ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*precaution*

P R IY0 K AO1 SH AH0 N   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: precaution, -precaution-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precaution[N] การระมัดระวังไว้ก่อน, Syn. anticipation, forethought

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precaution(พรีคอ'เชิน) n. การระมัดระวังไว้ก่อน,การป้องกันไว้ก่อน, See also: precautionary adj., Syn. preparation,foresight

English-Thai: Nontri Dictionary
precaution(n) การระมัดระวัง,การป้องกันไว้ก่อน
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precautionความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable precautions clauseข้อกำหนดระมัดระวังตามควร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Universal precautionsยูนิเวอร์แซล พรีคอชันส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Danny, all your precautions were in vain.เเดนนี่คําเตือนของเธอนี่ไม่ได้ผล Rebecca (1940)
It's time you took more precautions. Nicki, Nicki.ถูกของบิลล์นะ เธอต้องมีการ ป้องกันระวังเพิ่มอีกนิด The Bodyguard (1992)
Probably a malfunction in the gauge, but as a precaution fasten your seat belts while we run you through some safety procedures.เรียกได้ว่าชีเป็นเป็นตัวแม่เรื่องสิทธิสตรีในยุคศตวรรษที่ 21 เลยทีเดียว สวัสดีค่า แมวมอง? Hero (1992)
As a precaution, we've put everyone attending the talks under surveillance.เพื่อเป็นการป้องกัน, เราได้ให้ทุกคนเฝ้าระวัง ในระหว่างที่มีการเจรจา Ghost in the Shell (1995)
I would like to underline that these are just precautionary measures.ฉันต้องการที่จะขีดเส้นใต้ว่า เหล่านี้เป็นเพียงมาตรการ Dante's Peak (1997)
This is only a precaution for a short while until we get this man.นี่คือทางป้องกันจนกว่าเราจะจับเขาได้ The Jackal (1997)
Not to worry, miss. I'm sure it's just a precaution.อย่าวิตกครับ เป็นแค่การระวังป้องกัน Titanic (1997)
Ennis, as far behind as we are in the bills, makes me nervous not to take no precaution.เอ็นนิส เรามีภาระที่จะต้องใช้จ่ายเยอะนะ ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า Brokeback Mountain (2005)
I'm sorry, but a man in my position survives by taking every precaution.ผมเสียใจ... แต่สถานะอย่างผม จำเป็นต้องระวังไว้ก่อน V for Vendetta (2005)
You can't pry 'em all the way open. It's a safety precaution.คุณงัดมันจนสุดไม่ได้หรอก/Nเหตุผลด้านความปลอดภัยน่ะ Compulsion (2005)
I told you, it's a built-in safety precaution.ผมบอกคุณแล้ว /Nมันสร้างโดยคำนึงถึงความปลอดภัย Compulsion (2005)
That's precaution.ฉันแค่รอบคอบ Phantom Traveler (2005)
I had to take precautions....ชั้นพยายามที่จะเตือน Monster House (2006)
Since you never really bought into our little project, precautions had to be taken.คุณไม่เคยเชื่อถือโปรเจคท์เรา มันก็ต้องระวังกันไวัก่อน Big Momma's House 2 (2006)
- Precautions, Herr Fischer.- แค่มาดูแลครับ The Illusionist (2006)
- Precautions. - Are you planning to arrest Eisenheim?คุณจะจับไอเซนไฮม์เหรอ The Illusionist (2006)
It's just a precaution.เราต้องระวังตัวไว้ก่อน Hollow Man II (2006)
You can take your small precautions.der) You can run far. คุณต้องมีความระมัดระวังนิดหน่อย Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
- Just a precaution.- แค่เตรียมการณ์ล่วงหน้าน่ะ Left Turn Ahead (2007)
Maybe it's a precaution, because isn't that what we're doing?คงเป็นการกันไว้มั๊งคะ เพราะเราก็ระดมพลไม่ใช่เหรอ Transformers (2007)
Precautions?แผนรับมือหรือ RocknRolla (2008)
Shouldn't you have taken precautions?คุณไม่ได้เตรียมแผนรับมือไว้หรือ RocknRolla (2008)
Do you think we've taken enough precautions?ไม่รู้ทำไมเขายังใส่เครื่องแบบอีกนะคะ Sparks Fly Out (2008)
We always took the proper precautions.เราใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตลอด Cancer Man (2008)
People here are taking the neccesary precautions...ประชาชนที่นี่กำลังพูดถึงการป้องกัน... . 2012 Doomsday (2008)
We've taken every precaution to ensure that a catastrophe such as the one suffered by Raccoon City, is never repeated.เราเตรียมมาตรการป้องกันเต็มที่ เพื่อมั่นใจว่าเหตุหายนะ ดั่งที่เกิดกับแรคคูนซิตี้จะไม่เกิดขึ้นอีก Resident Evil: Degeneration (2008)
Emmett found Jeff's underwear in the back seat, and he's having them all reupholstered as a safety precaution.และ เขาเอามันทั้งหมดยัดไปในเบาะ เหมือนเป็นการป้องกันความปลอดภัย Chuck Versus the DeLorean (2008)
I'm supposed to transport you to a car in the parking lot, and if I don't follow their plan, they're gonna eliminate you and me as a precaution.ฉันจะต้องพาคุณไปที่รถคันนึง ในที่จอดรถ ถ้าฉันไม่ทำตามแผน พวกนั้นจะฆ่าเราทั้งคู่ Chuck Versus the Gravitron (2008)
A necessary precaution. Come here.มีคำเตือนสำคัญมาก มานี่สิ Episode #2.6 (2008)
When the plane lands, the same precautions will be taken.เมื่อเครื่องบินลงจอด มาตราการปลอดภัยไว้ก่อนจะนำมาใช้ Quiet Riot (2008)
As a safety precaution, we'll need to continually monitor your speech and sensory activity to insure the tissue being removed will not leave you impaired in any way.เพื่อความปลอดภัย เราจะดูจอมอนิเตอร์อยู่ตลอด การตอบสนองทางการพูดและประสาทของคุณเพื่อรับประกันว่าก้อนเนื้อนั้น จะถูกนำออกไปโดยไม่เกิดผลร้ายใดๆอีก Going Under (2008)
We are taking precautions but one way or the other, Gretchen's gonna get us to Self.เราต้องระมัดระวังตัว , แต่.. ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง , เกรทเช่น Deal or No Deal (2008)
- Just a security precaution.เราจำเป็นต้องระมัดระวังไว้ก่อน Selfless (2008)
It's just a series of precautions.ก็แค่รังตัวไว้ก่อน The Damage a Man Can Do (2008)
Please,take all the precautions we discussed.อย่าลืมระมัดระวัง อย่างที่เราตกลงกันไว้ Samson & Delilah (2008)
We've taken every precaution to stay out of ATF's crosshairs.เราจะหาทางป้องกันเอาไว้ทุกๆอย่าง ให้อยู่นอกสายตาของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง Patch Over (2008)
"Extra precautions? !"และการระมัดระวัง ? Kung Fu Panda (2008)
Sources are telling us that this decision was made... in the last few minutes at the precaution and there is no indication... that this airplane crash was anything other than an accident.แหล่งข่าวบอกเราว่า การตัดสินใจครั้งนี้ถูกทำ.. ในช่วงนาทีสุดท้ายของการเตือน และไม่มีตัวชี้บอกอะไร.. ว่าเครื่องบินตกครั้งนี้ ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ Passengers (2008)
Police are taking every precaution urging people not to take matters into their hands.ตำรวจกำลังเฝ้าระวังทุกทาง เตือนผู้คนไม่ให้ เข้ามายุ่ง The Dark Knight (2008)
I took the precaution of calling your last parish.ฉันโทรไปที่โบสถ์ล่าสุดก่อนที่คุณจะย้ายมานี่ Doubt (2008)
The bad news is, you're probably gonna catch on fire, but not if you take a few precautions.แต่โชคร้ายที่ไปจับลูกบอลไฟ แต่ถ้าเราไม่ป้องกันไว้ก่อน... ถุงมือเตาอบ Bedtime Stories (2008)
So you can take whatever precautions you can.เพื่อที่จะได้ระวังตัวไว้ Under & Out (2008)
Separately as a precaution.แยกกันเพื่อความปลอดภัย Shut Down (2008)
We're not out to alarm the American public, but it's important that we take precautionary measures.แม้เราไม่ได้ประกาศเตือนประชาชน แต่ว่าเราได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
No, sir. Just, you know, precautions.ป่าว ครับ คุณก็รู้ ป้องกันไว้ก่อน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Madam president, I assure you I've taken every precaution to secure the white house.ท่านครับ ผมรับรองความปลอดภัยทุกอย่างในทำเนียบ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
As an added precaution, I've altered your route.และเพื่อเป็นการป้องกันอีกทาง เราจะเปลี่ยนเส้นทางที่ใช้ด้วย Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
I want all precautions taken.ฉันต้องการให้เตือนทุกคนด้วย Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
It's all just a precaution, bro.เเค่การป้องกันเอาไว้ก่อน พี่ชาย The Culling (2009)
As a safety precaution, anything about the creators of the Intersect was redacted from our files.เป็นการป้องกันความปลอดภัย เกี่ยวกับผู้สร้าง อินเตอร์เซก เขาสามารถแก้ไขข้อมูลได้ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
precautionLet's take precautions against heat fatigue, before we flake out from the heat, and have a healthy summer.
precautionThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การป้องกัน[N] prevention, See also: precaution, safeguard, avoidance, Example: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม, Thai definition: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
ระมัดระวัง[V] be careful, See also: be cautious, take precaution, take care, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, ประมาท, Example: เมื่อจะใช้สารเคมีฆ่าแมลงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีฆ่าแมลง
การระมัดระวัง[N] caution, See also: carefulness, precaution, Syn. การระวัง, Example: เขาทำงานที่ต้องอาศัยการระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะหากเกิดเหตุพลาดพลั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้, Thai definition: การดูแลให้ปลอดภัย, การดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้พลั้งพลาด
ความระมัดระวัง[N] carefulness, See also: precaution, caution, wariness, Syn. ความรอบคอบ, ความระวัง, ความระแวดระวัง, Ant. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Example: การทำงานในโรงงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ, Thai definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence   FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
เพื่อความปลอดภัย[xp] (pheūa khwām pløtphai) EN: for safety ; for safety's sake ; as a precaution ; be on the safe side   
ป้องกันไว้ก่อน[X] (pǿngkan wai køn) EN: precaution   FR: précaution
ระมัดระวัง[v.] (ramatrawang) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care   FR: faire attention
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for   FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[adv.] (yāng la-īet thīthūan) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution
อย่างระมัดระวัง[adv.] (yāng ramatrawang) EN: carefully   FR: avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECAUTION    P R IY0 K AO1 SH AH0 N
PRECAUTIONS    P R IY0 K AO1 SH AH0 N Z
PRECAUTIONARY    P R IH0 K AO1 SH AH0 N EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precaution    (n) prˈɪkˈɔːʃən (p r i1 k oo1 sh @ n)
precautions    (n) prˈɪkˈɔːʃənz (p r i1 k oo1 sh @ n z)
precautionary    (j) prˌɪkˈɔːʃənəriː (p r i2 k oo1 sh @ n @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防止[fáng zhǐ, ㄈㄤˊ ㄓˇ, ] to prevent; to guard against; to take precautions, #2,029 [Add to Longdo]
预防[yù fáng, ㄩˋ ㄈㄤˊ, / ] to prevent; to take precautions against; to protect; to guard against, #2,369 [Add to Longdo]
戒备[jiè bèi, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟˋ, / ] to take precautions; to guard against (emergency), #16,158 [Add to Longdo]
严防[yán fáng, ㄧㄢˊ ㄈㄤˊ, / ] to take strict precautions; on your guard, #21,087 [Add to Longdo]
严加[yán jiā, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ, / ] to increase vigilance; to take more rigorous (precautions), #74,284 [Add to Longdo]
疏于防范[shū yú fáng fàn, ㄕㄨ ㄩˊ ㄈㄤˊ ㄈㄢˋ, / ] to neglect to take precautions; relaxed vigilance, #96,661 [Add to Longdo]
弥封[mí fēng, ㄇㄧˊ ㄈㄥ, / ] to sign across the seal (as a precaution against fraud), #305,952 [Add to Longdo]
防汛[fáng xùn, ㄈㄤˊ ㄒㄩㄣˋ, ] flood control; anti-flood (precautions) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzmaßnahme {f}; Vorkehrung {f}precaution [Add to Longdo]
Vorkehrungen {pl} | Vorkehrungen treffen (gegen)precautions; provisions | to take precautions (against); to make arrangements [Add to Longdo]
Vorsichtsmaßnahme {f}; Vorsichtsmaßregel {f} | Vorsichtsmaßnahmen treffenprecaution | to take precautions [Add to Longdo]
Vorsichtsmaßnahme {f}; Vorsichtsmaßregel {f}precautionary measure [Add to Longdo]
Vorsorge {f}; Vorsorgemaßnahme {f}precaution [Add to Longdo]
Vorsorgemaßnahmen {pl}precautions [Add to Longdo]
sicherheitshalberas a precaution [Add to Longdo]
vorbeugend; vorsorglichprecautionary [Add to Longdo]
Vorsichts...; Warnungs...precautionary [Add to Longdo]
vorbeugende Maßnahme {f}precaution [Add to Longdo]
vorsichtshalber {adv}as a precaution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安全措置[あんぜんそち, anzensochi] (n) safety measure; safety precaution [Add to Longdo]
戒心[かいしん, kaishin] (n,vs) caution; precaution; care [Add to Longdo]
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) [Add to Longdo]
特別警戒[とくべつけいかい, tokubetsukeikai] (n) special precautions; special vigilance [Add to Longdo]
伏線[ふくせん, fukusen] (n) preparation; foreshadowing; underplot (in a novel); precautionary measures; (P) [Add to Longdo]
未然に防ぐ[みぜんにふせぐ, mizennifusegu] (exp,v5g) to prevent; to take precautions [Add to Longdo]
予防[よぼう, yobou] (n,vs,adj-no) prevention; precaution; protection against; (P) [Add to Longdo]
予防策[よぼうさく, yobousaku] (n) precautionary measures [Add to Longdo]
予防法[よぼうほう, yobouhou] (n) precautionary measures [Add to Longdo]
用心(P);要心[ようじん, youjin] (n,vs) care; precaution; guarding; caution; (P) [Add to Longdo]
用心堅固[ようじんけんご, youjinkengo] (n,adj-na) very cautious (watchful, vigilant); taking every possible precaution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precaution \Pre*cau"tion\, v. t. [Cf. F. pr['e]cautionner.]
   1. To warn or caution beforehand. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To take precaution against. [R.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precaution \Pre*cau"tion\, n. [F. pr['e]cation, L. praecautio,
   fr. praecavere, praecautum, to guard against beforehand; prae
   before + cavere be on one's guard. See {Pre-}, and
   {Caution}.]
   1. Previous caution or care; caution previously employed to
    prevent mischief or secure good; as, his life was saved by
    precaution.
    [1913 Webster]
 
       They [ancient philosophers] treasured up their
       supposed discoveries with miserable precaution. --J.
                          H. Newman.
    [1913 Webster]
 
   2. A measure taken beforehand to ward off evil or secure good
    or success; a precautionary act; as, to take precautions
    against accident.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top