ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความประมาท

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความประมาท-, *ความประมาท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความประมาท[N] carelessness, See also: neglect, heedlessness, inconsideration, Syn. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, Ant. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, Example: ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความพ่ายแพ้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criminal negligenceความประมาททางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, criminalความประมาททางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supervening negligenceความประมาทที่มีเหตุแทรกซ้อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contributory negligenceความประมาทร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint negligenceความประมาทร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence per seความประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recklessnessความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligenceความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputed negligenceความประมาทเลินเล่อที่ยกขึ้นอ้างให้รับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wanton negligenceความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Negligenceความประมาท [TU Subject Heading]
Negligence, Criminalความประมาทในทางอาญา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's no excuse for negligence.นั่นไม่ใช่คำแก้ตัว สำหรับความประมาท Pan's Labyrinth (2006)
Your son's got two priors for reckless driving, willful destruction of property.ลูกชายคุณมีคดีขับรถด้วยความประมาท สองคดี ทำลายทรัพย์สิน The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Self-awareness doesn't reveal my indiscretions.การรับรู้ด้วยตนเอง ไม่ได้เผยให้เห็นความประมาทของผม AK-51 (2008)
We all have our past and present indiscretions, boys.เราทุกคนต่างมีอดีต และความประมาทเกิดขึ้นกันทั้งนั้น ไอ้หนู Better Half (2008)
Fifty-fifty partners. That's our business motto.หมายความว่ายังไง พูดมาตรงๆเลย นั่นเป็นความประมาทของฉันหรือไง Down (2009)
I got my own butterflies that need crushing.ผมมีความประมาท เลินเล่อส่วนหนึ่ง ที่ต้องการแ้ก้ไข Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
And then I watch her get careless.และจากนั้นผมจะได้เห็นความประมาทเลินเล่อของเธอ Episode #1.1 (2010)
A small flame... can turn into a major blaze.ความประมาทเพราะไม้ขีดก้านเดียว อาจนำมาซึ่งไฟกองโต Episode #1.13 (2010)
I suppose I should be grateful that your vanity got in the way of your recklessness.ข้าว่าข้าควรจะซาบซึ้ง ที่ความยโสของเจ้า มาปะปนกับความประมาทสินะ You Win or You Die (2011)
DEMONSTRATES A RECKLESS DISREGARD FOR...แสดงถึงความประมาทและไม่คำนึงถึง... Skyfall (2012)
"His carelessness cost him his head,ความประมาทของเขาต้องชดเชยด้วยหัวของเขาเอง Of Mouse and Man (2012)
There have also been some interesting discoveries about your client's past indiscretions.มีนอกจากนี้อีก เจอบางอย่างที่น่าสนใจ เกี่ยวกับลูกความของคุณ ความประมาทในอดีต Commitment (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความประมาท[n.] (khwām pramāt) EN: negligence   FR: négligence [f]
ความประมาททางอาญา[n. exp.] (khwām pramāt thāng āyā) EN: criminal negligence   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
negligence[N] ความไม่เอาใจใส่, See also: ความประมาท, ความหละหลวม, การละเลย, การไม่เอาใจใส่, Syn. carelessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inadvertence(อินอัดเวอ' เทินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความไม่ตั้งใจ, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Syn. heedlessness)
incaution(อินคอ' เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท
indiscretion(อินดิสเครซ'เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง,ความเลินเล่อ,ความประมาท, See also: indiscretionary adj., Syn. impropriety

English-Thai: Nontri Dictionary
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
improvidence(n) ความเลินเล่อ,ความสะเพร่า,ความประมาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top