ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความระมัดระวัง

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความระมัดระวัง-, *ความระมัดระวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความระมัดระวัง[N] carefulness, See also: precaution, caution, wariness, Syn. ความรอบคอบ, ความระวัง, ความระแวดระวัง, Ant. ความสะเพร่า, ความเลินเล่อ, ความประมาท, Example: การทำงานในโรงงานต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ, Thai definition: ความเอาใจใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือความเสียหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precautionความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligenceความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
due careความระมัดระวังตามสมควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reasonable diligenceความระมัดระวังอย่างวิญญูชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligence, reasonableความระมัดระวังอย่างวิญญูชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diligence, necessaryความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
necessary diligenceความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be careful now, Figaro.โปรดใช้ความระมัดระวังใน ขณะนี้ ฟิกาโร Pinocchio (1940)
-Be careful.- โปรดใช้ความระมัดระวัง The Godfather (1972)
Be careful.โปรดใช้ความระมัดระวัง The Godfather (1972)
Be careful.โปรดใช้ความระมัดระวัง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Be careful.โปรดใช้ความระมัดระวัง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
That's the unacknowledged code name for a Defense Department surveillance project.นั่นเป็นชื่อรหัสลับของโครงการ ความระมัดระวัง กรมป้องกันภัย Squeeze (1993)
Keep a sharp eye. This is bandit country.เพิ่มความระมัดระวัง เรากำลังอยู่ในเขตของโจรร้าย Mulan 2: The Final War (2004)
Do what you gotta do, baby. But listen. Be careful.ทำสิ่งที่คุณต้องทำทารก แต่ฟัง โปรดใช้ความระมัดระวัง Cars (2006)
You can take your small precautions.der) You can run far. คุณต้องมีความระมัดระวังนิดหน่อย Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
One doesn't kill this many people in this careful,methodical way without a reason --เขาไม่ฆ่าคนมากมายขนาดนี้ ด้วยความระมัดระวัง และมีวิธีการ โดยไม่มีเหตุผลหรอก An Inconvenient Lie (2007)
We must live carefully.เราต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง Ratatouille (2007)
All cars. All cars in the vicinity of 54th and 6th Ave, please report. Crane out of control.[รถทุกคัน ที่อยู่แถว ถนนสายที่ 54 ตัดกับ สายที่ 6 โปรดทราบ มีปั้นจั่นกำลังมีปัญหา เข้าไปด้วยความระมัดระวังSpider-Man 3 (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความระมัดระวัง[n.] (khwām ramatrawang) EN: carefulness ; attention   FR: attention [f]
ความระมัดระวังตามสมควร[n. exp.] (khwām ramatrawang tām somkhūan) EN: due care and attention ; due diligence   
ความระมัดระวังเท่าที่จำเป็น[n. exp.] (khwām ramatrawang thao thī jampen) EN: necessary diligence   

English-Thai: Longdo Dictionary
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accuracy[N] ความระมัดระวัง, See also: ความสามารถที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
alertness[N] ความตื่นตัว, See also: ความระมัดระวัง, ความระวัง, การเตรียมพร้อม, Syn. watchfulness
care[N] ความระมัดระวัง, Syn. carefulness, watchfulness
carefulness[N] ความระมัดระวัง, Syn. care, watchfulness, Ant. carelessness, heedlessness
caution[N] ความระมัดระวัง, Syn. carefulness, precaution, Ant. carelessness
chariness[N] ความระมัดระวัง, Syn. cautiousness
self-consciousness[N] ความระมัดระวังตัวเอง
wariness[N] ความระมัดระวัง, Syn. alertness, cautiousness, watchfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baby(เบ'บี่) {babied,babying,babies} n. ทารก,ผู้เยาว์,หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ ,เอาใจ,โอ๋,ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe
calculatedadj. คิดคำนวณไว้ด้วยความระมัดระวัง
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
caution(คอ'เ'ชิน) {cautioned,cautioning,cautions} n. ความระมัดระวัง,การตักเตือน,การคาดโทษ -v. เตือน,แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
charily(แชร'ริลี) adj. ด้วยความระมัดระวัง,มัธยัสถ์,ขี้เหนียว,เหนียว
chariness(แชร'ริเนส) n. ความระมัดระวัง,ความประหยัด,ความขี้เหนียว,ความเหนียว
circumspectionn. ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
discretion(ดิสเครช'เชิน) n. ความสุขุม,การไตร่ตรองอย่างรอบคอบ,ความระมัดระวัง., See also: discretionary adj. ดูdiscretion discretional adj. ดูdiscretion
incaution(อินคอ' เชิน) n. การขาดความระมัดระวัง, ความเลินเล่อ, ความประมาท

English-Thai: Nontri Dictionary
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
circumspection(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความระวัง
prudence(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความสุขุม,ความพิถีพิถัน
vigil(n) การเฝ้าดู,การเฝ้ายาม,ความระมัดระวัง
vigilance(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,การเฝ้ายาม
wariness(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,ความรอบคอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top