ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปี๊ยบ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปี๊ยบ-, *เปี๊ยบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, perfectly, Syn. เป๊ะ, Example: เมื่อฉันพับผ้าอะไรก็ตามฉันต้องให้มุมผ้าซ้อนกันตรงเปี๊ยบ, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง
เปี๊ยบ[ADV] absolutely, See also: exactly, strictly, striking, Example: ฝาแฝดคู่นี้เหมือนกันเปี๊ยบ บางครั้งพ่อแม่ยังแยกไม่ออก, Thai definition: อย่างไม่มีข้อแตกต่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปี๊ยบว. ที่สุด เช่น แหลมเปี๊ยบ เหมือนเปี๊ยบ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Got your ears.หูเหมือนกันเปี๊ยบ Junior (1994)
It's a girl! Seven pounds, six ounces. She's got her mother's looks.ผู้หญิง เจ็ดจุดหกปอนด์ หน้าเหมือนแม่เปี๊ยบเลย Junior (1994)
It's exactly like a Greek myth.มันเหมือนนิทานกรีกเปี๊ยบเลย Don Juan DeMarco (1994)
Jesus, they were identical.มันเหมือนกับเปี๊ยบ The Truman Show (1998)
- That's what it feels like.- รู้สึกแบบนั้นเปี๊ยบ Bringing Down the House (2003)
- Oh, dear. This is exactly like a dream I had.ตายล่ะวา เหมือนในฝันเปี๊ยบเลย Around the World in 80 Days (2004)
- Good as new.- เหมือนเดิมเปี๊ยบ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- Right. So my ma says. - Does she?ค่ะ พูดเหมือนแม่เปี๊ยบ จริงเหรอ Saving Face (2004)
He's got his father's eyes, exactlyตาพี่เค้าย่ะ เหมือนพ่อเค้าเปี๊ยบเลย Nobody Knows (2004)
Now she'll have to stay the night, exactly as I predicted.ตอนนี้เจนจะต้องค้างคืนที่นั่น -ตามความมุ่งหมายของแม่เปี๊ยบเลย Pride & Prejudice (2005)
That's exactly what Tom said when he broke off our engagement.พูดเหมือนกับทอมเปี๊ยบเลย ตอนถอนหมั้นฉันเขาก็พูดอย่างนี้ Match Point (2005)
I mean, everything's exactly the same.ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเปี๊ยบ Four Brothers (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top