ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มากพอ

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มากพอ-, *มากพอ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึง ๑มากพอ เช่น ถึงเกลือ ถึงนํ้าตาล ถึงเครื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I heard nothing. I've got my own troubles.ฉันไม่สน ฉันมีปัญหามากพอแล้ว The Great Dictator (1940)
We're in enough trouble!เรามีปัญหาไม่มากพอหรือยังไง The Great Dictator (1940)
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ Rebecca (1940)
- Well, that's old enough.- ดีที่อายุมากพอ 12 Angry Men (1957)
- Isn't that enough for you?- ไม่ว่ามากพอสำหรับคุณหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
There's enough doubt to wonder if he was there at all at the time of the killing.มีข้อสงสัยมากพอที่จะสงสัยว่าเ​​ขาอยู่ที่นั่นในทุกช่วงเวลาของการฆ่า 12 Angry Men (1957)
We've made enough money.เราได้มีเงินมากพอ ไม่ไม่. The Old Man and the Sea (1958)
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
One, have we got enough to get to the oasis - which we will - is a point?หนึ่งที่เราได้มีมากพอสำหรับ เราที่จะได้รับ กับโอเอซิสซึ่งเราจะเป็นจุด? How I Won the War (1967)
- Clear these cameramen away.คุณยังไม่ได้ดูถูกเรามากพอ How I Won the War (1967)
What is wrong with the army is that there is not enough humanity in it.คือว่ามีไม่มากพอในความเป็น มนุษย์มัน หุบปาก! How I Won the War (1967)
He's happy enough going around in circles.เขามีความสุขมากพอที่จะไปรอบ ๆ ในวงการ Yellow Submarine (1968)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ample[ADJ] เพียงพอ, See also: มากพอ, Syn. abundant, plentiful
fair[ADJ] มากพอประมาณ, See also: มากพอสมควร, Syn. quite large
fairish[ADJ] มากพอสมควร, See also: ใหญ่พอควร
so much for[IDM] มากพอสำหรับ, See also: ไม่ต้องพิจารณาอีกแล้ว
plenty[ADJ] มากพอ, See also: เพียงพอ, มาก, มากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
commodius(คะโม'เดียส) adj. กว้าง,กว้างขวาง,มากพอเพียง, See also: commodiousness n., Syn. roomy,ample
deep-fryvt. ทอดในน้ำมันที่มากพอ
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
warrantable(วอร์'เรินทะเบิล) adj.รับรองได้,ประกันได้,อนุญาตให้ได้,ออกหมายได้, (กวาง) มีอายุมากพอที่จะถูกล่าได้, See also: warrantableness n.
well-found(เวล'เฟานด) adj. มีเสบียงมากพอ,มีเสบียงสมบูรณ์,ติดตั้งอุปกรณ์สมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top