ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adb

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adb-, *adb*
English-Thai: Longdo Dictionary
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
breadboardn. กระดานนวดแป้งและหันขนมปัง
roadbed(โรด'เบด) n. โครงฐานของถนน,พื้นของถนน,วัสดุที่ใช้ทำโครงฐานของถนน,เส้นทางเดินรถ,ถนนที่ถมแล้ว
threadbare(เธรด'แบร์) adj. เก่าแก่,ขาดกระรุ่งกะริ่ง,กร่อน,น่าเบื่อหู,แร้นแค้น,ยากจน,สวมเสื้อผ้าเก่า ๆ, See also: threadbareness n., Syn. ragged,worn

English-Thai: Nontri Dictionary
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน
threadbare(adj) เป็นขุย(ผ้า),สึก,กะรุ่งกะริ่ง,เก่าแก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรอดแบนด์[X] (brøtbaēn) EN: broadband   
หัวเตียง[X] (hūa tīeng) EN: headboard   FR: tête de lit [f]
กลัดบัก[TM] (Klatbak) EN: Moenchengladbach   FR: Borussia Moenchengladbach ; Glad'bach ; Moenchengladbach
มึนเช่นกลัดบัก[TM] (Meunchēnklatbak) EN: Moenchengladbach   FR: Moenchengladbach ; M'gladbach
นกเขียวปากงุ้ม[n. exp.] (nok khīo pāk ngum) EN: Green Broadbill   FR: Eurylaime vert [m] ; Petit Eurylème vert [m] ; Eurylaime émeraude [m]
นกพญาปากกว้าง[n.] (nok phayā pāk kwāng) EN: broadbill   
นกพญาปากกว้างหางยาว[n. exp.] (nok phayā pāk kwāng hāng yāo) EN: Long-tailed Broadbill   FR: Eurylaime psittacin [m]
นกพญาปากกว้างลายเหลือง [n. exp.] (nok phayā pāk kwāng lāi leūang) EN: Banded Broadbill   FR: Eurylaime de Horsfield [m] ; Eurylaime à tête brune [m] ; Eurylaime de Java [m] ; Eurylaime pourpré [m]
นกพญาปากกว้างเล็ก[n. exp.] (nok phayā pāk kwāng lek) EN: Black-and-Yellow Broadbill   FR: Eurylaime à capuchon [m] ; Eurylaime à collier [m]
นกพญาปากกว้างอกสีเงิน[n. exp.] (nok phayā pāk kwāng ok sī ngoen) EN: Silver-breasted Broadbill   FR: Eurylaime de Gould [m] ; Eurylaime argenté [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
エーディービー[, e-dei-bi-] (n) {comp} ADB [Add to Longdo]
パチキ;パッチギ[, pachiki ; pacchigi] (n,vs) headbutt (kor [Add to Longdo]
ブレッドボード[, bureddobo-do] (n) {comp} breadboard [Add to Longdo]
ブロードバンド[, buro-dobando] (n) {comp} broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ブロードバンドラン, buro-dobandoran] (n) {comp} broadband LAN [Add to Longdo]
ブロードバンドルータ[, buro-dobandoru-ta] (n) {comp} broadband router [Add to Longdo]
ヘッドボード[, heddobo-do] (n) headboard [Add to Longdo]
ヘドバン[, hedoban] (n) (1) headband; (n,vs) (2) (abbr) (See ヘッドバンギング) headbanging [Add to Longdo]
胃袋(P);胃嚢(iK)[いぶくろ, ibukuro] (n) (1) stomach; breadbasket; inner man; (2) dietary needs; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブレッドボード[ぶれっどぼーど, bureddobo-do] breadboard [Add to Longdo]
ブロードバンド[ぶろーどばんど, buro-dobando] broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN [Add to Longdo]
広帯域[こうたいいき, koutaiiki] broadband [Add to Longdo]
広帯域ネットワーク[こうたいいきネットワーク, koutaiiki nettowa-ku] broadband network [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
広帯域伝送[こうたいいきでんそう, koutaiikidensou] broadband transmission [Add to Longdo]
エーディービー[えーでいーびー, e-dei-bi-] ADB [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ADB
     A DeBugger (Unix)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ADB
     Apple Desktop Bus (Apple)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top