ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สาแก่ใจ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาแก่ใจ-, *สาแก่ใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาแก่ใจ[V] satisfy, See also: gratify, Syn. สาใจ, สมใจ, สะใจ, สาสมใจ, Example: วิทย์รู้สึกสาแก่ใจที่เห็นสีหน้าม้านอย่างคนหน้าแตกของหล่อน, Thai definition: รู้สึกหนำใจหรือสมใจอยากที่ได้เห็นได้ทำเช่นนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาแก่ใจว. หนำใจ, สะใจ, (มักใช้ในความประชดหรือแดกดัน) เช่น บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเขา โดนเขาด่ามา สาแก่ใจไหมล่ะ วันนี้เงินเดือนออก ต้องจ่ายให้สาแก่ใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Was it to satisfy your emotional need to rebel?เพื่อแสดงความกบฏของเธอให้สาแก่ใจอย่างนั้นเหรอ Star Trek (2009)
Are you all happy?สาแก่ใจพวกนายรึยังล่ะ Rumours (2011)
And are you satisfied with the results?เจ้าสาแก่ใจกับผลลัพธ์ยังล่ะ? The Doctor (2012)
How many more accidents have to happen before you're done getting back at your father?อีกสักกี่ครั้งกันที่อุบัติเหตุต้องเกิดขึ้น ก่อนที่คุณจะเอาคืนพ่อของคุณจนสาแก่ใจ Vendetta (2012)
Because I want to.แต่เพราะมันสาแก่ใจ Deadpool (2016)
Bridget, let it go. Just have a good cry.บริดเจ็ต ร้องเลย ร้องให้สาแก่ใจ Trolls (2016)
It ends with proper destruction, if that's what you mean.ตอนจบจะมีการทำลายล้างจนสาแก่ใจเจ้า A Monster Calls (2016)
They weren't satisfied with just me quitting.พวกนั้นคงยังไม่สาแก่ใจ ที่มีแค่ผมเท่านั้นที่ลาออก The King (2017)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satisfactory(แซททิสแฟค'ทอรี) adj. พอใจ,สาแก่ใจ,หนำใจ,จุใจ,แน่ใจ,ชดเชย,ถ่ายบาป., See also: satisfactorily adv., Syn. gratifying

English-Thai: Nontri Dictionary
satisfaction(n) ความสมปรารถนา,ความพอใจ,ความสาแก่ใจ
satisfactorily(adv) อย่างสมปรารถนา,อย่างพอใจ,อย่างหนำใจ,อย่างสาแก่ใจ
satisfactory(adj) จุใจ,เป็นที่พอใจ,หนำใจ,สาแก่ใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top