Search result for

โฉด

(27 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โฉด-, *โฉด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฉด[ADJ] mad, See also: bad, evil, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, ร้ายกาจ, ทราม, สามานย์, ชั่วช้า, โฉดชั่ว, Example: ไม่มีใครนึกถึงว่าสามีที่โฉดชั่วของเธอจะทำกับเธอได้ขนาดนี้
โฉด[ADJ] foolish, See also: stupid, clumsy, unwise, silly, Syn. โง่, โง่เขลาเบาปัญญา, งี่เง่า, Example: การกระทำของคนที่หลงงมงายกลุ่มนี้เป็นการกระทำที่โฉดเขลา
โฉดเฉา[ADJ] dull, See also: stupid, idiotic, insane, Syn. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเขลา, Example: ใครๆ ก็หัวเราะเยาะในการกระทำอันโฉดเฉาของเขา
โฉดเขลา[ADJ] foolish, See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: พวกนี้เป็นคนโฉดเขลา มักถูกคนอื่นหลอกลวงเอาง่ายๆ, Thai definition: ที่ขาดไหวพริบ, ที่รู้ไม่เท่าทัน
โฉดเขลา[V] be foolish, See also: be stupid, be uneducated, be ignorant, be silly, be idiotic, be dull, be unwise, be imprud, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: คนป่าเถื่อนโฉดเขลากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เกิดความกลัวจนต้องกราบไหว้รูปเคารพ, Thai definition: ขาดไหวพริบ, รู้ไม่เท่าทัน, ไม่เฉียบแหลม, ไม่ฉลาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฉดว. โง่เขลาเบาปัญญา.
โฉดเฉาว. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, เฉาโฉด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring to control all others.ณ ดินแดนแห่งมอร์ดอร์ ในไฟแห่งหุบเขามรณะ จอมโฉดซอรอนได้แอบ หลอมแหวนเอกธำมรงค์ เพื่อควบคุมแหวนวงอื่นๆ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And into this Ring he poured his cruelty, his malice and his will to dominate all life.เขาบรรจุความโฉดชั่วของตนลงไป ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นจ้าวแห่งทุกชีวิต The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This is the One Ring forged by the Dark Lord Sauron in the fires of Mount Doom.นี่คือแหวนเอกธำมรงค์ หลอมโดยซอรอนจอมโฉด กลางไฟแห่งหุบเขามรณะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
They are one the Ring and the Dark Lord.ทั้งสองคือหนึ่งเดียว แหวนกับจอมโฉดชั่ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
That is, I heard a good deal about a ring, a Dark Lord and the end of the world but--ไม่มีอะไรสำคัญ ข้าได้ยินเรื่องแหวน แล้วก็จอมโฉดกับเรื่องอวสานโลก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Concealed within his fortress, the Lord of Mordor sees all.จากปราการของเขา จอมโฉดเเห่งมอร์ดอร์เห็นทุกอย่าง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You bad boy and girl.ชายชั่วหญิงโฉด Art of Seduction (2005)
I was a simple girl with an evil plan.ฉันมันแค่ สาวร่างน้อย กับแผนโฉดเล็กๆ แฟชั่นคือกิเลส! Grin and Bear It (2007)
I'm off to The Slaughtered Prince for a pint.ฉันจะไปหาอะไรกินที่ร้านเจ้าชายจอมโฉดนั้นหน่อย. Stardust (2007)
- No! No! You brute!ไอ้คนโฉดStardust (2007)
The perfect recipe for a towering reputation without ever having to spill one drop of blood.เคล็ดลับความสำเร็จในการสร้างชื่อจอมโฉด... ...โดยไม่ต้องหลั่งเลือดสักหยด Stardust (2007)
Forged a decent reputation as a ruthless marauder and cold-blooded killer.ลวงโลกสร้างชื่อว่าเป็นมหาโจรจอมโหด โฉดสุดๆ Stardust (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic   FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane   FR: stupide ; idiot

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wicked[ADJ] ชั่วร้าย, See also: โฉด, เลว, คดในข้อ, ทราม, Syn. evil, immoral, iniquitous, Ant. moral, righteous, virtuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
stupidity(สทิวพิด'ดิที) n. ความโง่,ความเง่า,ความเซ่อ,ความทึ่ม,ความโฉดเขลา,การกระทำหรือการพูดที่โง่หรือโฉดเขลา,ความคิดที่โฉดเขลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top