ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระมัดระวัง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระมัดระวัง-, *ระมัดระวัง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระมัดระวัง(v) be careful, See also: be cautious, take precaution, take care, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, ประมาท, Example: เมื่อจะใช้สารเคมีฆ่าแมลงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีฆ่าแมลง
ระมัดระวัง(adv) carefully, See also: cautiously, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, Example: เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระมัดระวังก. ดูแลให้ปลอดภัย, ดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้พลั้งพลาด, เช่น ระมัดระวังให้ดีเวลาข้ามถนน ระมัดระวังเรื่องสายไฟฟ้ารั่วให้มาก.
ระมัดระวังว. ประหยัด, ไม่สุรุ่ยสุร่าย, เช่น ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A cricket can't be too careful, you know.คริกเก็ตไม่สามารถระมัดระวัง เกินไปคุณรู้ว่า Pinocchio (1940)
Be careful now, Figaro.โปรดใช้ความระมัดระวังใน ขณะนี้ ฟิกาโร Pinocchio (1940)
I'm awfully sorry, darling. It was very careless of me.ฉันต้องขอโทษจริงๆ ค่ะที่รัก ฉันไม่ระมัดระวังเอง Rebecca (1940)
Oh, she played the game brilliantly, but after a while, she began to grow careless.โอ้ หล่อนเล่นเกมได้เก่งกาจนัก เเต่ไม่นานหล่อนก็เริ่มจะไม่ระมัดระวัง Rebecca (1940)
I have been listening very carefully and... it seems to me that this man has some very good points to make.ฉันได้รับฟังอย่างระมัดระวังและ ... มันดูเหมือนว่าฉันว่าผู้ชายคนนี้มีบางจุดที่ดีมากที่จะทำให้ 12 Angry Men (1957)
-Be careful.- โปรดใช้ความระมัดระวัง The Godfather (1972)
Be careful.โปรดใช้ความระมัดระวัง The Godfather (1972)
My first client, a stout man named Vaccari, looked me over carefullyไคลเอ็นท์แรกของฉัน, ผู้ชายแน่นหนาname Vaccari, ตรวจสอบฉันบนอย่างระมัดระวัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Then he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenziedต่อมาเขาอย่างระมัดระวัง... ...ใส่สมาชิกของเขา .ระหว่างก้นของฉัน , \ Nhis การเคลื่อนไหวที่กลายเป็นตื่นเต้นอย่างมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships.ฉันบอกพวกเขาให้ระมัดระวัง, อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนที่น่าสงสัย. Suspiria (1977)
We'll try to be extra careful!เราจะพยายามที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษ First Blood (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระมัดระวัง[ramatrawang] (v) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care  FR: faire attention
ระมัดระวัง[ramatrawang] (adj) FR: circonspect ; prudent
ระมัดระวัง[ramatrawang] (adv) EN: carefully ; cautiously

English-Thai: Longdo Dictionary
with a grain of salt(phrase) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurate(adj) ระมัดระวัง, See also: เที่ยงตรง
attentive(adj) ระมัดระวัง
beware(vt) ระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. look out, watch out
be on guard(phrv) เฝ้าระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. put on
beware of(phrv) ระมัดระวังในเรื่อง
careful(adj) ระมัดระวัง, Syn. cautious, prudent, Ant. careless, lax, negligent
cautious(adj) ระมัดระวัง, Syn. guarded, Ant. incautious
chary(adj) ระมัดระวัง, See also: กังวล, ระวัง, อย่างรอบคอบ, Syn. careful, cautious, wary, Ant. incautious
conservative(adj) ระมัดระวัง, Syn. cautious
draw in(phrv) ระมัดระวังในการใช้เงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม, กรณีใด ๆ , อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
argus-eyedระมัดระวัง, ตาคมกริบ
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ, สนใจ, ระมัดระวัง, เป็นห่วง, มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful
baby(เบ'บี่) { babied, babying, babies } n. ทารก, ผู้เยาว์, หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ , เอาใจ, โอ๋, ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe
calculatedadj. คิดคำนวณไว้ด้วยความระมัดระวัง
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง, ฉลาด, หลักแหลม, คล่องแคล่ว, ประหยัด, มัธยัสถ์, อ่อนโยน, สงบเงียบ, สบาย, น่ารัก, สวยงาม, See also: canniness n.
care(แคร์) { cared, caring, cares } vt., n. (การ) เอาใจใส่, ระมัดระวัง, ดูแล, เป็นห่วง, อยากได้, ชอบ, รัก, Syn. attention
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง, ระวังรอบคอบ, ละเอียด, ถี่ถ้วน, ประณีต, Syn. attentive
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง, หยาบ, ไร้กังวล, ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง, เตรียมพร้อม, ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง, การเตรียมพร้อม, ความว่องไว
canny(adj) ระมัดระวัง, หลักแหลม, ฉลาด
care(n) การดูแล, ความระมัดระวัง, การเอาใจใส่, ความกังวล, การระวังรักษา
careful(adj) ระมัดระวัง, ระวังรักษา, ดูแล, เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง, การระวังรักษา, การดูแล, ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท, ไม่เอาใจใส่, สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่ระมัดระวัง
caution(n) ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, การตักเตือน
cautious(adj) ระมัดระวัง, ระวัง, รอบคอบ
circumspect(adj) ระมัดระวัง, ระวัง, ละเอียดรอบคอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
用心[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง

German-Thai: Longdo Dictionary
vorsichtig(adj, adv) อย่างระมัดระวัง เช่น Schwangere Frauen sollen vorsichtig laufen. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรเดือนอย่างระมัดระวัง
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, Syn. Vorsichtsmaßregel
gewissenhaft(adj, adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

French-Thai: Longdo Dictionary
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top