ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความระวัง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความระวัง-, *ความระวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความระวัง[N] carefulness, See also: vigilance, alert, caution, watchfulness, Syn. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, Ant. ความเลินเล่อ, ความประมาท, Thai definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We should proceed with a bit more caution.เราน่าจะเดินต่อด้วยความระวังหน่อยนะ Your Highness (2011)
We enter these negotiations with open eyes.เราจะเข้าสู่การเจรจานี้ด้วยความระวัง Book of the Stranger (2016)
I'm not usually this impulsive, there was just something about you that made me throw caution to the wind.ปกติฉันไม่ใช่คนวู่วามแบบนี้ แต่ว่า คุณมีอะไรบางอย่าง ที่ทำให้ฉันทิ้งความระวังตัวไป Close Encounters (2017)

English-Thai: Nontri Dictionary
circumspection(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความระวัง
surveillance(n) ความระวังระไว,ความดูแล,การตรวจตรา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top