ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

injury

IH1 N JH ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -injury-, *injury*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
injury(n) การทำให้เสียหาย (กฎหมาย), Syn. wrong, offense, damage
injury(n) อันตราย, See also: ความเสียหาย, Syn. harm, damage
injury(n) อาการบาดเจ็บ, See also: แผล, Syn. wound, pain, cut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, ความอยุติธรรมที่ได้รับ, การล่วงละเมิด, การก้าวร้าว, Syn. harm, hurt

English-Thai: Nontri Dictionary
injury(n) อันตราย, ความบาดเจ็บ, ความเสียหาย, ความก้าวร้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
injuryการบาดเจ็บ, การเสียหาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
injuryความเสียหาย, การทำให้เกิดความเสียหาย, การทำให้เกิดอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
injury due to operations of warการบาดเจ็บจากการทำสงคราม, การเสียหายจากการทำสงคราม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
injury, traumaticแผลบาดเจ็บ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
injury; trauma; wound๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [ มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But that can only be achieved by injury to others.เพียงแค่ให้สำเร็จได้ โดยการทำร้ายผู้อื่น Suspiria (1977)
"They walked both Hindu and Muslim alike with heads held high without any hope of escape from injury or death.พวกเขาเดินเข้าไป ทั้งฮินดูและมุสลิม ศีรษะตั้งตรง Gandhi (1982)
Say that after a major injury accident.เอาเป็นว่า หลังจากประสบอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง Mannequin: On the Move (1991)
But you should know that sudden, serious brain injury causes the victim to bite down hard.แต่คุณควรรู้ว่าฉับพลันบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงทำให้เหยื่อที่จะกัดลงอย่างหนัก The Shawshank Redemption (1994)
Uh, he suffered a head injury a few months ago.เขาได้รับบาดเจ็บทางสมอง เมื่อ 2-3 เดือนก่อนค่ะ Jumanji (1995)
When you conceal a serious injury and put my life at risk...คุณปิดเรื่องแผลหนักไว้แบบนี้ ทำให้ผมเสี่ยงชีวิตนะ Seven Years in Tibet (1997)
I never would've wished that injury on you.ฉันก็ไม่เคยต้องการให้คุณบาดเจ็บ Unbreakable (2000)
And to make it worse. There is a makeshift look to the Newcastle United line-up today with all their injury problems.ซ้ำร้ายวันนี้นิวคาสเซิ่ล อาจต้องปรับโผยกใหญ่ Goal! The Dream Begins (2005)
There's no way this injury happened by stepping on a blade in a garden shed.ไม่มีทางที่แผลนี่จะเกิดจากการเหยียบกรรไกรในโรงเก็บของ Cell Test (2005)
The hospital sent a report saying there's no injury or whatsoever.ทางโรงพยาบาลส่งรายงานมผลการรักษามา ซึ่งก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไร My Girl (2005)
The injury sustained is severe, he is still in critical condition.อาการบาดเจ็บรุนแรงมาก, องค์ชายยังไม่ได้สติเลย Episode #1.9 (2006)
The injury Prince Dae-So sustained is unusually severe, why is that so?อาการบาดเจ็บขององค์ชายร้ายแรงอย่างไม่ธรรมดา ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? Episode #1.9 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
injuryAn injury is much sooner forgotten than an insult.
injuryAn injury occurred during the physical education lesson.
injuryAn injury put the shortstop out of action.
injuryGrandpa fell down the stairs and got a serious injury.
injuryHe added insult to injury.
injuryHe received a large sum of money in for his injury.
injuryHe sustained an injury which will take a month to heal completely.
injuryHe walks with an awkward gait because of an injury.
injuryHis injury incapacitated him for work.
injuryI escaped injury, happily.
injuryI had a whiplash injury two months ago.
injuryI'll take care that you don't meet with any injury.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดแผล[bātphlaē] (n) EN: wound ; injury ; cut  FR: blessure [ f ]
การบาดเจ็บ[kān bātjep] (n) EN: injury  FR: blessure [ f ]
การบาดเจ็บภายใน[kān bātjep phāinai] (n, exp) EN: intrinsic injury
การบาดเจ็บที่หัวเข่า[kān bātjep thī hūakhao] (n, exp) EN: knee injury
การบาดเจ็บที่เข่า[kān bātjep thī khao] (n, exp) EN: knee injury  FR: blessure au genou [ f ]
การบาดเจ็บที่คอ[kān bātjep thī khø] (n, exp) EN: neck injury
การบาดเจ็บที่ศีรษะ[kān bātjep thī sīsa] (n, exp) EN: head injury  FR: blessure à la tête [ f ]
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[kān bātjep thī sūang-ok] (n, exp) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma
การบาดเจ็บที่ตับ[kān bātjep thī tap] (n, exp) EN: liver injury
การบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ[kān bātjep tø sīsa] (n, exp) EN: head injury  FR: blessure à la tête [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INJURY IH1 N JH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
injury (n) ˈɪnʤəriː (i1 n jh @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负伤[fù shāng, ㄈㄨˋ ㄕㄤ, / ] injury; wound; hurt; injured; wounded; to wound; to injure #24,059 [Add to Longdo]
跌打损伤[diē dǎ sǔn shāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] injury such as contusion, sprain or fracture from falling, blow etc #72,377 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verletzung { f } | Verletzungen { pl }injury | injuries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
被害[ひがい, higai] (n) (suffering) damage; injury; harm; (P) #1,617 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
負傷[ふしょう, fushou] (n, vs) injury; wound; (P) #3,518 [Add to Longdo]
損害[そんがい, songai] (n, vs) damage; injury; loss; (P) #4,790 [Add to Longdo]
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P) #5,907 [Add to Longdo]
損傷[そんしょう, sonshou] (n, vs) damage; injury; (P) #6,007 [Add to Longdo]
怪我[けが, kega] (n, vs) injury (to animate object); hurt; (P) #6,387 [Add to Longdo]
毀損;棄損;き損[きそん, kison] (n, vs) damage; injury; defamation; waste #8,479 [Add to Longdo]
重傷(P);重手[じゅうしょう(重傷)(P);おもで, juushou ( juushou )(P); omode] (n) serious wound or injury; (P) #8,822 [Add to Longdo]
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury #11,534 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top