ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cataclysm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cataclysm-, *cataclysm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cataclysm(n) การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางสังคมหรือการเมือง)
cataclysm(n) การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของเปลือกโลก, Syn. catastrophe
cataclysm(n) ความหายนะ, See also: ความพินาศ, Syn. disaster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) , ความเกลียด, ความหายนะ., See also: cataclysmic adj, ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster

English-Thai: Nontri Dictionary
cataclysm(n) น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, มหาภัยพิบัติ, ความหายนะ, กลียุค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cataclysmวินาศภัย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cataclysmic(adj) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือหายนะอย่างฉับพลันและรุนแรง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
after all, we're looking at it by light that left the star 7, 500 years ago-- it will be a cataclysm unlike anything we've seen before.หลังจากทั้งหมดเรากำลังมอง หาที่มันด้วยแสงดาวที่เหลือ 7, 500 ปี ago-- มันจะเป็นความหายนะแตกต่าง จากสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อน Sisters of the Sun (2014)
But many of them were swept away in vast cataclysms that overwhelmed the planet.แต่หลายคนก็ถูกกวาด ออกไปในกว้างใหญ่ ที่ครอบงำโลก Some of the Things That Molecules Do (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cataclysm
cataclysmic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cataclysm
cataclysms
cataclysmic

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katastrophe { f }; Naturkatastrophe { f }; Kataklysmus { m } | Katastrophen { pl }; Naturkatastrophen { pl }cataclysm | cataclysms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大変革[だいへんかく, daihenkaku] (n) revolution; cataclysm; drastic change [Add to Longdo]
天変地異[てんぺんちい, tenpenchii] (n) natural disaster; cataclysm [Add to Longdo]
破局[はきょく, hakyoku] (n) catastrophe; cataclysm; collapse (of a relationship); breakup; split (friends, lovers, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cataclysm \Cat"a*clysm\, n. [L. cataclysmos, Gr. kataklysmo`s,
   from ? to dash over, inundate; kata` downward, against + ? to
   wash or dash over: cf. F. cataclysme.]
   1. An extensive overflow or sweeping flood of water; a
    deluge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geol.) Any violent catastrophe, involving sudden and
    extensive changes of the earth's surface.
    [1913 Webster] Cataclysmal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cataclysm
   n 1: a sudden violent change in the earth's surface [syn:
      {catastrophe}, {cataclysm}]
   2: an event resulting in great loss and misfortune; "the whole
     city was affected by the irremediable calamity"; "the
     earthquake was a disaster" [syn: {calamity}, {catastrophe},
     {disaster}, {tragedy}, {cataclysm}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top