Search result for

สบาย

(97 entries)
(0.0647 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สบาย-, *สบาย*
Longdo Dictionary ลาว (LA) - ไทย (TH)
สบายดีสวัสดี

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
你好吗[nǐ hǎo ma, ㄋㄧˇ ㄏㄠˇ ㄇㄚ˙] (phrase ) สบายดีไหม ใช้เป็นคำทักทาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สบาย[ADV] easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
สบาย[V] be comfortable, See also: be well, be happy, be snug, be cozy, Syn. สบาย, Ant. ลำบาก, Example: มันเป็นการยากที่จะเข้าใจหากจะโทษผมว่าเพราะผมสบายมาตลอดผม จึงไม่เข้าใจความทุกข์ของคนอื่น, Thai definition: เป็นสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
สบาย[V] be comfortable, See also: be well, be happy, be snug, be cosy, Ant. ลำบาก, Example: มันเป็นการยากที่จะเข้าใจหากจะโทษผมว่าเพราะผมสบายมาตลอดผม จึงไม่เข้าใจความทุกข์ของคนอื่น, Thai definition: เป็นสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
สบายดี[V] be fine, See also: well, health, fit, sound, Syn. สบาย, Example: ลูกคงจะสบายดีเพราะอ่านจากจดหมายที่เขียนมา, Thai definition: สุขสำราญดีไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัย
สบายใจ[V] be happy, See also: be pleasure, be joyous, Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ, Ant. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
สบายกาย[V] feel comfortable, See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically, Syn. สบายตัว, Example: การเช็ดตัวให้คนไข้จะทำให้คนไข้รู้สึกสบายกาย, Thai definition: มีความสุขทางกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สบาย(สะบาย) ว. อยู่ดีกินดี เช่น เดี๋ยวนี้เขาสบายขึ้น ลูก ๆ ทำงานหมดแล้ว, เป็นสุขกายสุขใจ เช่น เวลานี้เขาสบายแล้ว เพราะมีฐานะดีขึ้น ไม่มีวิตกกังวลใด ๆ
สบายสะดวก เช่น ทำตามสบายไม่ต้องเกรงใจ มีรถส่วนตัวสบายกว่าไปรถประจำทาง, มักใช้เข้าคู่กับคำ สุข หรือ สะดวก เป็น สุขสบาย หรือ สะดวกสบาย
สบายพอเหมาะพอดี เช่น เก้าอี้ตัวนี้นั่งสบาย
สบายไม่ลำบากกาย เช่น เขาทำงานสบายขึ้น ไม่ต้องแบกหามเหมือนเมื่อก่อน
สบายไม่เจ็บไม่ไข้ เช่น เวลานี้เขาสบายดี ไม่ป่วยไข้
สบายมีความพอใจเมื่อได้สัมผัส เช่น สบายหู สบายตา สบายกาย.
สบายอารมณ์ว. มีอารมณ์เบิกบาน เช่น เขาทำงานไปร้องเพลงไปอย่างสบายอารมณ์ วันนี้ขอดูภาพยนตร์ให้สบายอารมณ์สักวัน.
สบายใจว. ไม่มีทุกข์มีร้อน เช่น ลูก ๆ เรียนจบหมดแล้วก็สบายใจ ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วสบายใจ.
ขลุกขลุ่ยสบาย เช่น นอนหลับขลุกขลุ่ย ว่า นอนหลับสบาย.
ชา ๕สบาย, ดี, เช่น ลือชา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สบายอยู่ดีกินดี เป็นสุขกายสุขใจ สะดวก
คำที่มักเขียนผิด คือ สะบาย [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes!สบายดีไหม? Crows Zero II (2009)
Fine.สบาย A Tale of Two Audreys (2011)
Please.ตามสบาย Real Steel (2011)
It's fine.มันสบายดี The Waking Dead (2013)
- Humphrey, never a pleasure.ฮัมฟรี อย่าสบายใจไป Chuck in Real Life (2008)
Chill out, watch a movie, you know? Yeah, that sounds good.สบายๆ ดูหนังกัน เข้าใจใช่ไหม ใช่ ฟังดูดีนะ Chuck in Real Life (2008)
Fine. Sit, pile it on. My night couldn't get any worse.เอาเลย ตามสบาย ยังไงค่ำคืนของชั้นก็คงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วละ Chuck in Real Life (2008)
Uh, almost forgot-- make yourself at home.เอ่ออ เกือบลืมไป ทำตัวตามสบายนะ Chuck in Real Life (2008)
Relieved. No, I know. Jenny will be fineโล่ง ไม่ ฉันรูว่าเจนนี่ต้องสบายดี There Might be Blood (2008)
No, thanks I'm good.ไม่ละผมสบายดี Birthmarks (2008)
Well done, guys. Everybody okay?ดีมากทุกคน ทุกคนสบายดีมั้ย? Odyssey (2008)
Besides, she hasn't been well.อีกอย่างเธอไม่ค่อยสบายด้วย Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy   FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé
สบาย[adj.] (sabāi) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy   FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise
สบาย[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy   FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สบายจริง ๆ[adj.] (sabāi jing-jing) EN: comfortable   
สบายดี[v.] (sabāi dī) EN: be fine ; be well ; be all right ; feel confortable ; be fit ; be healthy   FR: aller bien ; être en forme ; être frais et dispos
สบายดี[v. exp.] (sabāi dī) EN: it's all right   FR: ça va bien
สบายดีทุกคน[v. exp.] (sabāi dī thuk khon) EN: everybody is fine   FR: tout le monde va bien
สบายดีหรือ[xp] (sabāi dī reū) FR: comment ça va ? ; comment allez-vous ?
สบายดีไหม[xp] (sabāi dī mai) EN: what's up ?   FR: comment ça va ?
สบายมา[adj.] (sabāi mā) FR: enfantin ; élémentaire

English-Thai: Longdo Dictionary
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airy[ADJ] สบายใจ, See also: เบาใจ, Syn. happy, sprightly
comfortable[ADJ] สะดวกสบาย, See also: สบาย, Syn. easy, snug, cozy, restful, convenient, Ant. uncomfortable, cramped, uneasy, disturbed
easy[ADJ] ไม่มีพิธีรีตรอง, See also: สบายๆ, Syn. informal, relaxed
fine[ADJ] สบายดี (สุขภาพ), See also: สุขสบาย, Syn. well, healthy, Ant. bad, unhealthy
happy-go-lucky[ADJ] สบายอกสบายใจ, See also: ไม่ทุกข์ไม่ร้อน, Syn. carefree, cheerful
homely[ADJ] เรียบง่าย, See also: สบายๆ ไม่หรูหรา
in one's element[IDM] สบายๆ, See also: ไม่กดดัน, เป็นธรรมชาติ
nothing to complain about[IDM] สบายดี (คำตอบของคำถาม How are you?
smug[ADJ] สบายใจ
snug[ADJ] อบอุ่นและน่าสบาย, See also: สบาย, Syn. comfortable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย,ความป่วย, Syn. disturbance,discomfort)
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว,สบายใจ
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
all rightปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย,อย่างสบาย
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
convenience(n) ความสะดวกสบาย,ความเหมาะสม
convenient(adj) สะดวกสบาย,เหมาะ,เหมาะสม,ใกล้เคียง
cosy(adj) ผาสุก,น่าสบาย,อุ่นสบาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bob's your uncleสบายมาก, ไม่มีปัญหา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[らく, raku] (n adj) สบาย, ความสบาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
心地好い[ここちよい, kokochiyoi] สบายๆ , ทำให้อารมณ์ดี
のんびり[のんびり, nonbiri] (adv) สบายๆ ตามสบาย ไม่รีบร้อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: สบายEnglish: feeling at ease (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
gehenเกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร
gut(adj adv) |besser, best-| ดี เช่น Sie ist eine gute Chefin. เธอเป็นเจ้านายที่ดี, Konnten Sie gut schlafen? คุณนอนหลับสบายดีไหม, See also: A. schlecht
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
Beschwerde(n) |die, pl. Beschwerden| การไม่สบาย, ความมีโรคเจ็บป่วย, See also: die Krankheit
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: S. nett, hübsch,
ungemütlich(adj adv) ที่ไม่สะดวก, ที่รู้สึกไม่สะดวก, ที่ไม่สบาย, ที่รู้สึกไม่สบาย, See also: S. unbequem, unwohl, A. gemütlich,bequem, wohl, wohlfühlend,
Schlaf(n) |der, nur Sg.| การนอน เช่น Haben Sie letzte Nacht einen guten Schlaf gehabt? = คุณหลับสบายดีมั้ยเมื่อคืน
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
ermutigen(vt) |ermutigte, hat ermutigt| ให้กำลังใจ, ทำให้สบายใจ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hallo, guten Tag! (n aux. verb) สบายดีไหม

French-Thai: Longdo Dictionary
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส
Ça va?สบายดีไหม เป็นอย่างไรบ้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top