ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adb

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adb-, *adb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง, ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว, ท้อง
breadboardn. กระดานนวดแป้งและหันขนมปัง
roadbed(โรด'เบด) n. โครงฐานของถนน, พื้นของถนน, วัสดุที่ใช้ทำโครงฐานของถนน, เส้นทางเดินรถ, ถนนที่ถมแล้ว
threadbare(เธรด'แบร์) adj. เก่าแก่, ขาดกระรุ่งกะริ่ง, กร่อน, น่าเบื่อหู, แร้นแค้น, ยากจน, สวมเสื้อผ้าเก่า ๆ, See also: threadbareness n., Syn. ragged, worn

English-Thai: Nontri Dictionary
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน
threadbare(adj) เป็นขุย(ผ้า), สึก, กะรุ่งกะริ่ง, เก่าแก่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรอดแบนด์[brøtbaēn] (x) EN: broadband
หัวเตียง[hūa tīeng] (x) EN: headboard  FR: tête de lit [ f ]
กลัดบัก[Klatbak] (tm) EN: Moenchengladbach  FR: Borussia Moenchengladbach ; Glad'bach ; Moenchengladbach
มึนเช่นกลัดบัก[Meunchēnklatbak] (tm) EN: Moenchengladbach  FR: Moenchengladbach ; M'gladbach
นกเขียวปากงุ้ม[nok khīo pāk ngum] (n, exp) EN: Green Broadbill  FR: Eurylaime vert [ m ] ; Petit Eurylème vert [ m ] ; Eurylaime émeraude [ m ]
นกพญาปากกว้าง[nok phayā pāk kwāng] (n) EN: broadbill
นกพญาปากกว้างหางยาว[nok phayā pāk kwāng hāng yāo] (n, exp) EN: Long-tailed Broadbill  FR: Eurylaime psittacin [ m ]
นกพญาปากกว้างลายเหลือง[nok phayā pāk kwāng lāi leūang] (n, exp) EN: Banded Broadbill  FR: Eurylaime de Horsfield [ m ] ; Eurylaime à tête brune [ m ] ; Eurylaime de Java [ m ] ; Eurylaime pourpré [ m ]
นกพญาปากกว้างเล็ก[nok phayā pāk kwāng lek] (n, exp) EN: Black-and-Yellow Broadbill  FR: Eurylaime à capuchon [ m ] ; Eurylaime à collier [ m ]
นกพญาปากกว้างอกสีเงิน[nok phayā pāk kwāng ok sī ngoen] (n, exp) EN: Silver-breasted Broadbill  FR: Eurylaime de Gould [ m ] ; Eurylaime argenté [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
古い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P) #1,264 [Add to Longdo]
線路[せんろ, senro] (n) line; track; roadbed; (P) #4,749 [Add to Longdo]
きんき;キンキ[kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
エーディービー[e-dei-bi-] (n) { comp } ADB [Add to Longdo]
パチキ;パッチギ[pachiki ; pacchigi] (n, vs) headbutt (kor [Add to Longdo]
ブレッドボード[bureddobo-do] (n) { comp } breadboard [Add to Longdo]
ブロードバンド[buro-dobando] (n) { comp } broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ブロードバンドラン, buro-dobandoran] (n) { comp } broadband LAN [Add to Longdo]
ブロードバンドルータ[buro-dobandoru-ta] (n) { comp } broadband router [Add to Longdo]
ヘッドボード[heddobo-do] (n) headboard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブレッドボード[ぶれっどぼーど, bureddobo-do] breadboard [Add to Longdo]
ブロードバンド[ぶろーどばんど, buro-dobando] broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN [Add to Longdo]
広帯域[こうたいいき, koutaiiki] broadband [Add to Longdo]
広帯域ネットワーク[こうたいいきネットワーク, koutaiiki nettowa-ku] broadband network [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
広帯域伝送[こうたいいきでんそう, koutaiikidensou] broadband transmission [Add to Longdo]
エーディービー[えーでいーびー, e-dei-bi-] ADB [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top