ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猫-, *猫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[猫, māo, ㄇㄠ] cat
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  苗 (miáo ㄇㄧㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] animal,  Rank: 1,673

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[māo, ㄇㄠ, / ] cat, #1,420 [Add to Longdo]
[xióng māo, ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, / ] panda, #6,799 [Add to Longdo]
大熊[dà xióng māo, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, / ] giant panda (Ailuropoda melanoleuca), #9,190 [Add to Longdo]
[xiǎo māo, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄠ, / ] kitten, #10,842 [Add to Longdo]
头鹰[māo tóu yīng, ㄇㄠ ㄊㄡˊ ㄧㄥ, / ] owl, #26,284 [Add to Longdo]
[yě māo, ㄧㄝˇ ㄇㄠ, / ] wildcat, #36,093 [Add to Longdo]
[yè māo zi, ㄧㄝˋ ㄇㄠ ㄗ˙, / ] owl; (fig.) night owl, #37,538 [Add to Longdo]
小熊[xiǎo xióng māo, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, / ] lesser panda; red panda; firefox, #45,640 [Add to Longdo]
[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, ] leopard cat, #61,173 [Add to Longdo]
[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, / ] a civet (arboreal cat); a palm civet, #61,173 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ねこ, neko] (n) แมว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ねこぜ, nekoze] (n) ลักษณะหลังงอและคอยื่นไปข้างหน้า
[ねこ, neko] แมว
[neko, neko] (n ) แมว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ねこ, neko] (n) (1) cat; (2) shamisen; (3) geisha; (4) (abbr) (See 車) wheelbarrow; (5) (abbr) (See 火鉢) clay bed-warmer; (6) (uk) (col) (ant [Add to Longdo]
かぶり;被り(oK)[ねこかぶり, nekokaburi] (n,vs) feigned innocence or naivete; beguiling innocence; wolf in sheep's clothing [Add to Longdo]
じゃらし[ねこじゃらし, nekojarashi] (n) (See 狗尾草) green foxtail (species of annual grass, Setaria viridis) [Add to Longdo]
っ毛[ねこっけ, nekokke] (n) fine, soft hair [Add to Longdo]
に鰹節[ねこにかつおぶし, nekonikatsuobushi] (exp) (id) temptation one can't resist; setting a wolf to mind the sheep; trusting a cat with milk [Add to Longdo]
に小判[ねこにこばん, nekonikoban] (exp) (to cast) pearls before swine; really big waste of resources [Add to Longdo]
の額[ねこのひたい, nekonohitai] (n) tiny [Add to Longdo]
の額のような[ねこのひたいのような, nekonohitainoyouna] (exp) very small (particularly of a room or flat) [Add to Longdo]
の子一匹居ない[ねこのこいっぴきいない, nekonokoippikiinai] (adj-i) completely deserted [Add to Longdo]
の手も借りたい[ねこのてもかりたい, nekonotemokaritai] (n) extremely busy; lit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A cat appeared from behind the curtain.1匹のがカーテンの陰から現れた。
The house was empty except for a cat.1匹のを別とすれば家は空っぽだった。
"A spot of shut-eye" is also called a cat nap because a cat is in the habit of sleeping only a few minutes at a time.A spot of shut−eye は、またのいねむりともいわれている。は1度に2〜3分しか寝ない癖があるからだ。
I wouldn't push him too far. You don't know what he might do. I'd say you can't be too careful. They say even a doomed mouse will bite a cat if he has no choice.あいつ追いつめられたら何するか分からないぞ。窮鼠を噛むってこともあるからな。気を付けるに越したことはない。 [M]
Who will look after your cat while you are away?あなたが不在の間、誰があなたのの世話をするのか。
Your site appeals to people who are interested in cats.あなたのサイトは、に興味のある人達にとって魅力的です。
Do you like a black cat?あなたは黒いが好きですか。
I cannot stop that noisy cat from getting into my garden.あのうるさいが私の庭に入ってくるのを止めさせる事ができない。
Look at that cat on the roof.あの屋根の上にいるを見てごらんなさい。
That cat has beautiful fur.あのの毛はとてもきれいだ。
Look at that cat. It is Mr Brown's.あのをごらんなさい。それはブラウンさんのです。
Look at the cat.あのを見なさい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
David, a complete stranger comes into our house... and decides to strangle our cat and hang her in the wardrobe?[JA] デイビッド 赤の他人が この家に来て... を絞め殺して 衣装だんすに吊すわけ? Straw Dogs (1971)
- A cat?[CN] - Thunder and the House of Magic (2013)
I understand.[CN] 所以不管对方是阿阿狗 Episode #1.7 (2004)
Kitty. kitty;[CN] 小 Clawback (2011)
Bite![CN] 加菲抓... Half Cigarette (1999)
Hello, puss. Looking for a mouse?[JA] やあ、仔ちゃん ネズミを探してるの? And Then There Were None (1945)
Real cats.[CN] 真实的 La Jetée (1962)
What I'd like to know is whether we're the cat or the mouse.[JA] 私たちはかネズミか 知りたいものだ And Then There Were None (1945)
Time is a little difficult to find these days.[JA] 何かと忙しくて... まで用事があるようで Straw Dogs (1971)
The panda?[CN] - 那个熊! Kung Fu Panda (2008)
Cat-woman.[CN] 女. Gracie's Choice (2004)
David, I can't find the cat.![JA] デイビッド ちゃんが居ないの! Straw Dogs (1971)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ねこ, neko] Katze [Add to Longdo]
なで声[ねこなでごえ, nekonadegoe] einschmeichelnde_Stimme [Add to Longdo]
に小判[ねこにこばん, nekonikoban] Perlen_vor_die_Saeue [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top