ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vous-, *vous*, vou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
fulvousadj. สีเหลืองอมน้ำตาล, สีชา
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ, เศร้าโศก, ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
mischievous(มิส'ชะเวิส) adj. เป็นอันตราย, เป็นภัย, ซุกซน., See also: mischievousness n., Syn. troublesome
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด, เป็นประสาท, กังวลใจ, เกี่ยวกับประสาท, แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky, timid
rendezvous(ราน'ดะว'ู) n. การนัดพบ, ที่นัดพบ, ที่ชุมนุม, ที่ชุมนุมพล, ที่นัดพบในอวกาศของสถานีอวกาศ2ลำ vi. นัดพบ, ชุมนุมกัน pl. rendezvous, Syn. place for meeting

English-Thai: Nontri Dictionary
grievous(adj) เศร้าโศก, ทุกข์, สาหัส, มหันต์, ร้ายแรง, หนัก
grievously(adv) อย่างเศร้าโศก, อย่างสาหัส, อย่างมหันต์, อย่างร้ายแรง, อย่างหนัก
mischievous(adj) แกล้ง, เป็นอันตราย, ซน, ประสงค์ร้าย
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท, หงุดหงิด, กังวลใจ, ขวัญอ่อน
nervousness(n) โรคเส้นประสาท, อาการทางประสาท, ความขวัญอ่อน, ความกลัว
rendezvous(n) การนัดพบ, ที่นัดพบ, ที่ชุนนุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Qui êtes-vous?ใครค่ำคุณ? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I didn't know this until I got there. I get off the plane, someone goes, "Parlez-vous francais?"ผมไปถึงมีคนถามผมว่า คุณพูดฝรั่งเศสได้หรือเปล่า Punchline (1988)
(French) Er, je suis, er, très heureux de vous avoir ici.เชอ ซุย เอ่อ.. แทระ เซอร์เรอ เดอ วู ซาวัว อิซิ Love Actually (2003)
S'il vous plait.สั่งเลย สั่งอาหารค่ะ Swimming Pool (2003)
- C'est moi, Monsieur. Cela vous plait-il?"ฉันเองค่ะ คุณชอบมั้ย" Around the World in 80 Days (2004)
Non. Ecoutez, Mademoiselle, vous voulez accrocher quelque chose?"ไม่ เธออยากแขวนอะไรนักใช่มั้ย" Around the World in 80 Days (2004)
Alors, retournez au vestiaire pour accrocher les manteaux puisque c'est pour cela que je vous ai engagee."ออกไปแขวนเสื้อโค้ทเลยไป อย่าอู้งาน" "แต่" Around the World in 80 Days (2004)
Ca n'est plus la peine. Vous etes renvoyee."ฉันไล่เธอออก" Around the World in 80 Days (2004)
They say she starred in the world's first interracial hardcore loop. Cafe Au Lait... Pour Vous.เค้าว่ากันว่าเธอแสดงสวิงฮาร์ดคอร์เรื่องแรกของโลกนะ เออ แล้วจอห์นหล่ะ? Shaun of the Dead (2004)
Mr. Finn, show me the current trap configuration, "s'il vous plait".นายฟินน์แสดงให้ฉันดูการตั้งค่าปัจจุบันกับดัก "s'il vous จีบ" Cubeº: Cube Zero (2004)
We've got a rendez vous.เรามีนัดกัน ที่จุดนัดหมาย March of the Penguins (2005)
I parlez-vous their hippy-hip, coolio, bombio, phatty lingo.I parlez-vous their hippy-hip, coolio, bombio, phatty lingo. Happily N'Ever After (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ท่าน[than] (pron) EN: you   FR: vous

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
vous

WordNet (3.0)
voussoir(n) wedge-shaped stone building block used in constructing an arch or vault

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Voussoir

‖n. [ F., akin to voûte an arch, a vault. ] (Arch.) One of the wedgelike stones of which an arch is composed. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

French-Thai: Longdo Dictionary
vousสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je vous rejoins. ฉันตามพวกเธอไปละกัน
vousสรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je vous réserve des places? ฉันจองที่ให้คุณ(พวกเธอ)ดีไหม
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), Syn. De rien!, Il n'y a pas de quoi.

Japanese-English: EDICT Dictionary
出会い[であい, deai] (n) meeting; rendezvous; encounter; (P) #4,399 [Add to Longdo]
緊張[きんちょう, kinchou] (n, vs) tension; mental strain; nervousness; (P) #9,777 [Add to Longdo]
わくわく[wakuwaku] (adv, n, vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) #17,520 [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
いたずら好き;悪戯好き[いたずらずき, itazurazuki] (adj-na, adj-no) mischievous [Add to Longdo]
おっかなびっくり[okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[orooro (P); orooro] (adv, adv-to, vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to, adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[sowasowa] (adv, n, vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
ちょんぼ[chonbo] (n, vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top