ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โฉด

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โฉด-, *โฉด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฉด[ADJ] mad, See also: bad, evil, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, ร้ายกาจ, ทราม, สามานย์, ชั่วช้า, โฉดชั่ว, Example: ไม่มีใครนึกถึงว่าสามีที่โฉดชั่วของเธอจะทำกับเธอได้ขนาดนี้
โฉด[ADJ] foolish, See also: stupid, clumsy, unwise, silly, Syn. โง่, โง่เขลาเบาปัญญา, งี่เง่า, Example: การกระทำของคนที่หลงงมงายกลุ่มนี้เป็นการกระทำที่โฉดเขลา
โฉดเฉา[ADJ] dull, See also: stupid, idiotic, insane, Syn. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเขลา, Example: ใครๆ ก็หัวเราะเยาะในการกระทำอันโฉดเฉาของเขา
โฉดเขลา[ADJ] foolish, See also: stupid, uneducated, ignorant, silly, idiotic, dull, unwise, imprudent, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: พวกนี้เป็นคนโฉดเขลา มักถูกคนอื่นหลอกลวงเอาง่ายๆ, Thai definition: ที่ขาดไหวพริบ, ที่รู้ไม่เท่าทัน
โฉดเขลา[V] be foolish, See also: be stupid, be uneducated, be ignorant, be silly, be idiotic, be dull, be unwise, be imprud, Syn. โง่เขลา, ขลาดเขลา, Example: คนป่าเถื่อนโฉดเขลากับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เกิดความกลัวจนต้องกราบไหว้รูปเคารพ, Thai definition: ขาดไหวพริบ, รู้ไม่เท่าทัน, ไม่เฉียบแหลม, ไม่ฉลาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โฉดว. โง่เขลาเบาปัญญา.
โฉดเฉาว. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, เฉาโฉด ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring to control all others.ณ ดินแดนแห่งมอร์ดอร์ ในไฟแห่งหุบเขามรณะ จอมโฉดซอรอนได้แอบ หลอมแหวนเอกธำมรงค์ เพื่อควบคุมแหวนวงอื่นๆ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
And into this Ring he poured his cruelty, his malice and his will to dominate all life.เขาบรรจุความโฉดชั่วของตนลงไป ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นจ้าวแห่งทุกชีวิต The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This is the One Ring forged by the Dark Lord Sauron in the fires of Mount Doom.นี่คือแหวนเอกธำมรงค์ หลอมโดยซอรอนจอมโฉด กลางไฟแห่งหุบเขามรณะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
They are one the Ring and the Dark Lord.ทั้งสองคือหนึ่งเดียว แหวนกับจอมโฉดชั่ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
That is, I heard a good deal about a ring, a Dark Lord and the end of the world but--ไม่มีอะไรสำคัญ ข้าได้ยินเรื่องแหวน แล้วก็จอมโฉดกับเรื่องอวสานโลก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Concealed within his fortress, the Lord of Mordor sees all.จากปราการของเขา จอมโฉดเเห่งมอร์ดอร์เห็นทุกอย่าง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You bad boy and girl.ชายชั่วหญิงโฉด Art of Seduction (2005)
I was a simple girl with an evil plan.ฉันมันแค่ สาวร่างน้อย กับแผนโฉดเล็กๆ แฟชั่นคือกิเลส! Grin and Bear It (2007)
I'm off to The Slaughtered Prince for a pint.ฉันจะไปหาอะไรกินที่ร้านเจ้าชายจอมโฉดนั้นหน่อย. Stardust (2007)
- No! No! You brute!ไอ้คนโฉดStardust (2007)
The perfect recipe for a towering reputation without ever having to spill one drop of blood.เคล็ดลับความสำเร็จในการสร้างชื่อจอมโฉด... ...โดยไม่ต้องหลั่งเลือดสักหยด Stardust (2007)
Forged a decent reputation as a ruthless marauder and cold-blooded killer.ลวงโลกสร้างชื่อว่าเป็นมหาโจรจอมโหด โฉดสุดๆ Stardust (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
โฉด[adj.] (chōt) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic   FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane   FR: stupide ; idiot

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wicked[ADJ] ชั่วร้าย, See also: โฉด, เลว, คดในข้อ, ทราม, Syn. evil, immoral, iniquitous, Ant. moral, righteous, virtuous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
stupidity(สทิวพิด'ดิที) n. ความโง่,ความเง่า,ความเซ่อ,ความทึ่ม,ความโฉดเขลา,การกระทำหรือการพูดที่โง่หรือโฉดเขลา,ความคิดที่โฉดเขลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top