ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-absolutely-

AE2 B S AH0 L UW1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: absolutely, *absolutely*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolutely(adv) อย่างแน่นอน, See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, โดยสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้
absolutely(adv) อย่างไม่มีเงื่อนไข, See also: อย่างไม่มีข้อจำกัด, Syn. unquestionably, certainly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย Pinocchio (1940)
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง Pinocchio (1940)
Are you absolutely sure you left those messages for Mr. De Winter?เเน่ใจนะว่าเธอฝากข้อความ ไว้ให้คุณเดอ วินเทอร์เเล้ว Rebecca (1940)
- That's absolutely right.- That's absolutely right. 12 Angry Men (1957)
It's working. It this absolutely North Africa?มันอย่างนี้แอฟริกาเหนือ? How I Won the War (1967)
Nothing. Not a hint. Absolutely nothing.ไม่มีอะไร ไม่ได้คำใบ้ ไม่มีอะไรแน่นอน The Godfather (1972)
He'll set up a meeting with someone you absolutely trust.He'll set up a meeting with someone you absolutely trust. The Godfather (1972)
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น Jaws (1975)
- I said no. Absolutely not!ไม่อย่างเด็ดขาด The Blues Brothers (1980)
- You look absolutely gorgeous. - Thank you, Charles.คุณดูงดงามอย่างแน่นอน ขอบคุณชาร์ลส์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Absolutely no.อย่างไม่มี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I mean, I have absolutely no idea what we're doing here or what I'm doing here or what this place is about, but I am determined to enjoy myself.ฉันหมายถึงว่าฉันไม่รู้อะไรสักอย่าง ที่พวกเรากำลังทำอยู่ตอนนี้ หรือว่าฉันกำลังทำอะไรที่นี่ หรือที่นี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง แต่ฉันพยายามที่จะทำตัวเองให้สนุก Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absolutelyAbsolutely not. It's too cold today.
absolutelyA doctor's instruments must be kept absolutely clean.
absolutelyBy the way, my English is absolutely hopeless.
absolutelyCan you absolutely assure delivery by August 15?
absolutelyGood food and enough sleep are absolutely necessary to good health.
absolutelyHe has absolutely no respect for other people's feelings.
absolutelyHe has had absolutely no part in the conspiracy; it was not he, but his brother, who had an axe to grind against the government.
absolutelyHis technique was absolutely amazing.
absolutelyHis technique was unique and absolutely amazing.
absolutelyI absolutely love going to concerts not just because I get a chance to meet the musician or singer but because of the wondrous feeling of a live performance.
absolutelyI absolutely will not speak to that fellow again!
absolutelyI agree with you absolutely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นเชิง(adv) absolutely, See also: completely, unconditionally, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล
เปี๊ยบ(adv) absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
เป็นอันขาด(adv) absolutely, See also: definitely, surely, certainly, Syn. เด็ดขาด, Example: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด, Thai Definition: อย่างเด็ดขาด (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)
เปี๊ยบ(adv) absolutely, See also: exactly, strictly, striking, Example: ฝาแฝดคู่นี้เหมือนกันเปี๊ยบ บางครั้งพ่อแม่ยังแยกไม่ออก, Thai Definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
ลอยลำ(adv) absolutely, See also: overwhelmingly, Syn. ขาดลอย, Example: เกมส์การแข่งขันครั้งนี้เกาหลีเหนือชนะอย่างลอยลำ, Thai Definition: ชนะอย่างเด็ดขาด, Notes: (ปาก)
เด็ด(adv) absolutely, See also: completely, decidedly, for certain, certainly, unquestionably, Syn. ทีเดียว, เป็นอันขาด, Example: ผมไม่เอาเขาเด็ดๆ
เด็ดขาด(adv) absolutely, See also: resolutely, firmly, decisively, Syn. เด็ดเดี่ยว, แน่นอน, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด, Example: เขาตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
ทีเดียว(adv) absolutely, Example: เพราะแมวนั่นทีเดียว จึงทำให้ป้าบังอรสะดุดตกบันไดลงมา, Thai Definition: อย่างแน่แท้
เทียว(adv) absolutely, See also: quite (certain), right (now), Syn. ทีเดียว, เชียว, Example: อย่าไปที่นั่นเทียว, Thai Definition: คำที่ใช้ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อบังคับหรือเน้นความให้มีความหมายหนักแน่นยิ่งขึ้น
หัวเด็ดตีนขาด(adv) absolutely, Syn. ยังไงๆ, Example: ผมยอมไม่ได้ หัวเด็ดตีนขาดยังไงผมก็ไม่ยอม, Thai Definition: สู้จนตายไม่มีวันยอม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสมบูรณ์[dōi sombūn] (adv) EN: absolutely  FR: absolument
สิ้นเชิง[sinchoēng] (adv) EN: absolutely  FR: totalement ; complètement
ยังไง ๆ[yang-ngai-ngai] (adv) EN: absolutely

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABSOLUTELY AE2 B S AH0 L UW1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absolutely (a) ˈæbsəluːtliː (a1 b s @ l uu t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
absolut konvergent [ math. ]absolutely convergent [Add to Longdo]
unbeschränkt haftbarabsolutely liable [Add to Longdo]
unumgänglich { adj }absolutely essential; imperative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absolutely \Ab"so*lute*ly\, adv.
   In an absolute, independent, or unconditional manner; wholly;
   positively.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absolutely
   adv 1: completely and without qualification; used informally as
       intensifiers; "an absolutely magnificent painting"; "a
       perfectly idiotic idea"; "you're perfectly right";
       "utterly miserable"; "you can be dead sure of my
       innocence"; "was dead tired"; "dead right" [syn:
       {absolutely}, {perfectly}, {utterly}, {dead}]
   2: totally and definitely; without question; "we are absolutely
     opposed to the idea"; "he forced himself to lie absolutely
     still"; "iron is absolutely necessary"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top