ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อนาถา

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนาถา-, *อนาถา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนาถา[ADJ] destitute, See also: impoverished, pauperized, homeless, Syn. ยากจน, Example: พวกพยาบาลไม่ค่อยชอบดูแลคนไข้อนาถา
อนาถา[ADJ] orphan, See also: parentless, Syn. กำพร้า, Example: เขาต้องกลายเป็นเด็กอนาถาเพราะพ่อแม่ของเขาตายไปตั้งแต่เขายังเล็ก, Thai definition: ไม่มีที่พึ่ง
อนาถา[ADV] pitifully, See also: miserably, tragically, Syn. น่าสงสาร, น่าสังเวช, อนาถ, Example: เธอต้องหลบหนีไปทำแท้งอย่างอนาถา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อนาถาว. ไม่มีที่พึ่ง, กำพร้า, ยากจน, เข็ญใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors.ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง Rebecca (1940)
For a miserable woman on a miserable chilly morning...ให้หญิงผู้อนาถา ในเช้าอนาถาที่เหน็บหนาว Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
For a desperate woman...แก่หญิงผู้อนาถา Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
- Buried one this morning, cheap seats.- ฝังไปศพหนึ่งเมื่อเช้านี้เอง ฝังตามอนาถา Seeds (2008)
Not like someone who treats me like a poor and neglected neighbor.เขาไม่เคยปฏิบัติต่อฉันเหมือนเป็นเพื่อนบ้านอนาถาแบบคนบางคน Episode #1.5 (2010)
It's like fighting a kid that needs a telethon!หยุด! มันก็เหมือนกับสู้กับเด็กอนาถานะแหละ Salt Meets Wound (2011)
And hopefully nobody will get tragically injured this time.และหวังว่าจะไม่มีใครได้ รับบาดเจ็บอย่างน่าอนาถานะ Props (2012)
Abrams Weil took my case pro bono last week.เอบรามแอนด์เวล รับทำคดีแม่เป็นคดีอนาถาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว The Return of the Ring (2012)
She was retired, but before that, she worked as an administrator at a hospice care facility.เธอเกษีนณแล้ว แต่ก่อนหน้านั้น เธอเป็นผู้จัดการศูนย์ดูแลคนอนาถา Carbon Copy (2013)
Lincoln's widow died destitute.ภรรยาม่ายของลินคอล์นตายอย่างอนาถา Jackie (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   

English-Thai: Nontri Dictionary
pauper(n) ยาจก,คนจน,คนอนาถา,ขอทาน
pauperism(n) ความยากจน,ความยากไร้,ความอนาถา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top