Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for certain

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for certain-, *for certain*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know what they are. I only use them for certain things.ฉันรู้พวกเขาเป็นไง แค่ให้ช่วยเหลือบางเรื่อง Goodfellas (1990)
The Vikings were known to create maps for certain stars, ชาวไวกิ้งก็เคยสร้างแผนที่จากหมู่ดาวเหล่านี้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The Vikings were known to create maps for certain stars, latitude tables that required a key to decipher them.ชาวไวกิ้งก็เคยสร้างแผนที่จากหมู่ดาวเหล่านี้ ตารางของละติจูในแผนที่ดวงดาว ก็ต้องการกุญแจที่จะถอดรหัสของมัน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
However, if we were given the privilege of examining the document... we would be able to tell you for certain if it were actually in any danger.ยังไงก็ตาม ถ้าจะให้เราตรวจ... .. เราก็สามารถจะบอกได้อย่างแน่ใจ เมื่อมันไม่ปลอดภัย. National Treasure (2004)
I know for certain that this person took part in the capture..ฉันแน่ใจว่าคนๆนั้น มีส่วนเกี่ยวข้อง... Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Look, there are three things for certain in life-- death, taxes and count.ฟังนะ มีสามสิ่งที่แน่นอนในชีวิตเรา ความตาย การเสียภาษี และการนับ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
- For certain you have to be lost to find a place as can't be found.ทุกคนประจำที่! *** Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Never knowing for certain who we will meet along the way.ไม่เคยรู้อย่างจริงๆเลยว่า เราจะพบใครบ้างในระหว่างทาง Chapter Twenty-Three 'How to Stop an Exploding Man' (2007)
I don't know for certain what he was shooting up. Still waiting for tox.ฉันค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าเขาฉีดยาอะไรเข้าไป ตอนนี้ยังรอผมตรวจสารพิษอยู่เลย Ending Happy (2007)
Father, the blacksmith committed a crime, but we don't know for certain he meant treason?เสด็จพ่อ ช่างตีเหล็กทำผิดจริง แต่เราไม่รู้ชัดว่าเขาเป็นกบฏ To Kill the King (2008)
You know, one thing is for certain --รู้มั้ยครับ อย่างนึงที่แน่นอน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for certainDo you have strong likes and dislikes for certain food?
for certainI cannot say for certain that the patient will recover.
for certainI didn't know for certain which train to take.
for certainI do not know for certain what she is going to do.
for certainI do not know for certain when he will come.
for certainI don't know for certain.
for certainI don't know for certain what she is going to do.
for certainI don't know for certain when he will arrive.
for certainI don't know for certain when he will come.
for certainI don't know for certain who he is.
for certainI don't know for certain yet.
for certainI don't know his address for certain.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ด ๆ[det-det] (adv) EN: for certain
เที่ยงแท้[thīengthaē] (adv) EN: surely ; for certain

Japanese-English: EDICT Dictionary
違いない(P);違い無い[ちがいない, chigainai] (exp, adj-i) (phrase) sure; no mistaking it; for certain; (P) [Add to Longdo]
[しか, shika] (adv-to) (uk) (obsc) (arch) certainly (for certain) (used in negative sense) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Certain \Cer"tain\, a. [F. certain, fr. (assumed) LL. certanus,
   fr. L. certus determined, fixed, certain, orig. p. p. of
   cernere to perceive, decide, determine; akin to Gr. ? to
   decide, separate, and to E. concern, critic, crime, riddle a
   sieve, rinse, v.]
   1. Assured in mind; having no doubts; free from suspicions
    concerning.
    [1913 Webster]
 
       To make her certain of the sad event. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       I myself am certain of you.      --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. Determined; resolved; -- used with an infinitive.
    [1913 Webster]
 
       However, I with thee have fixed my lot,
       Certain to undergo like doom.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not to be doubted or denied; established as a fact.
    [1913 Webster]
 
       The dream is certain, and the interpretation thereof
       sure.                 --Dan. ii. 45.
    [1913 Webster]
 
   4. Actually existing; sure to happen; inevitable.
    [1913 Webster]
 
       Virtue that directs our ways
       Through certain dangers to uncertain praise.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Death, as the Psalmist saith, is certain to all.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Unfailing; infallible.
    [1913 Webster]
 
       I have often wished that I knew as certain a remedy
       for any other distemper.       --Mead.
    [1913 Webster]
 
   6. Fixed or stated; regular; determinate.
    [1913 Webster]
 
       The people go out and gather a certain rate every
       day.                 --Ex. xvi. 4.
    [1913 Webster]
 
   7. Not specifically named; indeterminate; indefinite; one or
    some; -- sometimes used independenty as a noun, and
    meaning certain persons.
    [1913 Webster]
 
       It came to pass when he was in a certain city.
                          --Luke. v. 12.
    [1913 Webster]
 
       About everything he wrote there was a certain
       natural grace und decorum.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {For certain}, assuredly.
 
   {Of a certain}, certainly.
 
   Syn: Bound; sure; true; undeniable; unquestionable;
     undoubted; plain; indubitable; indisputable;
     incontrovertible; unhesitating; undoubting; fixed;
     stated.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 for certain
   adv 1: definitely or positively (`sure' is sometimes used
       informally for `surely'); "the results are surely
       encouraging"; "she certainly is a hard worker"; "it's
       going to be a good day for sure"; "they are coming, for
       certain"; "they thought he had been killed sure enough";
       "he'll win sure as shooting"; "they sure smell good";
       "sure he'll come" [syn: {surely}, {certainly}, {sure},
       {for sure}, {for certain}, {sure enough}, {sure as
       shooting}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top