ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elles

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elles-, *elles*, elle
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรัสเซลส์ = บรัสเซล[n. prop.] (Brassēl = Bratsēn) EN: Brussels   FR: Bruxelles
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ชุมนุมเรื่องสั้น [n. exp.] (chumnum reūangsan) EN: anthology of short stories   FR: recueil de nouvelles [m]
ใด[X] (dai) EN: which ; what ; who   FR: lequel ; laquelle ; lesquels ; lesquelles
แฝดสอง[n. exp.] (faēt-søng) EN: twins   FR: jumeaux [mpl] ; jumelles [fpl]
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong = foithong ; sweet egg-serpentine ; Thai sweetmeat made of egg yolk   FR: foi thong = foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
แกงร้อน[n. exp.] (kaēng røn) EN: Thai soup   FR: potage aux vermicelles [m]
กะหล่ำดาว [n. exp.] (kalam dāo) EN: Brussels Sprouts   FR: chou de Bruxelles [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELLESSE EH0 L EH1 S
ELLESTAD EH1 L IH0 S T AH0 D
ELLESMERE EH1 L Z M IH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ellesmere (n) ˈɛlzmɪəʳr (e1 l z m i@ r)
Ellesmere Port (n) ˌɛlzmɪəʳ-pˈɔːt (e2 l z m i@ - p oo1 t)

French-Thai: Longdo Dictionary
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
quel,quelle,quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
マダガスカルバタフライフィッシュ[, madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish [Add to Longdo]
純文学[じゅんぶんがく, junbungaku] (n) pure literature; belles-lettres; (P) [Add to Longdo]
文芸(P);文藝[ぶんげい, bungei] (n,adj-no) literature; art and literature; belles-lettres; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Elles \El"les\, adv. & conj.
     See {Else}. [Obs.]
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  elles /ɛl/ 
   they

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top