ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rester

R EH1 S T ER0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rester-, *rester*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,สัตว์ป่า
lightning arrestern. สายล่อฟ้า,อุปกรณ์ล่อฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ใจเย็น ฯ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited   FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
คงไว้ซึ่งความเป็นกลาง[v. exp.] (khong wai seung khwām penklāng) EN: remain neutral   FR: rester neutre
เหลือ[v.] (leūa) EN: remain ; be left ; have a surplus ; have a balance ; leave ; be in excess ; have sth left   FR: rester ; subsister
เหลืออยู่[v. exp.] (leūa yū) EN: remain ; be left (over)   FR: rester ; subsister ; demeurer
หน้าเฉย[v.] (nāchoēi) EN: keep a straight face   FR: rester impassible
ผีเสื้อเลอะเทอะลายสองขีด[n. exp.] (phīseūa loethoe lāi søng khīt) EN: Bamboo Forester   
ผีเสื้อเลอะเทอะเมขลา[n. exp.] (phīseūa loethoe mēkkhalā) EN: Common Red Forester   

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTER R EH1 S T ER0

French-Thai: Longdo Dictionary
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)

Japanese-English: EDICT Dictionary
角番大関[かどばんおおぜき, kadoban'oozeki] (n) (See 角番) ozeki-ranked sumo wrester in danger of losing his rank [Add to Longdo]
林務官[りんむかん, rinmukan] (n) forester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rester
      n 1: a person who rests

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  rester /ʀɛste/ 
   remain; stay; stay over

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top