned into a butterfly.
caterThis caterpillar will become a beautiful butterfly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวอ่อน(n) caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตัวอ่อน(n) caterpillar, See also: embryo, Example: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
ตีนตะขาบ(n) caterpillar tractor, Syn. รถตีนตะขาบ, Example: รถตีนตะขาบสามารถวิ่งไปในภูมิประเทศที่ไม่มีถนนได้, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถชนิดหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยสายพาน สามารถขับเคลื่อนไปในภูมิประเทศที่เป็นทุ่งนาป่าเขาได้ดีกว่ารถที่ใช้ล้อธรรมดา
บุ้ง(n) caterpillar, See also: hairy caterpillar, Syn. ตัวบุ้ง, หนอนบุ้ง, Example: ฉันเห็นบุ้งทีไรขนลุกทุกที เพราะเคยโดนตัวมันแล้วคันมากๆ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: หนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน
ร่าน(n) caterpillar, Syn. บุ้ง, หนอนผีเสื้อ, Thai Definition: ชื่อหนอนผีเสื้อหลายชนิดและหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Arctiidae, Lymantriidae, Lasiocampidae มีขนปกคลุมเต็มลำตัว เมื่อถูกเข้าจะปล่อยน้ำพิษทำให้เกิดอาการแสบร้อนและคัน เมื่อเจริญวัยจะเข้าดักแด้และฟักออกมาเป็นผีเสื้อกลางคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ง[bung] (n) EN: caterpillar ; hairy caterpillar  FR: chenille [ f ] ; chenille velue [ f ]
ด้วง[duang = dūang] (n) EN: grub ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; worm
ด้วง[duang = dūang] (n) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm  FR: hanneton [ m ] ; scarabée [ m ] ; perce-oreille [ m ] ; forficule [ m ]
หนอนบุ้ง[nøn bung] (n) EN: caterpillar ; hairy caterpillar  FR: chenille [ f ] ; chenille velue [ f ]
หนอนผีเสื้อ[nøn phīseūa] (n, exp) EN: caterpillar  FR: chenille de papillon [ f ]
ตัวบุ้ง[tūa bung] (n) EN: caterpillar ; hairy carterpillar  FR: chenille [ f ] ; chenille velue [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CATER K EY1 T ER0
CATERS K EY1 T ER0 Z
CATERED K EY1 T ER0 D
CATERER K EY1 T ER0 ER0
CATERINO K AA0 T ER0 IY1 N OW0
CATERING K EY1 T ER0 IH0 NG
CATERERS K EY1 T ER0 ER0 Z
CATERWAUL K AE1 T ER0 W AA0 L
CATERPILLAR K AE1 T AH0 P IH2 L ER0
CATERPILLAR K AE1 T ER0 P IH2 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cater (v) kˈɛɪtər (k ei1 t @ r)
caters (v) kˈɛɪtəz (k ei1 t @ z)
catered (v) kˈɛɪtəd (k ei1 t @ d)
caterer (n) kˈɛɪtərər (k ei1 t @ r @ r)
caterers (n) kˈɛɪtərəz (k ei1 t @ r @ z)
catering (v) kˈɛɪtərɪŋ (k ei1 t @ r i ng)
caterwaul (v) kˈætəwɔːl (k a1 t @ w oo l)
caterwauls (v) kˈætəwɔːlz (k a1 t @ w oo l z)
caterpillar (n) kˈætəpɪlər (k a1 t @ p i l @ r)
caterwauled (v) kˈætəwɔːld (k a1 t @ w oo l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
履带[lǚ dài, ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ,   /  ] caterpillar track; shoes and belt #30,306 [Add to Longdo]
毛毛虫[máo mao chóng, ㄇㄠˊ ㄇㄠ˙ ㄔㄨㄥˊ,    /   ] caterpillar #37,962 [Add to Longdo]
配餐[pèi cān, ㄆㄟˋ ㄘㄢ,  ] catering #52,243 [Add to Longdo]
毛虫[máo chóng, ㄇㄠˊ ㄔㄨㄥˊ,   /  ] caterpillar #62,566 [Add to Longdo]
卡特彼勒公司[Kǎ tè bǐ lè gōng sī, ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ ㄅㄧˇ ㄌㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄙ,      ] Caterpillar Inc. #147,415 [Add to Longdo]
[zhú, ㄓㄨˊ, ] caterpillar #519,449 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P) [Add to Longdo]
ケータリング[ke-taringu] (n) catering [Add to Longdo]
ケータリングサービス[ke-taringusa-bisu] (n) catering service [Add to Longdo]
ステータスインジケータ[sute-tasuinjike-ta] (n) { comp } status indicater [Add to Longdo]
ブルセラショップ[buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]
意を迎える[いをむかえる, iwomukaeru] (exp, v1) to cater to another's wish; to accommodate; to be agreeable [Add to Longdo]
芋虫;いも虫[いもむし;イモムシ, imomushi ; imomushi] (n) (See 雀蛾) hornworm (caterpillar of a hawk moth); (hairless) caterpillar [Add to Longdo]
観光バー[かんこうバー, kankou ba-] (n) tourist bar; gay bar catering mainly to straight people [Add to Longdo]
仕出し[しだし, shidashi] (n) catering; shipment [Add to Longdo]
仕出し屋[しだしや, shidashiya] (n) caterer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cater \Ca"ter\, n. [OE. catour purchaser, caterer, OF. acator,
   fr. acater, F. acheter, to buy, provide, fr. LL. accaptare;
   L. ad + captare to strive, to seize, intens, of capere to
   take, seize. Cf. {Acater}, {Capacious}.]
   A provider; a purveyor; a caterer. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cater \Ca"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Catered}; p. pr. & vb. n.
   {Catering}.] [From {Cater}, n.]
   1. To provide food; to buy, procure, or prepare provisions.
    [1913 Webster]
 
       [He] providently caters for the sparrow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. By extension: To supply what is needed or desired, at
    theatrical or musical entertainments; -- followed by for
    or to.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cater \Ca"ter\, n. [F. quatre four.]
   The four of cards or dice.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cater \Ca"ter\, v. t.
   To cut diagonally. [Obs.] --Halliwell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cater
   v 1: give what is desired or needed, especially support, food or
      sustenance; "The hostess provided lunch for all the guests"
      [syn: {provide}, {supply}, {ply}, {cater}]
   2: supply food ready to eat; for parties and banquets

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top