ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accession

AH0 K S EH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accession-, *accession*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession

English-Thai: Nontri Dictionary
accession(n) การยอมรับ, การเข้าถึง, การครอบครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accessionการเริ่มปรากฏ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accession๑. การเข้าดำรงตำแหน่ง๒. ภาคยานุวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accession๑. การได้กรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์ (ก. แพ่ง)๒. ภาคยานุวัติ (ก. ระหว่างประเทศ)๓. การเข้าดำรงตำแหน่ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accession to the labour forceการเข้าสู่กำลังแรงงาน [ ดู entry into the labour force และ first accession to the labour force ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accession to the throneการขึ้นเสวยราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accession to the throneการขึ้นครองราชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accession, right ofสิทธิที่จะสืบราชสันตติวงศ์ (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accessional toothฟันกรามแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
accessionภาคยานุวัติ หมายถึง การให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาภายหลังจากที่มีการลงนามในสนธิ สัญญาไปแล้ว [การทูต]
Accessionการภาคยานุวัติ คือการที่รัฐหนึ่งเข้าไปเป็นภาคีสนธิสัญญา ซึ่งรัฐอื่น ๆ ได้วินิจฉัยตกลงก่อนแล้วและสนธิสัญญานั้นได้มีผลใช้บังคับก่อนแล้วด้วย บางที่ใช้คำ ?accession? ซึ่งตรงกับคำในภาษาฝรั่งเศสว่า ?adhésion? รัฐจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาไม่ได้ นอกจากว่าในสนธิสัญญานั้นมีบทบัญญัติยอมให้รัฐอื่นเข้ามาเป็นภาคีด้วยได้ เช่น มาตรา 4 ของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติบัญญัติไว้ว่า?(1) สมาชิกภาพในสหประชาชาติ เปิดรับบรรดารัฐอื่นๆ ทั้งหลายที่ยอมรับพันธกรณีที่ระบุไว้ในกฎบัตรปัจจุบันและองค์การสหประชาชาติ พิจารณาวินิจฉัยแล้วว่า รัฐนั้น ๆ สามารถและเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีเหล่านั้น??(2) การรับรัฐใดๆ ดังกล่าวเข้าเป็นสมาชิกในสหประชาชาติจะเป็นผลสำเร็จก็ต่อเมื่อสมัชชาสหประชา ชาติได้ลงมติรับรองตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง? คือ เอกสิทธิ์ทางการทูตในการที่จะได้มีถิ่นพำนัก [การทูต]
Accession bookสมุดทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accession dateวันลงทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accession numberเลขทะเบียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accession numberเลขทะเบียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accessionQueen Elizabeth's accession to the throne.
accessionThere have been many accessions to the party.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCESSION AH0 K S EH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accession (n) ˈæksˈɛʃən (a1 k s e1 sh @ n)
accessions (n) ˈæksˈɛʃənz (a1 k s e1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzessionsjournal { n }accession book [Add to Longdo]
Beitritt { m } (zu einem Vertrag)accession (to an agreement) [Add to Longdo]
Beitrittsklausel { f }accession clause [Add to Longdo]
Beitrittsverhandlungen { pl }accession talks [Add to Longdo]
Einstellungsquote { f }accession rate [Add to Longdo]
Regierungsantritt { m }accession to power [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
登録[とうろく, touroku] (n, vs) registration; accession; register; entry; record; (P) #998 [Add to Longdo]
継承[けいしょう, keishou] (n, vs) inheritance; succession; accession; (P) #1,574 [Add to Longdo]
承継[しょうけい, shoukei] (n, vs) succession; accession; inheritance #12,972 [Add to Longdo]
更位[こうい, koui] (n) second accession of the same emperor [Add to Longdo]
受入れ;受入[うけいれ, ukeire] (n) accept; acceptance; accessioning [Add to Longdo]
重祚[じゅうそ;ちょうそ, juuso ; chouso] (n, vs) second accession to the throne [Add to Longdo]
践祚[せんそ, senso] (n) accession (to the throne) [Add to Longdo]
逐次刊行物の受入れ[ちくじかんこうぶつのうけいれ, chikujikankoubutsunoukeire] (n) { comp } accessioning of serials [Add to Longdo]
登極[とうきょく, toukyoku] (n, vs) (Imperial) accession [Add to Longdo]
入職率[にゅうしょくりつ, nyuushokuritsu] (n) (See 離職率) hiring rate; accession rate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受入れ[うけいれ, ukeire] accept, accessioning [Add to Longdo]
逐次刊行物の受入れ[ちくじかんこうぶつのうけいれ, chikujikankoubutsunoukeire] accessioning of serials [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] accession, registration [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top