ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decidedly

D IH2 S AY1 D AH0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decidedly-, *decidedly*, decided
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decidedly(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย, See also: อย่างแจ่มแจ้ง, Syn. unhesitating, determined

English-Thai: Nontri Dictionary
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, no, decidedly not.ไม่ไม่ไม่เด็ด How I Won the War (1967)
I find it decidedly inconvenient that the gun was never found.ฉันคิดว่ามันไม่สะดวกเด็ดที่ปืนก็ไม่เคยพบ The Shawshank Redemption (1994)
- I dunk. Will I ever play in the N.B.A.? "It is decidedly so." Hmph.ดังค์ได้นะ ชั้นจะล่นให้ N.B.A. ชั้นตัดสินใจแล้ว Good Will Hunting (1997)
Upon my word, you give your opinion very decidedly for so young a person.พูดจริงๆนะ เธอออกความเห็นยังกับผู้ใหญ่ ทั้งๆ ที่อายุยังน้อย Pride & Prejudice (2005)
Decidedly not.ก็ไม่เชิง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
A decidedly entertaining although unnecessary display of skill. Thank you, young man.มันก็น่าดูอยู่หรอก แม้ว่าจะไม่จำเป็นที่จะต้องอวดทักษะนี้ก็ได้ ขอบคุณ พ่อหนุ่ม Pathology (2008)
She becomes decidedly less effective at cheering people up.ประสิทธิภาพในการเชียร์จะลดลง Wheels (2009)
The fraternity who decidedly control the empire who share the belief of kings, pharaohs and emperors of old that the Sphinx was a door to another dimension.บรรดาภราดรซึ่งคุม จักรวรรดิ์อย่างเงียบๆ มีความเชื่อเหมือนฟาโรห์ จักรพรรดิ์โบราณ ว่าสฟิ้งค์คือ ประตูเพื่อไปสู่มิติ Sherlock Holmes (2009)
Decidedly no.ตัดสินใจแล้วว่า ไม่. The Substitute (2010)
To the decidedly less glamorous middle spot.ถ้าจะตัดสินใจให้ โดนแย่งความเด่นไป A Night of Neglect (2011)
You know, I'll feel decidedly less pathetic if I don't drink alone.ฉันจะรู้สึกสมเพชตัวเองน้อยกว่านี้นะ ถ้าไม่ได้ดื่มคนเดียวน่ะ Heart of Darkness (2012)
A lot's happened since then, Ray, most of it decidedly unpleasant.หลายเรื่องเกิดขึ้นหลังจากนั้น เรย์ ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่น่ายินดีนัก Partial Eclipse of the Heart (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decidedlyChristi's mysteries are most decidedly interesting.
decidedlyThat is decidedly short of satisfactory.

CMU English Pronouncing Dictionary
DECIDEDLY D IH2 S AY1 D AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decidedly (a) dˈɪsˈaɪdɪdliː (d i1 s ai1 d i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずばり[zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
決して[けっして(P);けして(ik), kesshite (P); keshite (ik)] (adv) never; by no means; decidedly; indisputably; (P) [Add to Longdo]
断じて[だんじて, danjite] (adv) absolutely; positively; decidedly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decidedly \De*cid"ed*ly\, adv.
   In a decided manner; indisputably; clearly; thoroughly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decidedly
   adv 1: without question and beyond doubt; "it was decidedly too
       expensive"; "she told him off in spades"; "by all odds
       they should win" [syn: {decidedly}, {unquestionably},
       {emphatically}, {definitely}, {in spades}, {by all odds}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top