ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

戒心

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戒心-, *戒心*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒心[jiè xīn, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄣ, ] vigilance; wariness, #35,832 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
戒心[かいしん, kaishin] (n,vs) caution; precaution; care [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
brings back his 30 men.[CN] 我们放下戒心 结果他逃走 带回30个人 Judge, Jury, Executioner (2012)
You were very careful.[JA] 警戒心が強かった All About Allison (2015)
Yeah, just let my guard down for a moment.[CN] 没事,只是稍微降低了点戒心 Resident Evil: Damnation (2012)
You're gonna invite me to sit, then weaken my defenses, and then embarrass me in some elaborate prank to assert your social dominance.[JA] 誘って警戒心をなくさせて 入念な悪戯で恥かしい思いをさせる あなたは優越感にひたる Barely Lethal (2015)
And as we recognize the sacrifice of this man we must remember that vigilance is the price of safety.[JA] そうした警戒心が 治安を支えている The Dark Knight (2008)
Are you listening?[CN] 雷耶布戒心很重 所以不会轻易放你进去 A Prophet (2009)
He's skittish, like a deer.[JA] とにかく警戒心が強い Mandala (2009)
I only mean to caution you.[CN] 想你有戒心 Season of the Witch (2011)
" cast off their former absurd attitudes of opposing Japan,[CN] "对日本人收起了戒心 Nanking (2007)
And the female guards hers fiercely.[CN] 因为母鸟戒心很强 Australia: Land of Parrots (2008)
You would've acted the same if it were you, right?[CN] 你也會有戒心 On the Edge (2006)
I kind of reared up on my haunches and let out a little warning roar.[JA] 僕の中で何かが芽生えたんだ 警戒心 The Tandyman Can (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top