ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comfortab

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comfortab-, *comfortab*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfortable(adj) เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ, Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
comfortable(adj) มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน, Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich, Ant. miserable, wretched
comfortable(adj) สะดวกสบาย, See also: สบาย, Syn. easy, snug, cozy, restful, convenient, Ant. uncomfortable, cramped, uneasy, disturbed
comfortable(adj) อบอุ่นใจ, See also: สุขสบายใจ, ผาสุก, Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, soothed, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug, Ant. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
comfortably(adv) อย่างเพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: อย่างพอเพียง, อย่างกว้างขวาง, อย่างกว้างใหญ่, Syn. adequately, amply, sufficiently, Ant. inadequately, insufficiently
comfortably(adv) อย่างมั่งคั่ง, See also: อย่างร่ำรวย, อย่างมีเงินมาก, อย่างมีอันจะกิน, Syn. luxuriously, affluently, prosperously, richly, Ant. poorly
comfortably(adv) อย่างสบายใจ, See also: อย่างเป็นสุข, อย่างผาสุก, อย่างอุ่นใจ, Syn. reposefully, pleasantly, easily, Ant. uncomfortably
comfortably(adv) อย่างสะดวกสบาย, See also: อย่างสบายๆ, Syn. restfully, snugly, cozily, conveniently, easily, Ant. uncomfortably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย,ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย,อย่างสบาย
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comfortabAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
comfortabBut it looked comfortable.
comfortabGrandmother looks very comfortable in that chair beside the fire.
comfortabHe lay down in a comfortable position.
comfortabHe lived a rich and comfortable life in the country.
comfortabHe lives comfortably.
comfortabHere's a comfortable chair you can sit in.
comfortabHis cottage is neat and comfortable; moreover, it can accommodate as many as ten people.
comfortabI am quite comfortable in this room.
comfortabI feel comfortable in her company.
comfortabI feel comfortable in his company.
comfortabI feel like I'm just getting comfortable with my homemaking chores.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์พูนสุข(adj) comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai Definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
สะดวกสบาย(adv) comfortably, Syn. สะดวก, สบาย
สุขสบาย(v) comfortably, Syn. สุข, สบาย
สุขสบาย(adv) comfortably, See also: happily, Syn. สุขสำราญ, Ant. ทุกข์, Example: เขาก็ยังแข็งแรงและแจ่มใส ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างจังหวัด
สบาย(adv) easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai Definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
เขลง(adv) comfortably, See also: cosy, Example: พรุ่งนี้เราก็ได้นอนเขลงอยู่ทั้งวัน เพราะหมดภาระหน้าที่แล้ว, Thai Definition: ทอดอารมณ์อย่างสบายใจ (ใช้แก่กริยา นอน)
มีกินมีใช้(adj) comfortable, Syn. พอมีพอกิน, Ant. อัตคัด, ขัดสน, Example: เขาดำรงสภาพเกษตรกรที่พอมีกินมีใช้โดยมีที่ดินเป็นของตนเอง, Thai Definition: มีพอใช้จ่าย
มีกินมีใช้(adj) comfortable, Syn. พอมีพอกิน, Ant. อัตคัด, ขัดสน, Example: เขาดำรงสภาพเกษตรกรที่พอมีกินมีใช้โดยมีที่ดินเป็นของตนเอง, Thai Definition: มีพอใช้จ่าย
อุตุ(adv) soundly, See also: comfortably, Thai Definition: สบาย
เอ้เต(adv) comfortably, See also: restfully, Thai Definition: นั่ง หรือนอนปล่อยตัวตามสบายมีท่าสง่าผ่าเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบูรณ์พูนสุข[børibūn phūn suk] (adj) EN: comfortable
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
กินดีอยู่ดี[kin dī yū dī] (v, exp) EN: live happily ; live comfortably  FR: vivre confortablement
ไม่สบายใจ[mai sabāijai] (v, exp) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)  FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux
ไม่สะดวก[mai sadūak] (adj) EN: inconvenient   FR: incomfortable
งอม[ngøm] (v) EN: suffer ; be very uncomfortable
สบาย[sabāi] (v) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy  FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé
สบาย[sabāi] (adj) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy  FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise
สบายจริง ๆ[sabāi jing-jing] (adj) EN: comfortable

CMU English Pronouncing Dictionary
COMFORTABLE K AH1 M F ER0 T AH0 B AH0 L
COMFORTABLY K AH1 M F ER0 T AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comfortable (j) kˈʌmftəbl (k uh1 m f t @ b l)
comfortably (a) kˈʌmftəbliː (k uh1 m f t @ b l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] comfortable; feeling well, #3,555 [Add to Longdo]
舒心[shū xīn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣ, ] comfortable; happy, #20,170 [Add to Longdo]
宽裕[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, / ] comfortably off; ample; plenty, #22,173 [Add to Longdo]
舒坦[shū tan, ㄕㄨ ㄊㄢ˙, ] comfortable; at ease, #22,468 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
じとじと[jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
ほんわかした;ほんわかとした[honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable [Add to Longdo]
ゆったり[yuttari] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious [Add to Longdo]
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
違和感(P);異和感[いわかん, iwakan] (n) (1) uncomfortable feeling; feeling out of place; sense of discomfort; (2) malaise; physical unease; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top