ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

precautions

P R IY0 K AO1 SH AH0 N Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precautions-, *precautions*, precaution
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Danny, all your precautions were in vain.เเดนนี่คําเตือนของเธอนี่ไม่ได้ผล Rebecca (1940)
It's time you took more precautions. Nicki, Nicki.ถูกของบิลล์นะ เธอต้องมีการ ป้องกันระวังเพิ่มอีกนิด The Bodyguard (1992)
I had to take precautions....ชั้นพยายามที่จะเตือน Monster House (2006)
Since you never really bought into our little project, precautions had to be taken.คุณไม่เคยเชื่อถือโปรเจคท์เรา มันก็ต้องระวังกันไวัก่อน Big Momma's House 2 (2006)
- Precautions, Herr Fischer.- แค่มาดูแลครับ The Illusionist (2006)
- Precautions. - Are you planning to arrest Eisenheim?คุณจะจับไอเซนไฮม์เหรอ The Illusionist (2006)
You can take your small precautions.der) You can run far. คุณต้องมีความระมัดระวังนิดหน่อย Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Precautions?แผนรับมือหรือ RocknRolla (2008)
Shouldn't you have taken precautions?คุณไม่ได้เตรียมแผนรับมือไว้หรือ RocknRolla (2008)
Do you think we've taken enough precautions?ไม่รู้ทำไมเขายังใส่เครื่องแบบอีกนะคะ Sparks Fly Out (2008)
We always took the proper precautions.เราใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตลอด Cancer Man (2008)
People here are taking the neccesary precautions...ประชาชนที่นี่กำลังพูดถึงการป้องกัน... . 2012 Doomsday (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
precautionsLet's take precautions against heat fatigue, before we flake out from the heat, and have a healthy summer.
precautionsThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECAUTIONS    P R IY0 K AO1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precautions    (n) prˈɪkˈɔːʃənz (p r i1 k oo1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
特別警戒[とくべつけいかい, tokubetsukeikai] (n) special precautions; special vigilance [Add to Longdo]
未然に防ぐ[みぜんにふせぐ, mizennifusegu] (exp,v5g) to prevent; to take precautions [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top