Search result for

งอม

(39 entries)
(0.3859 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -งอม-, *งอม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งอม    [V] be overripe, See also: be too ripe, Syn. สุกจัด, แก่จัด, Ant. อ่อน, ดิบ, Example: ถ้าไปตลาดอย่าลืมซื้อมะละกอด้วยนะ เอาลูกที่สุกกำลังดีไม่งอมจัด, Thai definition: สุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละ
งอม    [V] suffer, See also: be very uncomfortable, Example: ตั้งแต่โดนกรณีจอร์จบุช-ซัดดัมซัดเอาจนงอมก็เพิ่งจะมาว่างเขียนตอนนี้แหล่ะ, Thai definition: ได้รับทุกข์ทรมานมาก
งอมแงม    [ADV] inveterately, See also: habitually, confirmingly, chronically, Syn. ติดเป็นนิสัย, Example: เขาต้องหาวิธีจัดการกับลูกน้องไม่กี่คนที่ติดฝิ่นงอมแงม, Thai definition: เลิกได้ยาก
งอมแงม    [ADV] badly, See also: severely, seriously, Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก, Example: ผมถูกหวัดกินเสียงอมแงมจนต้องหยุดงานไปหลายวัน, Thai definition: แก้ได้ยาก, รักษาได้ยาก
งอมพระราม    [ADV] severely, See also: seriously, badly, Syn. รุนแรงมาก, ร้ายแรงมาก, แย่มาก, Example: ถนนสายนี้เคยมีตำรวจจราจรถูกรถยนต์ชนหรือทับเสียงอมพระรามไปแล้วหลายคน, Thai definition: มีความทุกข์ยากลำบากเต็มที่
งอมืองอเท้า    [V] be inert, Syn. งอมืองอตีน, ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, Ant. ขยัน, ดิ้นรน, Example: ภรรยาเขางอมืองอเท้าอยู่บ้านเฉยๆ ให้สามีหาเลี้ยงคนเดียว, Thai definition: ไม่แสวงหางานทำ, ไม่ขวนขวาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งอมว. สุกจัดจนเกือบเน่าหรือเละ เช่น กล้วยงอม มะม่วงงอม, โดยอนุโลมใช้กับคนที่แก่มากจนทำอะไรไม่ไหว เช่น ปีนี้คุณยายดูงอมมาก, โดยปริยายหมายความว่า แย่ เช่น ถูกใช้ให้ทำงานเสียงอม, บอบชํ้า เช่น ถูกตีเสียงอม, ได้รับทุกข์ทรมานมาก เช่น เป็นไข้เสียงอม.
งอมพระรามว. มีความทุกข์ยากลำบากเต็มที่ เช่น ทศกัณฐ์จะงอมพระรามที่ไหน เกรงพระรามจะงอมพระรามไปเองเสียอีก (ลักวิทยา).
งอมืองอตีนก. เกียจคร้าน, ไม่สนใจขวนขวายทำการงาน, ไม่คิดสู้.
งอมแงมว. เลิกได้ยาก เช่น ติดฝิ่นงอมแงม, แก้ได้ยาก, รักษาได้ยาก, เช่น เจ็บงอมแงม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Already ripe in one day. Ah Ping!ใกล้จะสุกงอมในอีกไม่นาน The Joy Luck Club (1993)
He developed bitch tits because his testosterone was too high... ..and his body upped the oestrogen.ก็เหมือนกับคนทั่วๆไป ผมตกเป็นทาสสินค้า ที่มีตราแบรนด์เนมอย่างไอเกีย งอมแงม Fight Club (1999)
He´s got it aII-- sex, intrigue, immorality in the education system.เขามีครบ เซ็กซ์ ชู้สาว เรื่องอมตะในระบบการศึกษา Never Been Kissed (1999)
...and despite your warning, I managed to catch the cold....และถึงแม้ว่าคุณจะเตือนไว้แล้ว แต่ผมก็ยังติดหวัดงอมแงม Il Mare (2000)
If Lucian was able to get his hands on the blood of a Pure-Born a powerful elder like Amelia or yourself and inject it along with Michael's blood....ถ้าลูเซียนหวังจะเอาสายเลือดบริสุทธิ์มาอยู่ในมือเขา .... ผู้อาวุโสที่ทรงพลังอย่างอมิเลีย Underworld (2003)
Well, we can't just sit here and wait, then, can we?งั้นเราก็ไม่ควรนั่งรอ งอมืองอเท้าอยู่สิ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
You got a few winos on the nod, maybe a couple homeless, that's it.คุณจะเจอกับพวกติดเหล้างอมแงม ไม่ก็พวกพลัดถิ่น แค่นั้นเอง Hollow Man II (2006)
You want me to do nothing? Huh?คุณต้องการให้ฉันงอมืองอตีนงั้นหรือ The City of Violence (2006)
Bastard had me so strung out by the time he left,คนเลวนั่นทำฉันติดงอมแงม กว่าเขาจะไป The Dark Defender (2007)
Stay out of the upstairs bathroom.พวกแกนั่นแหละเกย์ ที่ต้องอมนกเขาให้ฉัน Harold (2008)
God damn it!ตอนนี้ เธอก็คงอมสองนกเขาที่ไม่ได้ขลิป... Harold (2008)
You're the ones that's gay for sucking' my dick!พวกแกนั่นแหละเกย์ ที่ต้องอมนกเขาให้ฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งอม[v.] (ngøm) EN: be overripe ; be too ripe   
งอม[v.] (ngøm) EN: suffer ; be very uncomfortable   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
amoeboid(อะมี' บอยด์) คล้ายหรือเกี่ยวกับอะมีบา -amoeboidism adj. การเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวที่คล้ายการเคลื่อนที่ของอมีบา
cmykย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) key (ดำ) ซึ่งเป็นชื่อสีที่นำมาใช้ การผสมสีทั้ง 4 นี้ จะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี นำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ ดู RGB ประกอบ
coral(คอ'เริล) n. หินปะการัง,สิ่งหรือของประดับที่ทำด้วยหินปะการัง,สีหินปะการัง (สีแดงอมเหลืองหรือชมพู) ,กลุ่มไข่กุ้ง. adj. ซึ่งทำด้วยหรือประกอบด้วยหินปะการัง,คล้ายหินปะการัง
fawn(ฟอน) n. ลูกกวาง (โดยเฉพาะที่ยังไม่หย่านม) ,สีเหลืองอมน้ำตาล. vi. (กวาง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ,กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร., See also: fawner n. fawningly adv. fawningness n.
fuchsia(ฟู'ซะ) n. พืชไม้ดอกสวยงามสีแดงอมม่วง
fulvousadj. สีเหลืองอมน้ำตาล,สีชา
gamboge(แกมโบจฺ') n. รง,รงทอง,สีเหลือง,สีเหลืองอมส้ม., See also: gambogian adj., Syn. cambogia
ginger(จิน'เจอะ) n. ขิง,สีน้ำตาลแดงอมเหลือง
gingery(จิน'จะรี) adj. คล้ายขิง,กลิ่นฉุน,เผ็ดอย่างออกรส,สีขิง (เหลืองอมน้ำตาลแดง)

English-Thai: Nontri Dictionary
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
ripe(adj) งอม,สุก,สมบูรณ์,ได้ที่,ได้เวลา
ripen(vi) สุก,งอม
ripen(vt) ทำให้งอม,ทำให้สุก,ทำให้เจริญเต็มที่
ripeness(n) ความสุกงอม,ความงอม,ความสมบูรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top