ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

^

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -^-, *^*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols




Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ู่จิ้นมาจากคำว่า Imagine ที่แปลว่าจินตนาการ หมายถึง คนสองคน (โดยมากมักเป็นดารา หรือ บุคคลสาธารณะ มีชื่อเสียง) ที่ แฟนคลับ หรือ ผู้ชม ผู้ฟัง ลุ้นอยากให้เป็นคู่รักกันจริงๆ สืบเนื่องจากอาจจะเคยมีผลงานร่วมกัน หรือ มีภาพลักษณ์ที่สนิทสนมกัน

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Movable Bridge[มูฟ-ฟะ-เบิ้น บริดจ์] (n) a bridge in which the deck moves to clear a navigation channel; a swing bridge has a deck that rotates around a center point; a drawbridge has a deck that can be raised and lowered; a bascule bridge deck is raised with counterweights like a drawbridge; and the deck of a lift bridge is raised vertically like a massive elevator

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
peek a boo[พีค อะ บู] (adv) เล่น จะเอ๋
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้Public Law

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
กตัญญ○ grateful, thankful, appreciative ○ obliged (grateful), indebted (especially for cultural, dutiful gratitude towards parents and elders) ■ ความกตัญญ /kwaam ga'dtan·yuu/ gratitude, thankfulness ■ กตัญญกตเวที /ga'dtan·yuu gà'dtà·weh·tee/ (expr.) one who is grateful and reciprocates
กระจกหลัง (กระจกเงาใช้ส่องดภาพข้างหลังรถ)(n) rear-view mirror
ข้อมลมหัต(n) big data
ครพักลักจำ(phrase) To learn something through the back door
ครอัตราจ้าง(n) contract teacher

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lucy?ซี่ The Day After Tomorrow (2004)
Correct!ที่ถกต้อง! Monsters University (2013)
I don't know.ฉันไม่รู้ Return to House on Haunted Hill (2007)
I do not know!ข้าไม่รู้ ! A Place in This World (2012)
You don't know?คุณไม่รู้? Red and Itchy (2013)
Guddu!- พี่กุ๊ดดยามมา Lion (2016)
Saroo...ซาร Lion (2016)
PDQ.พีดีคย How I Won the War (1967)
#A duo #ู่ An American Tail (1986)
Ludo?โด ? Labyrinth (1986)
INIGO:สิ! The Princess Bride (1987)
Look!สิ! Akira (1988)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lucy?ซี่ The Day After Tomorrow (2004)
Correct!ที่ถกต้อง! Monsters University (2013)
I don't know.ฉันไม่รู้ Return to House on Haunted Hill (2007)
I do not know!ข้าไม่รู้ ! A Place in This World (2012)
You don't know?คุณไม่รู้? Red and Itchy (2013)
Guddu!- พี่กุ๊ดดยามมา Lion (2016)
Saroo...ซาร Lion (2016)
PDQ.พีดีคย How I Won the War (1967)
#A duo #ู่ An American Tail (1986)
Ludo?โด ? Labyrinth (1986)
INIGO:สิ! The Princess Bride (1987)
Look!สิ! Akira (1988)

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doremi(n) ด dorami
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดได้ที่ http://www.php.net
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
boy(n) เด็กผู้ชาย
WMD(n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้างสง, See also: Weapon of mass destruction
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองด มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดเลยดีกว่า
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสง มักถกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
MMC[M-M-C] (abbrev, uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, See also: flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดคมชัดขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coerce(vt) บีบบังคับ, See also: ูทำให้กลัว, คาดคั้น, เค้น, บังคับ, ขู่เข็ญ, Syn. force, hale, pressure
flitter(n) ู้คนที่แสดงอาการโผหรือโถมตัว
flock(vi) แห่กันไปป, See also: จับกลุ่ม, กรู, รวมตัว, รวมกลุ่ม, Syn. gather, crowd, mass, Ant. spread, scatter
heart-shaped(adj) ซึ่งเป็นรปใบโพธิ์, See also: ซึ่งเป็นรูปหัวใจ, Syn. cordate
interrogatory(n) ู้คำถาม, Syn. question, inquiry, Ant. answer
jive(n) การเต้นในจังหวะเพลงเร็ว, See also: , Syn. fast dance
nescience(n) ความไม่รู้, See also: ู้อวิชชา, การขาดความรู้, Syn. ignorance, inexperience, unawareness
nestle(vi) นอนคุดคู้, See also: ูนอนอุตุ
objectively(adv) ู่อย่างถกต้อง, See also: อย่างอาศัยความเป็นจริง
oily(adj) ู่เป็นมัน, See also: เยิ้มไปด้วยน้ำมัน, Syn. greasy, fatty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ด wildcards ประกอบ
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ด caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรปตัว A, ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a couvert(เอคเวอ') fr. พักหลบ
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรปตัว ? หรือ V

English-Thai: Nontri Dictionary
abacus(n) ลกคิด
abandoned(adj) ที่ถกละทิ้ง, ที่ผิดศีลธรรม, ที่ถกปล่อยปละละเลย
abductor(n) ผู้ลักพา, ผู้ฉกชิง
abed(adv) อยู่บนเตียง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม, ผู้หนุนหลัง, ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม, ผู้หนุนหลัง, ผู้ยุยง
abide(vi) อาศัยอยู่
abode(n) ที่อาศัย, ที่อยู่, ที่พัก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
abort(vt) ทำแท้ง, รีดล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pligrim(vi) ธุดงค์ , แสวงบุญ

German-Thai: Longdo Dictionary
Angabe(n) |die, pl. Angaben| ข้อม
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลกหนึ่ง
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Besucher(n) |der, pl. Besucher| ผู้มาเยือน, แขก
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยโร Euro, See also: Mark
Daten(n) |pl| ข้อมล, See also: die Angaben
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้ดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Expert(n) |der, pl. Experten| ผู้ชำนาญ
Führer(n) |der, pl. Führer| ผู้นำ
Form(n) |die, pl. Formen| รปแบบ, ฟอร์ม

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดร้อน ระหว่างเพื่อนฝงและภายในครอบครัว)
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รปพหพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
Tunisie(n) |f| ประเทศตนีเซีย, See also: tunesien
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตนีเซีย
russe(adj) |ใช้รปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top