ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bis

B IH1 S   
175 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bis-, *bis*, bi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bis[PRF] สอง, See also: คู่, ทวิ, Syn. bi-
bison[N] กระทิง, See also: วัวกระทิง, Syn. buffalo
bisect[VT] แบ่งออกเป็นสองส่วน, See also: ตัดขวาง, ตัดแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน, Syn. dichotomize, split
bishop[N] ตำแหน่งบาทหลวงที่มีอำนาจปกครองบาทหลวงอื่นๆ, See also: แต่มีชั้นต่ำกว่า archbishop ซึ่งเป็นตำแหน่งบาทหลวงสูงสุด, Syn. prelate
bishop[N] ตัวหมากรุกที่มีวิธีเดินทแยงมุม
bisque[N] น้ำซุปข้น
bistro[N] ร้านอาหารขนาดเล็ก
biscuit[N] ขนมปังชนิดหนึ่งก้อนกลมเล็ก, See also: ขนมปังกรอบมีรูปร่างกลมๆ
biscuit[ADJ] ที่มีสีน้ำตาลอ่อน, Syn. light brown
bismuth[N] ธาตุบิสมัท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bis(บิส) adv. ครั้งที่สอง,สองครั้ง interj. เอาอีก!
biscuit(บิส'คิท) n. ขนมปังกรอบ,ขนมปังอ่อน
bisectvt.,vi. แบ่งออกเป็นสองส่วน,, See also: bisection n.
bisector(ไบเซค'เทอะ) n. เส้นหรือแนวที่แบ่งมุมหรือส่วน
bisexual(ไบเซค'ชวล) adj.,n. มีสองเพศ,กะเทย, See also: bisexualism,bisexuality n., Syn. hermaphroditic
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
bismuth(มิส'มัธ) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
bison(ไบ'เซิน) n. วัวกระทิงอเมริกา
bistable magnetic coreวงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวก ก็ต้องเป็นลบ
ambisyllabic(แอมบิซิล' ละบิค) adj. เกี่ยวกับพยางค์ซึ่งสัมพันธ์กับตัวสระทั้งหน้าและหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
biscuit(n) ขนมปังกรอบ
bisect(vt) แบ่งครึ่ง
bisexual(adj) มีสองเพศ
bisexual(n) กะเทย
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
bison(n) วัวกระทิง,วัวป่า
bissextile(n) ปีอธิกสุรทิน
bistro(n) ร้านเหล้าเล็กๆ,ร้านอาหารเล็กๆ
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
cannabis(n) กัญชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biscuit firingการเผาดินดิบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biscuitwareเครื่องดินเผาดิบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bisectแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisected-แบ่งสอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bisection methodวิธีแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisection search; binary searchการค้นหาแบบทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bisectorตัวแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisector of dihedral angleระนาบแบ่งครึ่งมุมสองหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisector of line segmentจุดแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisector of plane angleเส้นแบ่งครึ่งมุมระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bis-Phenolบิสนอล [การแพทย์]
Bisacodylบิสสะโคดิล [การแพทย์]
Bisacromial Diameterความกว้างของไหล่ [การแพทย์]
Biscuit industryอุตสาหกรรมขนมปังกรอบ [TU Subject Heading]
Biscuit wareเครื่องดินเผาดิบ [TU Subject Heading]
Biscuitsขนมปังกรอบ [TU Subject Heading]
Bisexualรักสองเพศ,มีความสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ,รักร่วมเพศที่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ [การแพทย์]
Bisexuality in marriageรักร่วมสองเพศในการสมรส [TU Subject Heading]
Bishydroxycoumarinบิสไฮดรอกซิคูมาริน [การแพทย์]
Bismuthบิสมัธ,บิสมัท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And no sidewinder, bushwhacking, hornswoggling cracker croaker, is going to ruin my biscuit-cutter!ไม่มีทางที่ไอ้วายร้าย ไอ้หมาลอบกัด ไอ้ขี้โกง... จะมาพังหม้อข้าวหม้อแกงข้า Blazing Saddles (1974)
Is Bismark a hewwing?ของหมู ๆ Blazing Saddles (1974)
Your Excellency and my brother the Bishop will marry my daughtersพี่ชายผมซึ่งเป็นพระราชาคณะ จะแต่งกับลูกสาวของผม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Bishop Reardon represents millions of Roman Catholics.ท่านบิช๊อปเรียเดนเป็นตัวแทน ของชาวคาทอลิกนับล้าน Oh, God! (1977)
Bishop Marcos, multitudes of Greek Orthodoxers.ท่านบิช๊อปมากอสเพิ่มจำนวน ชาวกรีกออโธด็อกซ์ Oh, God! (1977)
Listen, biscuit-brain, my old man is paying for this party.นี่ฟังนะ! เจ้าสมองทึ่ม พ่อฉันจ่ายทุกอย่างสำหรับงานปาร์ตี้นี้นะ. Mannequin (1987)
Biscuit-brain, what the hell do you think you're doing?เฮ้ย! ไอ้สมองทึ่ม, นั่นแกกำลังทำห่าอะไรวะ? Mannequin (1987)
She said a Triscuit's a biscuitจะบอกฉันได้หรือยัง Big (1988)
She said a Triscuit's a biscuitห้องละ 1 7.50 เหรียญต่อคืน Big (1988)
Bisen-tos. Now!Bisen การชำระเงิน Now! Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
The last move, I took your rook with my bishop. Right there.ตาสุตท้ายพ่อกินเรือแก The Bodyguard (1992)
Hey, little boy. Wie alt bist du, huh ? Na, wie hiesst du ?เจ้าหนูน้อย... Schindler's List (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bisThe irreligious scoffed at the bishop's interpretation.
bisIf those biscuits are going begging, I'll have them.
bis"Mom please can I have a biscuit?" "No, you can't; you shouldn't eat between meals."
bisThe bishops were in favor of the proposition.
bisIt took many torpedo hits to send the battleship Bismark to Davy Jones's locker.
bisI bought these biscuits at the grocer's.
bis"Yes, the bisque-doll-like Erika" "Th-that expression is a little embarrassing, could you stop using it?"
bisA hybrid from a bison and cow.
bisThe bishop took pity on the desperate immigrants.
bisI had a very productive day of cooking yesterday; I made soup, biscuits, and two pies.
bisThe bishop felt pity for the immigrants who were abandoned, and gave them help.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต๋ว[N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
เหลา[N] restaurant, See also: bistro, diner, Syn. ภัตตาคาร, Example: ตะพาบน้ำเป็นอาหารที่เหลาหลายๆ แห่งจัดเป็นเมนูพิเศษ, Count unit: แห่ง, Notes: (จีน)
โคน[N] bishop, Example: เวลาเล่นงานผมไม่จับแต่เบี้ยนะครับ แต่จะเล่นงานขุนม้าโคนทั้งหลาย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตัวหมากรุกที่ใช้เดินทแยงมุมและไปข้างหน้าเท่านั้น
บิสมัท[N] bismuth, Syn. ธาตุบิสมัท, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 83 สัญลักษณ์ Bi เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวอมแดง เปราะ หลอมละลาย ที่ 271.3 ํ ซ. เป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าที่เลว มีสมบัติพิเศษ คือ ขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ซึ่งหลอมละลายที่อุณหภูมิต่ำ, Notes: (อังกฤษ)
กะเทย[N] hermaphrodite, See also: bisexual person, Example: กะเทยส่วนใหญ่ชอบแต่งกายคล้ายผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน
ขนมปัง[N] bread, See also: biscuit, Example: ด้วยเวลาที่จำกัด อาหารเช้ามักจะเป็นขนมปังทาแยม, Count unit: แผ่น; แถว, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งผสมเชื้อ เรียกว่า ขนมปัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off   FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher
บิสมัท[n.] (bitmat = bismat) EN: bismuth   FR: bismuth [m]
ชบา[n.] (chabā) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower   FR: hibiscus [m]
ชบาชมพู[n. exp.] (chabā chomphū) EN: pink hibiscus   FR: hibiscus rose [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย [n. exp.] (chabā Hāwāi) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus   
ชบาหนู [n.] (chabānū) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow   
ชบาเยอรมัน[n. exp.] (chabā Yoēraman) EN: hibiscus [m]   FR: hibiscus [m]
หัวหน่าว[n.] (hūanāo) EN: pubis   FR: pubis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BIS    B IH1 S
BISS    B IH1 S
BISE    B AY1 Z
BISH    B IH1 SH
BISON    B AY1 S AH0 N
BISER    B AY1 Z ER0
BISCH    B IH1 SH
BISEL    B IH1 S AH0 L
BISIG    B IH1 S IH0 G
BISEK    B IH1 S IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bison    (n) bˈaɪsn (b ai1 s n)
bisect    (v) bˈaɪsˈɛkt (b ai1 s e1 k t)
bishop    (n) bˈɪʃəp (b i1 sh @ p)
bistro    (n) bˈiːstrou (b ii1 s t r ou)
biscuit    (n) bˈɪskɪt (b i1 s k i t)
bisects    (v) bˈaɪsˈɛkts (b ai1 s e1 k t s)
bishops    (n) bˈɪʃəps (b i1 sh @ p s)
bismuth    (n) bˈɪzməθ (b i1 z m @ th)
bistros    (n) bˈiːstrouz (b ii1 s t r ou z)
biscuits    (n) bˈɪskɪts (b i1 s k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饼干[bǐng gān, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] biscuit; cracker; cookie, #10,532 [Add to Longdo]
主教[zhǔ jiào, ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] bishop, #27,796 [Add to Longdo]
比什凯克[Bǐ shí kǎi kè, ㄅㄧˇ ㄕˊ ㄎㄞˇ ㄎㄜˋ, / ] Bishkek (capital of Kyrgyzstan), #50,063 [Add to Longdo]
野牛[yě niú, ㄧㄝˇ ㄋㄧㄡˊ, ] bison, #51,954 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] bismuth Bi, metal, atomic number 83, #55,492 [Add to Longdo]
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, / ] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890, #60,091 [Add to Longdo]
比绍[Bǐ shào, ㄅㄧˇ ㄕㄠˋ, / ] Bissau (capital of Guinea-Bissau), #93,384 [Add to Longdo]
双性恋[shuāng xìng liàn, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] bisexual; bisexuality [Add to Longdo]
双音节[shuāng yīn jié, ㄕㄨㄤ ㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] bisyllable [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
bisจนถึง
bis(prep) |+ คำนามบ่งช่วงเวลา| ถึง, จนถึง เช่น Der Film läuft im Kino bis Ende des Monats. หนังเรื่องนี้ฉายในโรงถึงสิ้นเดือน
bis(prep) |+ คำนามบ่งสถานที่| ถึง, จนถึง เช่น Der Bus fährt nur bis Hua Hin und nicht weiter. รถบัสไปถึงแค่หัวหิน และไม่ไปต่อ
Bis dann!บ๊ายบาย, แล้วเจอกัน (ใช้กล่าวลา ไม่ได้มีพิธีรีตองและเป็นที่รู้ว่าเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีก), See also: Related: Bis später!, Bis nachher!
bisherจนถึงขณะนี้
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
lesbisch(adj) เกี่ยวกับการรักร่วมเพศของผู้หญิง, ที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน, See also: Related: Lesbe, Lesbierin
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)
kubisch(adj) ที่เป็นรูปลูกบาศก์, เหลี่ยมลูกบาศก์, มีสามมิติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bis zum Anschlag aufdrehento turn sth. as far as it will go [Add to Longdo]
bis zur Grenze der Belastbarkeitto breaking point [Add to Longdo]
Bisam {m}musk; muskrat [Add to Longdo]
Bisam {m} (Pelz)musquash [Add to Longdo]
Bisamratte {f} | Bisamratten {pl}muskrat; musquash | musquashes [Add to Longdo]
Bischof {m} | Bischöfe {pl}bishop | bishops [Add to Longdo]
Bischofsstab {m}pastoral staff [Add to Longdo]
Bisektionsverfahren {n} [math.]bisection method [Add to Longdo]
Bisektor {m} | Bisektoren {pl}bisector | bisectors [Add to Longdo]
Biskuit {m,n}(fatless) sponge [Add to Longdo]
Biskuitporzellan {n}biscuit china; bisque [Add to Longdo]
Biss {m}; Beißen {n}bite [Add to Longdo]
Bissen {m}; Happen {m}bite [Add to Longdo]
Bissen {m}morsel [Add to Longdo]
Bissigkeit {f}acidness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
がちゃ目[がちゃめ, gachame] (n) (sl) strabismus; squint [Add to Longdo]
ごみ入;塵入[ごみいれ, gomiire] (n) trashcan; rubbish bin; dustbin; ashcan [Add to Longdo]
ごみ箱;塵箱;芥箱[ごみばこ, gomibako] (n) garbage can; garbage box; rubbish bin; trash can; dust bin; dustbin [Add to Longdo]
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made [Add to Longdo]
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
とび職人;鳶職人[とびしょくにん, tobishokunin] (n) scaffold constructor; steeplejack [Add to Longdo]
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしびし[, bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
びしゃびしゃ[, bishabisha] (adv) soaked; slushy; wet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
微生物[びせいぶつ, biseibutsu] Mikrobe [Add to Longdo]
微笑[びしょう, bishou] das_Laecheln [Add to Longdo]
極める[きわめる, kiwameru] bis_zum_aeussersten_gehen [Add to Longdo]
猛犬[もうけん, mouken] bissiger_Hund [Add to Longdo]
窮まる[きわまる, kiwamaru] bis_zum_Aeussersten_gehen, festsitzen, -enden [Add to Longdo]
美醜[びしゅう, bishuu] schoen_oder_haesslich, das_Aussehen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bis \Bis\, adv. [L. bis twice, for duis, fr. root of duo two.
   See {Two}, and cf. {Bi-}.]
   Twice; -- a word showing that something is, or is to be,
   repeated; as a passage of music, or an item in accounts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bis- \Bis-\, pref.
   A form of {Bi-}, sometimes used before s, c, or a vowel.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 BIS
     Business Information System
     

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 bis
  twice

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 bis
  encore; one more time

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 bis /bis/
  as far as; by; til; till; unless; until; untill

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bis /bis/
  encore; onemoretime

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top