ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความสะเพร่า

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความสะเพร่า-, *ความสะเพร่า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You never figured out how to think. I said I was sorry. I just need my half of the money, and I will go.ทำไมฉันต้องถูกเอาเปรียบ เพราะความสะเพร่าของแกเอง Down (2009)
It was your reckless, pointless attempt to dial earthมันเป็นความสะเพร่าของคุณ พยายามโดยไร้จุดหมาย เพื่อจะต่อไปยังโลก Darkness (2009)
That was sloppy.มันคือความสะเพร่า Momentum Deferred (2009)
But here, that kind of carelessness could lead to a murderer escaping.แต่ตรงนี้ คือรูปแบบหนึ่ง ของความสะเพร่า ที่อาจทำให้คนร้ายหนีรอดไปได้ The Body and the Bounty (2010)
Mmm, forgive my heedlessness.อืม.. ขออภัยในความสะเพร่าของผม ผมยอมรับข้อตกลงแล้ว Going Dutch (2011)
Chief Lane has somehow come to learn about my indiscretions.อธิบดีเลนรู้ถึงเรื่อง ความสะเพร่าของฉันแล้ว Talk to the Hand (2011)
Right, this isn't you being sloppy at all.ก็ได้ นี่ไม่ใช่ความสะเพร่าของคุณหรอก Super (2012)
"careless and near-fatal mistake," prior to President Kincaid's surgery.การขาดความเอาใจใส่ และความสะเพร่าในการผ่าตัดของท่านประธานาธิบดี Invisible Leash (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwariness[N] ความไม่ระวัง, See also: ความสะเพร่า

English-Thai: Nontri Dictionary
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
improvidence(n) ความเลินเล่อ,ความสะเพร่า,ความประมาท
remissness(n) ความเมินเฉย,ความสะเพร่า,ความเกียจคร้าน,ความบกพร่อง
slovenliness(n) ความสะเพร่า,ความสกปรก,ความเลินเล่อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top