ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -汛-, *汛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[汛, xùn, ㄒㄩㄣˋ] high water, flood tides
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  卂 (xùn ㄒㄩㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 3,759

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, ] high water; sprinkle water, #8,542 [Add to Longdo]
[líng xùn, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄩㄣˋ, ] ice-jam flood (arising when river downstream freezes more than upstream), #110,353 [Add to Longdo]
[duàn xùn qī, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩㄣˋ ㄑㄧ, ] high water period; spate [Add to Longdo]
[fáng xùn, ㄈㄤˊ ㄒㄩㄣˋ, ] flood control; anti-flood (precautions) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spring floods... my little heart.[CN] 春... 我的小小心脏 Dogtooth (2009)
Tell him JT will meet him at the Oceana Aquarium in one hour.[CN] 告诉他 吉姆来了 一小时后 在欧水族馆会面 The Gunman (2015)
Wind power and windmills date back thousands of years.[CN] 包括太阳能,风能 潮能和热能 Six Degrees Could Change the World (2008)
The flood control system will be destroyed here and there.[CN] 各处的防系统会被冲垮的 Mekong Hotel (2012)
We're talkin' once-in-a-decade waves.[CN] 可能是十年一遇的潮 Point Break (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top