ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gedankenlesen

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gedankenlesen-, *gedankenlesen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paul I'm sure this reading of each other's minds can be controlled, don't you?Paul, ich bin sicher, das Gedankenlesen kann kontrolliert werden, meinst du nicht? Children of the Damned (1964)
I'll really be pushed if the mind-reading act is cancelled.Wenn das Gedankenlesen ausfällt, wird es schwierig. Old Man Out: Part 2 (1966)
Helping with my mind reading.- Dafür, dass Sie Gedankenlesen mit mir üben. The General (1967)
RADIO ANNOUNCER: The Shadow, Lamont Cranston, a man of wealth, a student of science and a master of other people's minds, devotes his life to righting wrongs, protecting the innocent and punishing the guilty."Der Schatten", Lamont Cranston, ein Student der Naturwissenschaften und Meister im Gedankenlesen, wendet Böses zum Guten. Thieves Like Us (1974)
If he's looking for answers from that assassin... my father's sword can get it quicker than brain reading.Wenn er Antworten aus diesem Killer herausbekommen will schafft dies das Schwert meines Vaters schneller als Gedankenlesen. Wizards (1977)
Telepathy is not mind reading.Telepathie ist kein Gedankenlesen. Scanners (1981)
There's no mind reading involved. JOHNNY:Das hatte mit Gedankenlesen nichts zu tun. Stick It in Your Ear (1989)
You mean mind reading?Du meinst Gedankenlesen? The Shadow (1994)
If there's one thing I can't stand about sleeping with women... it's all the fucking mind reading.Das was ich nicht ausstehen kann, wenn man mit einer Frau schläft, ist das verdammte Gedankenlesen. Bound (1996)
Wanna play a game?Machen wir ein Spiel? Gedankenlesen. The Sixth Sense (1999)
I'm not even convinced that this is genuine mind-reading. You're most likely projecting your...Ich glaube nicht, dass es sich hier... ..um Gedankenlesen handelt. Earshot (1999)
Buffy, careful with this gift.Sei vorsichtig mit dem Gedankenlesen. Earshot (1999)
Well, our tests show that some people have psychic ability, sure. I mean, E.S.P., clairvoyance, remote viewing.Den Tests nach haben manche Menschen psychische Fähigkeiten wie ESP, Hellsehen oder Gedankenlesen. The Sixth Extinction (1999)
It's not mind-reading.Es ist nicht Gedankenlesen. Supernova (2000)
Listen to yourself. A mind-reading mermaid who avenges women?Eine gedankenlesende Meerjungfrau, die Frauen mit Vergangenheit rächt? Mermaid Chronicles Part 1: She Creature (2001)
You, Mr. Big Mojo Guy are supposed to give us guidance now.Und du, Meister im Gedankenlesen... sollst uns jetzt tatkräftig zur Seite stehen. Redefinition (2001)
Reading someone's mind is an invasion of privacy.Gedankenlesen ist eine Verletzung der Privatsphäre. Ascension (2001)
My first reading since my head got drilled and I find a spell that's going to bring our little Cordy right back to us.Mein erstes Gedankenlesen, seitdem mein Kopf angebohrt wurde... und ich finde einen Zauber, der uns unsere kleine Cordy zurück bringt. Spin the Bottle (2002)
So you've added mind reading to your many abilities.Gedankenlesen gehört also auch zu deinen Fähigkeiten. Rogue (2002)
This Thing We Could Do, It Only Begins At Reading Minds.Diese Sache, die wir tun können, die beginnt nur mit Gedankenlesen. Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
This thing we can do, It only begins At reading minds.Diese Sache, die wir tun können, sie beginnt nur mit Gedankenlesen. Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
Did you know him When his mind reading became something more?Kannten Sie ihn, als sein Gedankenlesen etwas mehr wurde? Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
The first damage caused from your mind reading has started, hasn't it?Der erste Verlust durch das Gedankenlesen ist aufgetreten. Hast du es in dir gespürt? Opapatika (2007)
So Martians can read minds, too, huh?Gedankenlesen können Marsmenschen also auch, ja? Martian Child (2007)
Mind-reading, vampire-fucking, freak bitch!Gedankenlesende, Vampirfickende, verrückte Schlampe! You'll Be the Death of Me (2008)
How'd you know my name? I can read your mind.Oh, ich kann einfach nur Gedankenlesen. Suck (2009)
Hell, do those vampires wanna use your mind-reading again?Oh, wollen diese vampire schon wieder dein Gedankenlesen benutzen ? Shake and Fingerpop (2009)
Get an MRA with contrast to see if she has an aneurysm, unless you think Cuddy's gonna go for the mind reading.Ein Kontrast-MRT durchführen um zu sehen, ob sie ein Aneurysma hat. Es sei denn, Sie denken, dass Cuddy für das Gedankenlesen wäre. Black Hole (2010)
You're a mind reader.Sie können wohl Gedankenlesen. Crude and Uncalled For (2010)
Suppressing his ability to read minds gives him a chance at a normal childhood.Wenn wir seine Fähigkeit des Gedankenlesens unterdrücken, hat er die Chance auf eine normale Kindheit. Extinction (2010)
Oh. Whoa. Okay.Schau mal, Gedankenlesen, Supersprünge ... No Ordinary Ring (2010)
Simon was beginning to develop the ability to read minds.Simon begann, die Fähigkeit des Gedankenlesens zu entwickeln. Concentrate and Ask Again (2011)
With your mind-reading and all, we couldn't risk you telling somebody on us.Mit dem Gedankenlesen und alles, konnten wir nicht riskieren, dass du irgendwem von uns erzählst. Everybody Wants to Rule the World (2012)
Never had the gift of mind-reading before.Ich hatte noch nie die Gabe des Gedankenlesens. The Axeman Cometh (2013)
I could be the Supreme.Ja, Gedankenlesen ist ein guter Partytrick, Mumbles the Clown. The Magical Delights of Stevie Nicks (2014)
It is said that the Count possesses the art of mind-reading.Man sagt, der Graf verstünde die Kunst des Gedankenlesens. Sapphire Blue (2014)
Is this a show on flags or mind reading?Ist das eine Show über Flaggen oder übers Gedankenlesen? The Champagne Reflection (2014)
General eiling really wanted to develop Mind reading capabilities for interrogation purposes.In Wirklichkeit wollte General Eiling Fähigkeiten zum Gedankenlesen für Verhörzwecke entwickeln. Plastique (2014)
It's like mind reading!Wie Gedankenlesen. Inside Out (2015)
It's not just the mind-reading or the telekinesis... it's something else.Es ist nicht nur Gedankenlesen oder Telekinese, sondern etwas anderes. X-Men: Apocalypse (2016)
You seriously have to stop with the mind reading.- Hör mit dem Gedankenlesen auf. Changeling (2016)
The mind-reading thing... still really annoying.Das Gedankenlesen nervt immer noch. Ellcrys (2016)
I thought that's what your race was famous for.Ich dachte, deine Rasse wäre berühmt fürs Gedankenlesen. Blood Bonds (2016)
And, yeah, I can read minds. (CHUCKLING)Und ja: Ich kann Gedankenlesen. (KICHERN) Lego DC Comics Super Heroes: Justice League - Cosmic Clash (2016)
You're not as good at reading people as you think.Du bist nicht so gut im Gedankenlesen, wie du denkst. 309 (2017)
Even if there were someone else here with me, I wouldn't want you to know, because of a certain mind-reading devil that's on the lookout for escaped souls.Selbst wenn jemand bei mir wäre, will ich nicht, dass du es weißt, weil da ein gewisser gedankenlesender Teufel ist, der nach entkommenen Seelen sucht. The Lies Will Catch Up to You (2017)
I shouldn't mind reading it in a novel.Ich sollte nicht Gedankenlesen wie in einem Roman. Angel (1937)
- I don't like to bragg but the thing I'm most unknown for is mind reading.Am unbekanntesten bin ich fürs Gedankenlesen. Love Happy (1949)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top