ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระแวดระวัง

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระแวดระวัง-, *ระแวดระวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระแวดระวัง[V] take care of, See also: be on guard, be on the watch, watch over, Syn. ระมัดระวัง, ระวังระไว, Example: เขาสามารถบริหารงานทุจริตทั้งหลายของบริษัทได้ตามสบาย โดยไม่ต้องระแวดระวังอันตรายใดๆ, Thai definition: คอยดูแลให้รอบคอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระแวดระวังก. คอยดูแลให้รอบคอบ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything's equal now, but I got two guys watching my back... responsible for my life who aren't as good.ตอนนี้ทุกอย่างเท่าเทียมกันแล้ว แต่ฉัน/ต้องมีคนสองคนมาคอยระแวดระวัง... มารับผิดชอบชีวิตฉัน/คนที่ไม่เอาไหน American History X (1998)
We've classified him as an organized killer-- careful.เราจัดให้เขาเป็น ฆาตกรที่มีการวางแผนอย่างดี--ระแวดระวัง Extreme Aggressor (2005)
Keeps you sharp.ทำให้ตื่นตัวระแวดระวัง Flyboys (2006)
To forever be vigilant, to forever protect.ที่จะต้องระแวดระวังตลอดไป, ที่ต้องป้องกันไปตลอดกาล To the Lighthouse (2009)
Be mindful of your surroundings, padawan.ระแวดระวังสิ่งรอบตัวด้วย พาดาวัน Jedi Crash (2009)
Yes. And to let people know that they need to be vigilant.ใช่และให้ประชาชนรู้ว่า ควรระแวดระวัง Hanley Waters (2011)
You never can be too careful.นายไม่สามารถจะระแวดระวังได้มากนัก On Guard (2011)
I want to bring in some unis, have them fan out, canvass the surrounding area, see what they come up with.ฉันต้องการให้มีการวางกำลังตำรวจ กระจายอยู่บริเวณนี้ เพื่อคอยระแวดระวังพื้นที่รอบๆ เผื่อว่าพวกมันจะโผล่มา Get Gellar (2011)
It is to the vigilant, the active, and the brave."แต่คือการช่วยกันระแวดระวัง อย่างฮึกเหิม และกล้าหาญ" Eight Hours (2011)
Vigilantes.ระแวดระวัง The Slice Girls (2012)
We've granted Mozzie immunity.พวกเรายอมให้มอสซี่ มาเป็นตัวระแวดระวังให้ Stealing Home (2012)
So when they warn you about someone suspicious, maybe you should listen to them.เพราะฉะนั้นเมื่อมีใครเตือนคุณให้ระแวดระวัง บางทีคุณน่าจะรับฟังไว้ Who Can Say What's True? (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
self-conscious[ADJ] ระแวดระวังตัว, See also: ระมัดระวังตัว, ประหม่า, ขวยเขิน, ซึ่งคำนึงถึงภาพลักษณ์ของตนเอง, Syn. awkward, diffident, nervous, unsure, shy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top