ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rich

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rich-, *rich*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
richรวย

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน <p> <b>เพิ่มเติม:</b>ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude
agrichemical(n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident, Syn. agrochemical

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rich(adj) รวย, See also: ร่ำรวย, มั่งคั่ง, Syn. prosperous, wealthy, Ant. poor
rich(adj) อุดมสมบูรณ์, Syn. full, well-supplied
rich(adj) มีค่า, See also: หรูหรา, Syn. costly, luxurious, valuable
rich(adj) (อาหาร) มัน, See also: มันย่อง, เลี่ยน, Syn. creamy, fatty
rich(adj) เข้มข้น (รสชาติ, สี), See also: เข้ม, Syn. strong, tasty
riches(n) ความร่ำรวย, See also: ทรัพย์สิน, Syn. assets, plenty, wealth
richly(adv) มั่งคั่ง, See also: มากมาย, อุดม, Syn. abundantly, sumptuously, lavishly
richness(n) ความมั่งคั่ง, See also: การมีมากมาย, ความอุดม, Syn. abundance, bounty
Richter scale(n) หน่วยวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว
Richard the Third(sl) อึ, See also: อุจจาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rich(ริชฺ) adj. รวย, มีค่า, อุดม, อุดมสมบูรณ์, มีผลิตผลมาก, สวยงาม, หรูหรา, (รส) จัด, (รส) เข้มข้น, (สี) เข้ม, (เสียง) นิ่มนวล, (กลิ่น) หอมมาก, ขบขัน, น่าหัวเราะ, ชอุ่ม n. คนร่ำรวยทั้งหลาย, See also: richly adv. richness n., Syn. wealthy, abu
rich text formatรูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นแอสกีใช้ตัวย่อว่า rtf (อ่านว่า อาร์ทีเอฟ) เป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสาร (text) ในรหัสแอสกี (ASCII) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หลายโปรแกรมจะเรียกข้อมูลที่เก็บในรูปแบบนี้มาอ่านได้ใช้การได้ แต่ต้องกำหนดแบบตัวอักษรให้ก่อน มักใช้นามสกุล (file name) ว่า .RTF
riches(ริช'ชิซ) n., pl. ความร่ำรวย, ความอุดมสมบูรณ์, ทรัพย์สิน -Id. (Riches have wings มีทรัพย์สินมักหมดไปได้ง่าย), Syn. wealth
richness(ริช'นิส) n. ความมั่งคั่ง, ความสมบูรณ์
briches(บริช'เชส) n., pl. ดูbreeches
eldrich(เอล'ริช) adj. น่ากลัว, แปลกประหลาด, พิลึกวิตถาร., Syn. eldrich
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย, ทำให้อุดมสมบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, เพิ่มคุณค่า, เพิ่มความสำคัญ, ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย, การทำให้อุดมสมบูรณ์, การประดับ, การตกแต่ง, การเพิ่มคุณค่า, ภาวะที่ดีขึ้น, สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment, decoration
ostrich(ออส'ทริชฺ) n. นกกระจอกเทศ , ผู้ที่ชอบหลบหน้า
patrichiann. ขุนนาง, ผู้มีฐานะสูง ผู้มีอำนาจ, ผู้ดี., See also: hood. n.

English-Thai: Nontri Dictionary
rich(adj) อุดมสมบูรณ์, รวย, สวยงาม, หรูหรา, มั่งคั่ง
riches(n) ทรัพย์สมบัติ, ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ, ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความอุดมสมบูรณ์
enrich(vt) ทำให้รวย, ทำให้บริบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, ทำให้งดงาม
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์, การทำให้ร่ำรวย, การประดับ, การทำให้งดงาม
ostrich(n) นกกระจอกเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rich mixtureไอดีหนา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rich mixtureไอดีหนา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rich running; loadingไอดีหนาเกิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Richter scaleมาตราริกเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rich Gasก๊าซซึ่งมีมีเทนเป็นส่วนใหญ่ , ก๊าซซึ่งมีมีเทนเป็นส่วนใหญ่, Example: แต่ก็มีสัดส่วนของไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นอยู่สูง ซึ่งไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้สามารถแยกออกมาได้ในรูปของก๊าซเหลว (NGL) หรือ หมายถึงก๊าซธรรมชาติที่มีค่าความร้อน (calorific value) มากกว่า 900 BTU/ft3 [ปิโตรเลี่ยม]
Rich peopleคนรวย [TU Subject Heading]
Richter scaleRichter scale, มาตราริกเตอร์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rich world behind global pollution(phrase) Rich world behind global pollution
richest(vt) ปรุงแต่ง, เสริมเติมแต่ง, , See also: includ, decoration, A. decrese, destroy, Syn. add

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน The Great Dictator (1940)
And the rich have radios to talk to them on their boats, to bring them the baseball. "และอุดมไปด้วยมีวิทยุที่จะ พูดคุยกับพวกเขาใน เรือของพวกเขาจะนำพวกเขา เบสบอล The Old Man and the Sea (1958)
Liberated from my mother I found life rich in all its delightsเพราะถูกปล่อยให้เป็นอิสระจากแม่ของฉัน... ...ฉันค้นพบมั่งมีชีวิตชีวาใน all its ยินดี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Yes, he's unhappy that you're getting rich this way.ท่านไม่พอใจที่คุณร่ำรวยด้วยวิธีนี้ Oh, God! (1977)
But you're a rich man. Why put up with it?แต่คุณก็เป็นคนรวย ทำไมต้องยอมด้วย Gandhi (1982)
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ Gandhi (1982)
He used to say I'd never be rich doing pure research.พ่อว่า ทำงานวิจัยไม่มีทางรวย Day of the Dead (1985)
Come on, you're a very rich lady.ไม่เอาน่า เธอเป็นผู้หญิงที่รวยนะ *batteries not included (1987)
They're so goddamn rich you think they must know about everything.พวกเธอรวย คุณคงคิดว่าพวกเธอจะ รู้ไปหมดทุกเรื่อง Dirty Dancing (1987)
They are rich and they're mean. They won't listen to me.พวกเขารวย แล้วก็จองหอง เขาไม่ฟังผมหรอก Dirty Dancing (1987)
Ugly, rich and scabby?น่าเกลียด รวย ขี้เรื้อน? The Princess Bride (1987)
Roberts had grown so rich he wanted to retire, so he took me to his cabin and told me a secret.โรเบิร์ตร่ำรวยมากแล้ว และเขาต้องการปลดเกษียณตัวเอง ดังนั้นเขาจึงนัดข้าไปที่ห้องและบอกความลับบางอย่าง The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
richAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
richAdversity makes a man wise, not rich.
richAlthough he is rich he works very hard.
richAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
richAustralia is rich in natural resources.
richBe a man ever so rich, he mustn't be idle.
richBe a man ever so rich, he should be diligent.
richBecause he is rich, it doesn't follow that he is happy.
richBeing very rich, he thought he could do anything.
richBorn in a rich family, he would have studied in England.
richChildren are poor men's riches.
richChildren whose parents are rich do not know how to use money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มั่งคั่ง(n) wealthy person, See also: rich person, Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน, Ant. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด, Example: กำนันท่านนี้เป็นคนค่อนข้างจะมีอิทธิพลเป็นคนมั่งคั่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีทรัพย์สินมากมาย
ความมั่งมี(n) wealth, See also: riches, Syn. ความร่ำรวย, ความรวย, ความมั่งคั่ง, Ant. ความจน, ความยากจน, ความยากไร้, ความขัดสน, Example: ในสังคมดั้งเดิมคนรวยจะอวดความมั่งมีเฉพาะวันสำคัญทางประเพณีบางวันเท่านั้น, Thai Definition: ความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติ
พ่อเลี้ยง(n) rich man, See also: wealthy man, man of wealth, Example: มีพ่อเลี้ยงนายทุนเจ้าของโรงเลื่อยมาขอสัมปทานตัดไม้ทางต้นห้วยขุนสีปัน, Count Unit: คน, Thai Definition: ชายที่มีฐานะดี
มีเงิน(adj) wealthy, See also: rich, Syn. ร่ำรวย, Example: เขาเป็นคนมีเงิน อยากได้อะไรแพงๆ ก็สามารถซื้อได้
ความอุดมสมบูรณ์(n) richness, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้, Thai Definition: ความบริบูรณ์ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายโดยไม่มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง
ความร่ำรวย(n) wealth, See also: richness, affluence, opulence, Syn. ความรวย, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง, Ant. ความยากจน, Example: กลุ่มคนบางกลุ่มก็ใช้ยี่ห้อรถยนต์เป็นเครื่องแสดงความร่ำรวย
ความมั่งคั่ง(n) wealth, See also: richness, affluence, opulence, Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งมี, Ant. ความยากจน, Example: คนจีนในอินโดนีเซียฝังรากและสั่งสมความมั่งคั่งมายาวนานกระทั่งติดอันดับเศรษฐีของโลก
คหบดี(n) rich, See also: wealthy person, Syn. คฤหบดี, เศรษฐี, คนรวย, Ant. คนจน, Example: วัดบางวัดจำหน่ายโบราณวัตถุให้กับคหบดีซึ่งมีฐานะดีและมีรสนิยมในการสะสมของเก่า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี, ผู้มีอันจะกิน
คหปตานี(n) rich woman, See also: wealthy woman, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่มีอันจะกิน
รวย(adj) rich, See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded, Syn. ร่ำรวย, มีเงินมีทอง, มั่งมี, มั่งคั่ง, Ant. จน, ขัดสน, ยากจน, Example: เรามักจะได้ยินบ่อยๆ ว่า คนจนมีลูกมากกว่าคนรวย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุง[bamrung] (v) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up  FR: nourir
บุกเบิก[bukboēk] (v, exp) EN: clear land ; develop ; exploit  FR: déblayer ; défricher
เฉโก[chēkō] (v) FR: tricher
เอฟซี ซูริก[Ēf.Sī. Sūrik] (tm) EN: Zurich  FR: FC Zurich [ m ]
แก้เลี่ยน[kaē līen] (v, exp) EN: cut the grease of a rich meal  FR: dégraisser
การกระจายความมั่งคั่ง[kān krajāi khwām mangkhang] (n, exp) EN: division of wealth ; distribution of wealth  FR: répartition de la richesse [ f ]
เข้มข้น[khemkhon] (v) EN: be full-flavoured ; be rich ; be strong
ขี้โกง[khīkōng] (adj) EN: tricky ; fraudulent ; crafty ; double-dealing  FR: tricheur ; fraudeur ; malhonnête ; rusé
คนโกง[khonkōng] (n) EN: swindler  FR: tricheur [ m ] ; tricheuse [ f ] ; fraudeur [ m ] ; fraudeuse [ m ] ; escroc [ f ]
คนมั่งมี[khon mangmī] (n, exp) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property  FR: personne riche [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
rich
richa
riche
rich's
richco
richer
riches
riches
richey
richie

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rich
richer
riches
richly
Richter
Richard
richest
Richmond
richness
Richmond upon Th

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丰富[fēng fù, ㄈㄥ ㄈㄨˋ,   /  ] rich; plentiful #1,297 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] rich; surname Fu #2,166 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] rich; luxurious; (chem.) phenanthrene; abbr. for Philippines #4,213 [Add to Longdo]
富有[fù yǒu, ㄈㄨˋ ㄧㄡˇ,  ] rich; full of #4,837 [Add to Longdo]
充实[chōng shí, ㄔㄨㄥ ㄕˊ,   /  ] rich; substantial; enrich; substantiate #6,091 [Add to Longdo]
富人[fù rén, ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ,  ] rich man #8,954 [Add to Longdo]
丰富多彩[fēng fù duō cǎi, ㄈㄥ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ,     /    ] richly colorful #10,844 [Add to Longdo]
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, / ] rich; wide; broad #11,884 [Add to Longdo]
富翁[fù wēng, ㄈㄨˋ ㄨㄥ,  ] rich person; millionaire; billionaire #12,307 [Add to Longdo]
富贵[fù guì, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄟˋ,   /  ] riches and honor #12,688 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Richter(n) |der, pl. Richter| ผู้พิพากษา
Richter(n) |der, pl. Richter| ผู้พิพากษา เช่น Wie der Richter mit dieser Situation umgehen wird, ist noch unklar. Grundsätzlich wäre es sinnvoll, wenn er den Anbieter verpflichten könnte, dem Anwender die Schnittstelleninformationen offen zu legen.
richtigถูกต้อง
Richtung(n) |die, pl. Richtungen| ทิศทาง
Bericht(n) |der, pl. Berichte| รายงาน
Gericht(n) |das| ศาล
Gericht(n) |das, pl. Gerichte| อาหารในความหมายเป็นจานๆ เช่น Fleischgericht อาหารประเภทเนื้อ
berichten(vt) |berichtete, hat berichtet| รายงาน (ข่าว), แจ้ง
sprichtSee also: sprechen
Nachricht(n) |die, pl. Nachrichten| ข่าว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erntesegen { m }rich harvest [Add to Longdo]
Fundgrube { f }rich source [Add to Longdo]
Richter { m }; Richterin { f } | Richter { pl } | beauftragter Richterjudge | judges | referee [Add to Longdo]
Richter { m }; Richteramt { n } | Richter seinbench | to be on the bench [Add to Longdo]
Richtbank { f } [ techn. ]body jig bench; dressing bench [Add to Longdo]
Richtcharakteristik { f }; Richtwirkung { f } (eines Mikrofones; einer Antenne) [ electr. ]directivity; directionality [Add to Longdo]
Richten { n }levelling [Add to Longdo]
Richteramt { n } | Richterämter { pl }office of judge; judgeship | judgeships [Add to Longdo]
Richteramt { n } | Richterämter { pl }magistracy | magistracies [Add to Longdo]
Richterschaft { f }judiciary [Add to Longdo]
Richterstuhl { m }bench [Add to Longdo]
Richter-Skala { f }Richter scale [Add to Longdo]
Richtfest { n } [ constr. ] | richten; Richtfest feierntopping-out ceremony | to top out [Add to Longdo]
Richtfunkstrecke { f }radio link [Add to Longdo]
Richtigkeit { f }accuracy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: autrichien
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n, vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P) #2,344 [Add to Longdo]
豊か[ゆたか, yutaka] (adj-na) abundant; wealthy; plentiful; rich; affluent; (P) #6,273 [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n, n-suf) (1) fortune; riches; (2) goods; (n) (3) (abbr) (See 財団法人・ざいだんほうじん) incorporated foundation; (P) #8,002 [Add to Longdo]
濃厚[のうこう, noukou] (adj-na, n) (1) density; richness; concentration; tension; passion; (2) possibility; likelihood; (P) #12,420 [Add to Longdo]
リッチ[ricchi] (adj-na, n) rich; (P) #12,673 [Add to Longdo]
大家[たいけ, taike] (n) rich family; distinguished family #14,159 [Add to Longdo]
係長(P);掛長[かかりちょう, kakarichou] (n) chief clerk; (P) #15,937 [Add to Longdo]
リチウム[richiumu] (n) lithium (Li); (P) #16,550 [Add to Longdo]
大当たり(P);大当り[おおあたり, ooatari] (n, vs, adj-no) big hit; big prize; bumper crop; striking it rich; right on the mark; bonanza; bull's eye; bullseye; (P) #16,849 [Add to Longdo]
農薬[のうやく, nouyaku] (n, adj-no) agricultural chemical (i.e. pesticide, herbicide, fungicide, etc.); agrochemical; agrichemical; (P) #17,261 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
メモリチップ[めもりちっぷ, memorichippu] memory chip [Add to Longdo]
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace [Add to Longdo]
真理値[しんりち, shinrichi] truth value [Add to Longdo]
真理値表[しんりちひょう, shinrichihyou] truth table [Add to Longdo]
戻り値[もどりち, modorichi] return value, return(ed) value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] Richtfest [Add to Longdo]
判事[はんじ, hanji] Richter [Add to Longdo]
名答[めいとう, meitou] richtige_Antwort [Add to Longdo]
建前[たてまえ, tatemae] Richtfest, Prinzip, Grundsatz [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Person, Art_und_Weise [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Seite [Add to Longdo]
[ほう, hou] Richtung, Seite [Add to Longdo]
方向[ほうこう, houkou] Richtung [Add to Longdo]
方面[ほうめん, houmen] Richtung, Seite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rich \Rich\, v. t.
   To enrich. [Obs.] --Gower.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rich \Rich\, (r[i^]ch), a. [Compar. {Richer}; superl.
   {Richest}.] [OE. riche, AS. r[imac]ce rich, powerful; akin to
   OS. r[imac]ki, D. rijk, G. reich, OHG. r[imac]hhi, Icel.
   r[imac]kr, Sw. rik, Dan. rig, Goth. reiks; from a word
   meaning, ruler, king, probably borrowed from Celtic, and akin
   to L. rex, regis, king, regere to guide, rule. [root]283. See
   {Right}, and cf. {Derrick}, {Enrich}, {Rajah}, {Riches},
   {Royal}.]
   1. Having an abundance of material possessions; possessed of
    a large amount of property; well supplied with land,
    goods, or money; wealthy; opulent; affluent; -- opposed to
    {poor}. "Rich merchants." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The rich [person] hath many friends. --Prov. xiv.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       As a thief, bent to unhoard the cash
       Of some rich burgher.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in general, well supplied; abounding; abundant;
    copious; bountiful; as, a rich treasury; a rich
    entertainment; a rich crop.
    [1913 Webster]
 
       If life be short, it shall be glorious;
       Each minute shall be rich in some great action.
                          --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       The gorgeous East with richest hand
       Showers on her kings barbaric pearl and gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Yielding large returns; productive or fertile; fruitful;
    as, rich soil or land; a rich mine.
    [1913 Webster]
 
   4. Composed of valuable or costly materials or ingredients;
    procured at great outlay; highly valued; precious;
    sumptuous; costly; as, a rich dress; rich silk or fur;
    rich presents.
    [1913 Webster]
 
       Like to rich and various gems.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Abounding in agreeable or nutritive qualities; --
    especially applied to articles of food or drink which are
    high-seasoned or abound in oleaginous ingredients, or are
    sweet, luscious, and high-flavored; as, a rich dish; rich
    cream or soup; rich pastry; rich wine or fruit.
    [1913 Webster]
 
       Sauces and rich spices are fetched from India.
                          --Baker.
    [1913 Webster]
 
   6. Not faint or delicate; vivid; as, a rich color.
    [1913 Webster]
 
   7. Full of sweet and harmonius sounds; as, a rich voice; rich
    music.
    [1913 Webster]
 
   8. Abounding in beauty; gorgeous; as, a rich landscape; rich
    scenery.
    [1913 Webster]
 
   9. Abounding in humor; exciting amusement; entertaining; as,
    the scene was a rich one; a rich incident or character.
    [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Note: Rich is sometimes used in the formation of
      self-explaining compounds; as, rich-fleeced,
      rich-jeweled, rich-laden, rich-stained.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Wealthy; affluent; opulent; ample; copious; abundant;
     plentiful; fruitful; costly; sumptuous; precious;
     generous; luscious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rich
   adj 1: possessing material wealth; "her father is extremely
       rich"; "many fond hopes are pinned on rich uncles" [ant:
       {poor}]
   2: having an abundant supply of desirable qualities or
     substances (especially natural resources); "blessed with a
     land rich in minerals"; "rich in ideas"; "rich with cultural
     interest" [ant: {poor}]
   3: of great worth or quality; "a rich collection of antiques"
   4: marked by great fruitfulness; "fertile farmland"; "a fat
     land"; "a productive vineyard"; "rich soil" [syn: {fat},
     {fertile}, {productive}, {rich}]
   5: strong; intense; "deep purple"; "a rich red" [syn: {deep},
     {rich}]
   6: very productive; "rich seams of coal"
   7: high in mineral content; having a high proportion of fuel to
     air; "a rich vein of copper", "a rich gas mixture" [ant:
     {lean}]
   8: suggestive of or characterized by great expense; "a rich
     display" [ant: {poor}]
   9: containing plenty of fat, or eggs, or sugar; "rich desserts";
     "they kept gorging on rich foods"
   10: marked by richness and fullness of flavor; "a rich ruby
     port"; "full-bodied wines"; "a robust claret"; "the robust
     flavor of fresh-brewed coffee" [syn: {full-bodied}, {racy},
     {rich}, {robust}]
   11: pleasantly full and mellow; "a rich tenor voice"
   12: affording an abundant supply; "had ample food for the
     party"; "copious provisions"; "food is plentiful"; "a
     plenteous grape harvest"; "a rich supply" [syn: {ample},
     {copious}, {plenteous}, {plentiful}, {rich}]
   n 1: people who have possessions and wealth (considered as a
      group); "only the very rich benefit from this legislation"
      [syn: {rich people}, {rich}] [ant: {poor}, {poor people}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top