ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพื่อความปลอดภัย

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพื่อความปลอดภัย-, *เพื่อความปลอดภัย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For your own safety, please evacuate the streets immediately.เพื่อความปลอดภัยของคุณเองโปรดอพยพจากถนนทันที First Blood (1982)
Pray for the safety of our families for our countries, for our planet.อธิษฐานเพื่อความปลอดภัย ของครอบครัวของเรา สำหรับประเทศของเราสำหรับ โลกของเรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Use the back, for security reasons.ใช้หลัง เพื่อความปลอดภัย In the Name of the Father (1993)
Can you believe it? Carried to safety by a wolf.คุณสามารถเชื่อมันได้หรือไม่ ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยโดยหมาป่า Princess Mononoke (1997)
These passageways were made for the king's security... not so you can startle me to death.ช่องทางลับ มีไว้เพื่อความปลอดภัย ไม่ได้มีไว้ให้ข้าตกใจเล่นนะ The Man in the Iron Mask (1998)
Why don't you move back a little just to be safe, okay?ลูกควรถอยออกไปเพื่อความปลอดภัย Unbreakable (2000)
We let them tell it. It helps keep them safe.เราปล่อยให้เด็กๆ พูดกันไป เพื่อความปลอดภัย Unbreakable (2000)
I know. I changed your name for your protection.ผมรู้ แต่ผมเปลี่ยนชื่อคุณเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง. 50 First Dates (2004)
For your own safety, please all leave!เพื่อความปลอดภัย เรารีบไปจะที่นี่กันดีกว่านะ Kung Fu Hustle (2004)
I'll deliver your lord to safety.ฉันจะไปส่งหัวหน้าของนายเพื่อความปลอดภัย Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
The ministry had concluded that for your own safety...ทางกระทรวงมีความเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยตัวของนักเรียนเอง Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
The police state that for his own safety... ... they're holding him in protective custody.และเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเอง ตำรวจจึงสกัดตัวเขาเอาไว้ก่อน The Amityville Horror (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพื่อความปลอดภัย[xp] (pheūa khwām pløtphai) EN: for safety ; for safety's sake ; as a precaution ; be on the safe side   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ensconce[VT] เพื่อความปลอดภัย (คำโบราณ), See also: ซ่อนเพื่อปิดเป็นความลับ, Syn. conceal, hide, secrete

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
data encryption standardsมาตรฐานการเข้ารหัสใช้ตัวย่อว่า DES หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัส ผ่าน (password) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
des1. abbr. disequilibrium syndrome 2. (ดีอีเอส) ย่อมาจากคำ data encryption standards (แปลว่า มาตรฐานการเข้ารหัสลับข้อมูล) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานในการเข้าถึงข้อมูลที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดขึ้น โดยวิธีใช้รหัสผ่าน (pass word) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

German-Thai: Longdo Dictionary
wahrnehmen(vt) |nimmt wahr, nahm wahr, hat wahrgenommen| รับรู้, ตระหนักรู้ เช่น Sicherheitsrichtlinien werden oft nicht wahrgenommen. มาตรการเพื่อความปลอดภัยมักจะไม่เป็นที่ตระหนักของผู้คน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top