ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

les

L EH1 S   
197 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -les-, *les*, le
English-Thai: Longdo Dictionary
less then(adj.) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
helpless(adj) ไร้ที่พึ่ง, ขาดที่พึ่งพา
shiftless(adj) ไม่เอาไหน เช่น He knew Michael for over twenty years and found him to worthless, shiftless and to spend his wages on liquor rather than his family.
rules of engagement(n) กฎการปะทะ ย่อด้วย ROE เช่น And because active combat could be expected at any time, Marines also had "rules of engagement" which they were to follow.
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
dullest(adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here.
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
less[ADV] น้อยกว่า, Syn. lesser, fewer, Ant. more, more than
less[ADJ] น้อยกว่า, See also: ลดลงกว่า
less[PREP] หักออก, See also: ชักออก, ลบออก
less[SUF] ปราศจาก
lest[CONJ] ด้วยเกรงว่า, See also: เพราะกลัวว่า, Syn. for fear that
lesbo[SL] เลสเบี้ยน, See also: ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ, Syn. lesser, lezzer
lesion[N] การบาดเจ็บ, Syn. injury, hurt
lessee[N] ผู้เช่า, Syn. tenant
lessen[VT] บรรเทา, See also: แบ่งเบา, คลาย
lessen[VI] ลดลง, See also: ลด, ต่ำลง, น้อยลง, Syn. decrease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lesabbr. llower esophageal sphincter
lesbian(เลส'เบียน) adj. เกี่ยวกับlesbianism (ดู) ,ผู้กระทำ lesbianism,หญิงรักร่วมเพศ
lesbianism(เลส'เบียนนิสซึม) n. กามวิปริตที่ผู้หญิงมีความใคร่ทางเพศกับเพศเดียวกัน,รักร่วมเพศระหว่างผู้หญิงด้วยกัน
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
lesion(ลี'เชิน) n. บาดแผล,แผล,รอยแผลแถบหนึ่งของผิวหนัง,รอยโรคของเนื้อเยื่อ, Syn. hurt
less(เลส) adv. น้อยกว่า,แทบจะไม่. adj. น้อยกว่า,เล็กน้อย,ไม่ใหญ่นัก,ไม่มากนัก. n. จำนวนที่น้อยกว่า. -prep. ลบออก,ปราศจาก
lessee(ลีซี') n. ผู้เช่า, See also: lesseeship n. ดูlessee
lessen(เลส'เซิน) {lessened,lessening,lessens} vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง,ลดลง,ลดคุณค่า,บรรเทา,ผ่อนคลาย
lesser(เลส'เซอะ) adj. น้อยกว่า,เล็กน้อย
lesson(เลส'เซิน) n. บทเรียน,ชั่วโมงเรียน,เครื่องเตือนสติ vt. สั่งสอน,ตักเตือน,ให้บทเรียนแก่

English-Thai: Nontri Dictionary
less(adj) น้อยกว่า,จ้อย,เล็กน้อย
less(adv) น้อยลง,จ้อย,เล็กน้อย,แทบจะไม่
less(n) จำนวนที่น้อยกว่า
lessee(n) ผู้เช่า
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
lesser(adj) น้อยลง,น้อยกว่า,เล็กน้อย
lesser(n) สิ่งที่น้อยลง,สิ่งที่น้อยกว่า
lesson(n) บทเรียน,เครื่องเตือนสติ,ชั่วโมงเรียน
lest(con) ด้วยเกรงว่า,มิฉะนั้น,เพื่อมิให้,เพื่อว่า
adolescence(n) วัยรุ่น,วัยหนุ่มสาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lesbianหญิงรักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lesionรอยโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lesionรอยโรค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lesion, diffuseรอยโรคแผ่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
less developed countryประเทศพัฒนาน้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
less developed countryประเทศที่พัฒนาน้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
less valuableเสื่อมราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lesseeผู้เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lesser circulation; circulation, pulmonaryการไหลเวียนผ่านปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lesser curvatureส่วนโค้งเล็ก (ของกระเพาะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lesbiansเลสเบียน [TU Subject Heading]
Lesionsรอยแผล, รอยโรค, ตำแหน่งที่เกิด, ร่องรอย, ความผิดปกติทางโครงสร้าง [การแพทย์]
Lesions, Alveolarรอยโรคในเนื้อปอด [การแพทย์]
Lesions, Anatomicalพยาธิสภาพ [การแพทย์]
Lesions, Armanni Epsteinรอยโรคอาร์มานนีเอพสไตน์ [การแพทย์]
Lesions, Bankartพยาธิสภาพของข้อไหล่ที่มีการฉีกขาดของขอบเบ้าไหล่ [การแพทย์]
Lesions, Basal Ganglionร่องรอยที่ปมประสาทที่ฐาน [การแพทย์]
Lesions, Benignรอยโรคชนิดไม่ร้าย, รอยโรคธรรมดา [การแพทย์]
Lesions, Boggyลักษณะเป็นก้อนทูมเละๆ [การแพทย์]
Lesions, Brain Stemรอยโรคที่ก้านสมอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lese majeste (phrase) เขย่าราชบัลลังก์
less (adj) ไม่มีทางสู้ ไร้ทางสู้ อ่อนแอ
less than (adj ) น้อยกว่า, ต่ำกว่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He did? - Uh-huh, but I learned my lesson.อะ-ฮะ แต่ฉันได้เรียนรู้ บทเรียนของฉัน Pinocchio (1940)
- I thought I'd take a tennis lesson.- ว่าจะไปลงเรียนเทนนิสสักหน่อยค่ะ Rebecca (1940)
For the number of lessons you've had, you ought to be ready for Wimbledon.เรียนหนักขนาดนี้ ฉันว่าเธอพร้อมจะไปแข่งวิมเบิลดันเเล้วล่ะ Rebecca (1940)
Tennis lessons, my foot.เรียนเทนนิส มะเหงกสิ! Rebecca (1940)
One spoonful less is one less day to live.พร่องไปหนึ่งช้อน อาจหมายถึงชีวิตที่สั้นลง Night and Fog (1956)
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
And let that be a lesson to you!และปล่อยให้เป็นบทเรียน ให้กับคุณ! How I Won the War (1967)
- Go on, get him. - Let that be a lesson to you.ไปที่เขาได้รับ ปล่อยให้เป็น บทเรียนให้กับคุณ How I Won the War (1967)
Less.ภาคใต้สำหรับเราแล้ว How I Won the War (1967)
The longer I stay around here, the less I'm beginning to care.ขืนอยู่ที่นี่ผมอยู่ไม่ยืดเเน่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
We trained her for five years. Singing, acting, dancing lessons.เราผ่านการฝึกอบรมของเธอเป็นเวลาห้าปี ร้องเพลง, การแสดง, เรียนเต้นรำ The Godfather (1972)
He can't even hold a gun, much less shoot it.จะถือปืน มันยังถือไม่ไหวเลย Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lesThe lesson was driven into my head.
lesMy sister takes piano lessons twice a week.
lesHe has not less than five children.
lesIt was discovered that less than one child in a hundred had been inoculated against endemic disease.
lesWrite in less than 50 words.
lesThis book is less large than that one.
lesLess students study German today than formerly.
lesI can't afford to buy a used car, much less a new one.
lesChinese food is no less delicious than French.
lesA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
lesHe gave me no less than ten dollars.
lesWe had less snow this winter than last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนน้อย[N] minority, See also: lesser part, Ant. ส่วนมาก
เบาบาง[V] lessen, See also: decrease, dwindle, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: เหตุการณ์ความขัดแย้งกันในบริษัทเริ่มเบาบางมากขึ้น
รายย่อย[ADJ] minor, See also: less important, Example: ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย, Thai definition: เกี่ยวกับรายที่มีความสำคัญน้อย
ผ่อนปรน[V] lessen, See also: reduce, ease, relieve, alleviate, be lenient, Syn. ผ่อนผัน, ลดหย่อน, ยืดหยุ่น, Example: ตัวแทนบริษัทยอมผ่อนปรนตอบรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม, Thai definition: แบ่งหนักให้เป็นเบา, เอาไปทีละน้อย, ขยับขยายให้เบาบางลง
ลดเหลือ[V] reduce to, See also: lessen, Example: ในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ฯ ได้มีการปรับอัตราภาษีขาเข้า โดยลดเหลือร้อยละ 0-5
ยอแสง[V] shine duskily, See also: lessen the ray, Thai definition: ปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์อ่อนแสงลงในเวลาจะพลบค่ำ
ยอแสง[V] shine duskily, See also: lessen the ray, Thai definition: ปรากฏการณ์ที่พระอาทิตย์อ่อนแสงลงในเวลาจะพลบค่ำ
บท[CLAS] chapter, See also: lesson, Example: ส่วนของเธอรับผิดชอบอ่านไป 3 บท
บท[N] chapter, See also: lesson, part, episode, Syn. เรื่อง, ตอน, Example: อาจารย์สั่งให้อ่านบทที่คิดว่าตัวเองชอบที่สุด แล้วออกมารายงานหน้าชั้น, Count unit: บท, Thai definition: ข้อความเรื่องหนึ่งๆ
บทเรียน[N] lesson, See also: unit of instruction, Example: ผู้เรียนจะเข้าใจบทเรียนทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนได้ ก็ต่อเมื่อผู้เรียนต้องทำแบบฝึกหัดตามไปด้วย, Count unit: บท, Thai definition: เนื้อหาหรือส่วนของเนื้อหาในการเรียนหรือฝึกฝน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อาเลสซันโดร วอลตา[n. prop.] (Ālēssandrō Wøltā) EN: Alessandro Volta   FR: Alessandro Volta
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อำนวยพร[v. exp.] (amnūay phøn) EN: bless ; compliment   
อมร[adj.] (amøn) EN: deathles ; immortal   FR: éternel ; immortel
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux

CMU English Pronouncing Dictionary
LES    L EH1 S
LES    L EY1
LEST    L EH1 S T
LESS    L EH1 S
LESI    L EH1 S IY0
LESH    L EH1 SH
LESA    L IY1 S AH0
LESKO    L EH1 S K OW0
LESCH    L EH1 SH
LESKE    L EH1 S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Les    (n) lˈɛz (l e1 z)
less    (n) lɛs (l e s)
lest    (cc) lɛst (l e s t)
Lesley    (n) lˈɛzliː (l e1 z l ii)
Leslie    (n) lˈɛzliː (l e1 z l ii)
lesion    (n) lˈiːʒn (l ii1 zh n)
lessee    (n) lˈɛsˈiː (l e1 s ii1)
lessen    (v) lˈɛsn (l e1 s n)
lesser    (j) lˈɛsər (l e1 s @ r)
lesson    (n) lˈɛsn (l e1 s n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
较少[jiào shǎo, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄠˇ, / ] less, #6,479 [Add to Longdo]
小于[xiǎo yú, ㄒㄧㄠˇ ㄩˊ, / ] less than, <, #6,878 [Add to Longdo]
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak, #20,445 [Add to Longdo]
张国荣[Zhāng Guó róng, ㄓㄤ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] Leslie Cheung, #22,455 [Add to Longdo]
乐山[Lè shān, ㄌㄜˋ ㄕㄢ, / ] Leshan prefecture level city in Sichuan, #25,916 [Add to Longdo]
教案[jiào àn, ㄐㄧㄠˋ ㄢˋ, ] lesson plan; teaching plan; a "missionary case" (a dispute over Christian missionaries during the late Qing), #31,275 [Add to Longdo]
小寒[Xiǎo hán, ㄒㄧㄠˇ ㄏㄢˊ, ] Lesser Cold, 23rd of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 6th-19th January, #33,760 [Add to Longdo]
课业[kè yè, ㄎㄜˋ ㄧㄝˋ, / ] lesson; schoolwork, #38,463 [Add to Longdo]
小熊猫[xiǎo xióng māo, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, / ] lesser panda; red panda; firefox, #45,640 [Add to Longdo]
乐山市[Lè shān shì, ㄌㄜˋ ㄕㄢ ㄕˋ, / ] Leshan prefecture level city in Sichuan, #58,306 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Lesbe(n) |die, pl. Lesben| ผู้หญิงที่รักร่วมเพศ, See also: S. Lesbieren, Related: lesbisch
Lesbierin(n) |die, pl. Lesbierinnen| ผู้หญิงที่รักร่วมเพศ, See also: S. Lesbe, Related: lesbisch
lesbisch(adj) เกี่ยวกับการรักร่วมเพศของผู้หญิง, ที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน, See also: Related: Lesbe, Lesbierin
allesทั้งหมด ทุกอย่าง เช่น alles in allem, über alles, Das ist alles.
Alles Gute!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้มีแต่สื่งดีๆ
Vorlesung(n) |die, pl. Vorlesungen| วิชาหรือชั่วโมงบรรยาย, See also: A. das Praktikum, das Seminar,
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lesart {f}reading; version [Add to Longdo]
Lesbarkeit {f}legibility [Add to Longdo]
Lesbarkeit {f}readability [Add to Longdo]
Lesbarkeiten {pl}readableness [Add to Longdo]
Lesbierin {f}; Lesbe {f} | Lesbierinnen {pl}; Lesben {pl} | Lesben und Schwulelesbian | lesbians | lesbian and gay people [Add to Longdo]
Lesbe {f} | Lesben {pl}dyke [slang] | dykes [Add to Longdo]
Lese- und Schreibtest {m}literacy test [Add to Longdo]
Lese {f}gathering [Add to Longdo]
Lesebändchen {n}ribbon [Add to Longdo]
Lesebrille {f}reading glasses [Add to Longdo]
Lesebuch {n}reading book; reader [Add to Longdo]
Lesefehler {m}read fault error [Add to Longdo]
Lesefenster {n}reading window; scanning window [Add to Longdo]
Lesegeschwindigkeit {f}reading rate [Add to Longdo]
Lesekopf {m}read head [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lesคำนำหน้านามพหูพจน์ที่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น les salles, les boissons
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
quel,quelle,quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
faire les courses(phrase) ไปซื้อของ จ่ายตลาด เช่นไปซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านของชำ ex: Joey va aller faire ses courses pour le dîner.
Image:
ouvrir les yeux(phrase) มองเห็นความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆ

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา

Japanese-English: EDICT Dictionary
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
POSシステム[ポスシステム;ピーオーエスシステム, posushisutemu ; pi-o-esushisutemu] (n) point of sales system; POS system [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony [Add to Longdo]
コードレス電話[コードレスでんわ, ko-doresu denwa] cordless phone [Add to Longdo]
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
ディスクなし[でいすく なし, deisuku nashi] diskless (a-no) [Add to Longdo]
ディスクレス[でいすくれす, deisukuresu] diskless (a-no) [Add to Longdo]
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
投書[とうしょ, tousho] Leserzuschrift, Zuschrift, Beitrag [Add to Longdo]
読み方[よみかた, yomikata] Lesung, Aussprache [Add to Longdo]
読み物[よみもの, yomimono] Lesestoff, Lektuere [Add to Longdo]
読む[よむ, yomu] lesen [Add to Longdo]
読書[どくしょ, dokusho] Lesen, Lektuere [Add to Longdo]
読本[とくほん, tokuhon] Lesebuch [Add to Longdo]
読者[どくしゃ, dokusha] Leser [Add to Longdo]
読者層[どくしゃそう, dokushasou] Leserschicht [Add to Longdo]
閲覧室[えつらんしつ, etsuranshitsu] Lesezimmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Les \Les\ (l[e^]s), n.
   A leash. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LES
     Line Errored Seconds (DS1/E1, DS3/E3)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 LES
     LAN Emulation Server (LANE, ATM)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 les /le/ 
  them; the

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 les /lɛs/
  lesson

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top