Search result for

ถึง

(115 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถึง-, *ถึง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะสำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่สำหรับฉัน ฉันกลับมองว่าการชอปปิ้งการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเป็นการซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมี รวมไปถึงการใช้สอยในโอกาสต่างๆ และการชอปปิ้งของฉันในแต่ละครั้งก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้สอย เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้าของฉัน หากมีแล้วหรือใกล้เคียงกันฉันก็จะไม่ซื้อมันซ้ำอีกเพราะมันเป็นการสิ้นเปลือง และถึงฉันจะชอบในการชอปปิ้งมากแต่ฉันก็เป็นคนที่เก็บออมด้วยเช่นกัน
หมายคดีถึงที่สุดWrit of Absolute Execution
เมื่อถึงตอนนั้น (phrase ) When the time comes. Examples: เมื่อถึงตอนนั้น เขา คง ลืม ผม = When it reaches that time, she will probably forget me เมื่อถึงตอนนั้น ผม จะ ขอ เขา แตjงงาน = When it reaches that time, I will ask her to marry me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึง[CONJ] even though, See also: even, though, although, Syn. แม้, Example: ถึงพ่อจะใจดีแค่ไหน ท่านก็คงจะไม่อนุญาตให้เราไปเที่ยวกลางคืน
ถึง[V] reach, See also: arrive, get to, Syn. บรรลุจุดหมาย, ลุ, บรรลุ, Example: ทุกคนถึงที่หมายอย่างปลอดภัย, Thai definition: ไปจนอยู่ที่จุดหมาย
ถึง[PREP] to, See also: till, Syn. สู่, กระทั่ง, ยัง, Example: ผมจะรอตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามโมง ถ้าเขายังไม่มาผมก็ยกเลิกสัญญาก็แล้วกัน
ถึง[PREP] to, Thai definition: คำจ่าหน้าในจดหมายระบุตัวผู้รับ
ถึง[V] be ...enough, Syn. มากพอ, Example: ต้มยำชามนี้รสชาติยังไม่ถึงเครื่องเท่าไหร่
ถึง[CONJ] then, See also: thence, Syn. จึง, Example: นั่นสิ ลูกต้องทำอย่างนี้ถึงจะเป็นเด็กดี
ถึง[V] be skillful, Syn. เท่าทัน, ทัดเทียม, Example: เขายังไม่สามารถซ่อมตรงจุดนี้ได้เพราะฝีมือยังไม่ถึง
ถึงตา[V] wait until one's turn, Syn. ถึงคิว, Example: เพื่อนบ้านตั้งถังน้ำรายเรียงรอบตาน้ำน้อยๆ นั้นอย่างมีน้ำอดน้ำทน รอถึงตาของตัว ไม่แก่งแย่งกัน, Thai definition: ถึงรอบของตัวเอง
ถึงใจ[ADV] to one's heart content, Syn. จุใจ, สะใจ, สาแก่ใจ, Example: แม่ค้าคนนั้นด่าถึงใจจริงๆ, Thai definition: พอใจที่ได้เท่ากับที่ต้องการ
ถึงใจ[V] satisfy (a craving), Syn. จุใจ, สะใจ, สาแก่ใจ, Example: กีฬาอย่างนี้ถึงใจนัก, Thai definition: พอใจที่ได้เท่ากับที่ต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึงก. บรรลุจุดหมาย เช่น เมื่อไรจะถึง ไปถึงบ้าน
ถึงรับนับถือ, ยึดถือ, เช่น ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก
ถึงมากพอ เช่น ถึงเกลือ ถึงนํ้าตาล ถึงเครื่อง
ถึงจนกระทั่ง เช่น ถึงนํ้าตาตก ถึงลุกไม่ขึ้น, ถึงแก่ หรือ ถึงกับ ก็ว่า
ถึงบรรลุระดับที่กำหนด เช่น มีความรู้ไม่ถึง ฝีมือไม่ถึง.
ถึงบ. สู่, กระทั่ง, ยัง, เช่น เรื่องนี้ถ้ารู้ถึงผู้ใหญ่จะไม่ดี เมื่อวานนี้เธอไม่มา ทุกคนต่างก็พูดถึงเธอ
ถึงใช้เป็นคำจ่าหน้าในจดหมายระบุตัวผู้รับ. สัน. แม้ เช่น ถึงเขาจะเป็นเด็ก เขาก็มีความคิด
ถึงจึง เช่น ทำอย่างนี้ถึงจะดี.
ถึงดู ลังถึง.
ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างก. ทำไปเรื่อย ๆ ไม่เร่งรีบว่าจะเสร็จเมื่อไร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Natureถึงกำหนด [การบัญชี]
Death from Healingถึงแก่กรรมเพราะผลแทรกซ้อนของโรคทั้งๆที่โรคหาย [การแพทย์]
Multiorgasmic Responseถึงจุดสุดยอดหลายๆครั้งในการร่วมเพศครั้งเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To Jenny.ถึงเจนนี่ The Serena Also Rises (2008)
What do you mean?คุณหมายถึงอะไร The Serena Also Rises (2008)
Did you get Charlie Trout's secret in the process?แล้วความลับของฃาลี หละ ถึงไหนแล้ว? The Serena Also Rises (2008)
Police stations at midnight make me nostalgic for my youth.สถานีตำรวจตอนกลางคืนทำให้ฉันนึกถึงชีวิตวัยเด็กของฉัน The Serena Also Rises (2008)
Is this something you want your kids to know?รวมถึงอันนี้ด้วยรึเปล่า? The Serena Also Rises (2008)
You mean the professor you slept with while at school.คุณหมายถึงอาจารย์ที่คุณเคยนอนกับเขานะหรอ? The Serena Also Rises (2008)
And then Poppy won't go, and her friends won't go, and you can explain to your mother why she has an empty first row.และ Poppy กับเพื่อนๆของเธอก็จะไม่ไปเหมือนกัน หาคำอธิบายให้แม่เธอด้วยแล้วกัน ว่าทำไมแถวหน้าถึงได้ว่างทั้งแถว มันคงทำให้เธอแฮปปี้สินะ? The Serena Also Rises (2008)
This isn't Brooklyn. Aren't you taking me home?นี่ยังไม่ถึงบลู๊คลินนี่นา นายไม่ได้ไปส่งฉันที่บ้านหรอ? The Serena Also Rises (2008)
You mean Jenny's not sick?คุณหมายถึงเจนนี่ไม่ได้ป่วยหรอคะ? The Serena Also Rises (2008)
Blair, what could we have done to deserve a visit from you?แบลร์ พวกเราไปทำอะไรให้เธอเนี่ยถึงทำให้เธอมาถึงนี่ได้? The Serena Also Rises (2008)
Till one day I finally realized that is crazy... 'cause a true friend would want you to be your most beautiful, vibrant self.จนถึงวันนึง ฉันก็คิดได้ว่านี่มันบ้าชัดๆ เพราะเพื่อนแท้น่ะย่อมอยากให้เธอ สวยที่สุด เจิดจ้าที่สุด The Serena Also Rises (2008)
Serena, I've only known you for a few weeks, but it's pretty clear you've spent your whole life worrying about Blair and what she thinks and how she feels.เซรีน่า ถึงฉันจะรู้จักเธอมาแค่ไม่กี่อาทิตย์ แต่เห็นได้ชัดเลยว่า เธอใช้ทั้งชีวิต กังวลเกี่ยวกับความคิดและความรู้สึกของแบลร์ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถึง[v.] (theung) EN: reach ; arrive at/in ; get to   FR: parvenir ; arriver ; atteindre ; rejoindre
ถึง[v.] (theung) EN: attain ; achieve ; meet ; make it   FR: parvenir ; atteindre ; aboutir
ถึง[prep.] (theung) EN: to ; as far as ; until ; till   FR: vers ; jusqu'à ; à ; de
ถึงกระนั้น[X] (theung kranan) EN: even so ; but   FR: quand même ; tout de même
ถึงกำหนด[v.] (theung kamnot) EN: be due   
ถึงกำหนดจ่าย[adj.] (theung kamnot jāi) EN: mature   
ถึงขนาด[n. exp.] (theung khanāt) EN: rignht size   FR: bonne taille [f]
ถึงขั้น[v. exp.] (theung khan) EN: make the grade   FR: parvenir à une étape
ถึงตา[X] (theung tā) FR: c'est au tour de
ถึงตาใคร[xp] (theung tā khrai) EN: who's turn ?   FR: à qui le tour ?

English-Thai: Longdo Dictionary
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
DSLR(n abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, SLR, camera
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
LOL(phrase slang) ย่อมาจาก Laughing Out Loud หมายถึง กำลังหัวเราะอย่างดัง, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
AFAIK(phrase slang) ย่อมาจาก As Far As I Know หมายถึง เท่าที่ข้าพเจ้าทราบนั้น, เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
IMHO(phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
COTS(abbrev) ย่อมาจาก Commercial off-the-Shelf หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายหาซื้อมาใช้งานได้ทันที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
albeit[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้ว่า, Syn. although, even though
although[CONJ] ถึงแม้ว่า, See also: แม้นว่า, ถึงแม้, ทั้งที่, ทั้งๆ, ทั้งๆ ที่
anyway[ADV] นอกจากนั้น, See also: ถึงอย่างไร, อย่างไรก็ตาม, Syn. nevertheless, anyhow
arrive[VI] ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ), See also: ถึง, Syn. achieve success, grow famous
arrive[VI] มาถึง, See also: ถึง, ส่งถึง, Syn. come, enter, reach, Ant. leave, depart
attain[VT] ถึง, See also: ไปถึง
all the same[IDM] ถึงอย่างไรก็ตาม, See also: ถึงอย่างนั้น, แต่กระนั้น, Syn. just the same, nevertheless
come[VI] ถึง (ยาวมาถึง), See also: มาถึง, Syn. extend, reach, expand, spread, stretch
culminate[VI] ถึงจุดสูงสุด
deal[N] การแจกไพ่, See also: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
a.หมายถึง Absolute, Academy, acre, acres, America, American, angstrom unit, year, anonymous, before
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.

English-Thai: Nontri Dictionary
access(n) วิธีเข้าถึง
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
allude(vi) พูดถึง,หมายถึง,พาดพิงถึง,อ้างถึง
allusion(n) การพาดพิง,การพูดถึง,การหมายถึง
although(con) แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,อย่างไรก็ตาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n ) ถึงการตัดสินใจ
Reaching a desision[รีชิง อะ ดีซิชั่น] (n ) ถึงการตัดสินใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まで, made] (n ) ถึง เช่น ตั่งแต่ตอนนั้น มา[ถึง]ตอนนี้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
つく[つく, tsuku] Thai: ถึง
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive
いく[いく, iku] Thai: ถึงจุดสุดยอด English: to orgasm
達する[たっする, tassuru] Thai: ถึง English: to reach

German-Thai: Longdo Dictionary
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
trotz(Präp.) ถึงแม้, ทั้งๆ ที่
angesichtsโดยคำนึงถึง, ในมุมของ
bedeuten(vt) |bedeutete, hat bedeutet| หมายความ, แปลว่า, หมายถึง
bezeichnenอ้างถึง, ชี้ถึง
bisจนถึง
bisherจนถึงขณะนี้
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
dortที่โน่น เช่น Wir haben einen Urlaub in Thailand gemacht. Dort haben wir 40 Grad erlebt. เราไปพักร้อนที่เมืองไทยมา ที่นั่นเราได้เผชิญความร้อนถึงสี่สิบองศา
einigeสองถึงสาม (บ่งจำนวน) เช่น einige Tage ไม่กี่วัน หรือ สองถึงสามวัน

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
Pourquoiทำไม (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Pourquoi tu déménages? = Pourquoi est-ce que tu déménages? ทำไมเธอถึงย้ายบ้าน
beaucoup(adj adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก
accéder(vt) นำไปถึง ex: Cette porte accède au jardin. เข้าถึง(สถานที่), ไปถึง, See also: S. parvenir, atteindre,
jusqu'a(prep) ถึง(ในแง่ของเวลา) เช่น Jusqu'a quand? ถึงเมื่อไหร่, jusqu'a lundi ถึงวันจันทร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top