ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imho

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imho-, *imho*
Possible hiragana form: いんほ
English-Thai: Longdo Dictionary
IMHO(phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imhoff Cone กรวยอิมฮอฟฟ์
กรวยที่ใช้วัดตะกอนหนักหรือของแข็งจมตัวได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Imhotep. May the bugger actually stay dead.และอิมโฮเทป ขอไอ้เปรตนั่นตายสนิท อย่าลุกขึ้นมาอีก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Imhotep is looking for the reincarnation of his ancient lover.อิมโฮเตปกำลังมองหา คู่้รักยุคโบราณที่กลับชาติมาเกิดใหม่ A Night at the Bones Museum (2009)
IMHO, I just think focusing your energy on someone who may or may not be real isn't helping you find someone who is real.บอกให้รู้นะ ฉันว่าทุ่มเทกับ.. คนที่อาจมีหรือไม่มีตัวตน มันไม่ช่วยเธอพบคน.. ที่มีตัวตน Valentines Day II (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMHOF    IH1 M HH AH0 F
IMHOFF    IH1 M HH AO2 F

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
meiner bescheidenen (ehrlichen) Meinung nachIMHO : in my humble (honest) opinion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 IMHO
  //, abbrev.
 
   [from SF fandom via Usenet; abbreviation for ?In My Humble Opinion?] ?IMHO,
   mixed-case C names should be avoided, as mistyping something in the wrong
   case can cause hard-to-detect errors ? and they look too Pascalish anyhow.?
   Also seen in variant forms such as IMNSHO (In My Not-So-Humble Opinion) and
   IMAO (In My Arrogant Opinion).
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IMHO
     In My Humble Opinion (slang, Usenet, IRC)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top