ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shiftless

SH IH1 F T L IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shiftless-, *shiftless*, shiftles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
shiftless(adj) ไม่เอาไหน เช่น He knew Michael for over twenty years and found him to worthless, shiftless and to spend his wages on liquor rather than his family.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shiftless(adj) ซึ่งไม่เต็มใจทำ, See also: ขี้เกียจ, ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพ idle; inactive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shiftless(ชิฟทฺ'ลิส) adj. ไม่มีสมรรถภาพ, ไม่มีความสามารถ, ขาดความกระตือรือร้น, ขี้เกียจ., See also: shiftlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
shiftless(adj) ไม่กระตือรือร้น, เกียจคร้าน, ขี้เกียจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you can't trust those Fin Arvin fools, they're as shiftless as mortals.แถมคุณไว้ใจพวกฟิน อาร์วินไม่ได้ ชอบหลบไปมาพอๆ กับมนุษย์ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
You shiftless fool.โง่แล้วยังขี้เกียจ Episode #1.1 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเลื่อนลอย(n) uncertainty, See also: shiftlessness, vagueness, Syn. ความคลุมเครือ, ความเลอะเลือน, Ant. ความชัดแจ้ง, ความชัดเจน, ความแน่นอน, Example: พยานหลักฐานยังมีความเลื่อนลอยอยู่มาก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHIFTLESS SH IH1 F T L IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shiftless (j) ʃˈɪftləs (sh i1 f t l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shiftless \Shift"less\, a.
   Destitute of expedients, or not using successful expedients;
   characterized by failure, especially by failure to provide
   for one's own support, through negligence or incapacity;
   hence, lazy; improvident; thriftless; as, a shiftless fellow;
   shiftless management. -- {Shift"less*ly}, adv. --
   {Shift"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shiftless
   adj 1: lacking or characterized by lack of ambition or
       initiative; lazy; "a shiftless student"; "studied in a
       shiftless way"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top