ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

未然に防ぐ

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -未然に防ぐ-, *未然に防ぐ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
未然に防ぐ[みぜんにふせぐ, mizennifusegu] (exp,v5g) to prevent; to take precautions [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The government didn't take appropriate measures to prevent the infection from spreading.政府は感染の拡大を未然に防ぐための適切な措置を取らなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I designed it with safeguards to prevent it being abused as an agent of destruction.[JA] 悪用されるのを 未然に防ぐ為に安全装置を設計した 破壊の原因として Death Benefit (2014)
We built it to stop terrorists before they could act.[JA] テロを未然に防ぐために開発された The Contingency (2012)
By doing so, we can stop any resistance before it starts.[JA] これによって レジスタンスの発生を 未然に防ぐ事が出来ます A Bright New Day (2009)
By confronting the threat head-on, by targeting the most radical individuals, and using the full extent of the law to preempt their acts of terror.[JA] テロ行為を未然に防ぐために 目の前の脅威に立ち向かったり 急進的な個人を特定したり Fair Game (2016)
learning how to identify and stop an attack before it happens.[JA] テロを察知し 未然に防ぐ事を学ぶ America (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top