ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convenient

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convenient-, *convenient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
convenient(adj) สะดวก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convenient(adj) สะดวก, See also: ที่ใช้สะดวก, Syn. ready, favorable, suitable, Ant. unserviceable
conveniently(adv) อย่างสะดวก, Syn. favorably, comfortably, Ant. unfavorably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convenient(คันวี'เนียนทฺ) adj. สะดวก, เหมาะสม, ใกล้มือ, ใกล้เคียง, Syn. handy, fit -Conf. suitable
inconvenient(อินคันวี' เนียนทฺ) adj. ไม่สะดวก -S .troublesome, awkward

English-Thai: Nontri Dictionary
convenient(adj) สะดวกสบาย, เหมาะ, เหมาะสม, ใกล้เคียง
inconvenient(adj) ลำบาก, ไม่สะดวก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Women have such convenient memories when they're pregnant.ผู้หญิงควรที่จะเป็นผู้อุ้มท้อง และเก็บความทรงจำนี้ไว้ Junior (1994)
I find it convenient to keep my interests mobile.ฉันคิดว่ามันสะดวกที่จะ ให้ความสนใจของฉัน มือถือ Contact (1997)
Let's just all sell our souls and work for Satan 'cause it's more convenient that way.ใช่ๆ งั้นเรามาขายจิตวิญญาณ แล้วมาทำงานให้ซาตานมันคงจะง่ายกว่าล่ะสิ American Beauty (1999)
Then whenever's convenient for youแล้วเมื่อไรคุณจะพร้อมซักที Uninvited (2003)
Your convenient and comfortable happiness, ฉันไม่คิดว่า ฉันน่ารักน้อยกว่าเธอเลย เธอรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่าไง ไม่เลยซักนิด A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Or that virtue was not convenient at the time.แต่ข้าถูกสอนว่า แค่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง. หรือความดีเล็กๆน้อยๆ. Kingdom of Heaven (2005)
That's convenient because I got you something too.พอดีเลย ฉันก็มีให้คุณ The Holiday (2006)
It's so spacious, and the locationis so convenient for me.ทำเลก็เยี่ยม สะดวกสบายดี No Exit (2006)
Did you kiss me because we were gonna die and mine were the most convenient lips around, or was it actually about me?ตอนนั้นคุณจูบผมเพราะเราใกล้ตาย... สถานการณ์เลยพาไปหรือว่าคุณชอบผม Chuck Versus the Crown Vic (2007)
I'm saying I've never seen one, but they're awful convenient for desperate hotels when the interstate moves away.ผมกำลังจะบอกว่า ผมไม่เคยเห็นจริงๆซักที แต่มันก็มีเหตุการณ์น่าสยดสยอง ในโรงแรมเก่าๆ ก็เมื่อตอนที่ทางด่วนระหว่างรัฐ ถูกย้ายออกไปนั่นแหละ 1408 (2007)
Convenient time for him to call. Let's go.โทรมาเหมาะเวลามาก ไปกันเถอะ Dead Silence (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convenientA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
convenientA formula is very convenient, because you need not think about it.
convenientAn afternoon appointment is more convenient for me.
convenientAs for myself, Saturday will be convenient.
convenientCome and see me whenever it is convenient for you.
convenientCome and see me whenever it is convenient to you.
convenientCome and see me when it is convenient for you.
convenientCome whenever it is convenient to you.
convenientHe stressed the convenient aspects of city life.
convenientHis office is convenient to the station.
convenientI'd like to visit you next week. What day of the week would it be convenient for you?
convenientI found the answering machine convenient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์พูนสุข(adj) comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai Definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
เหมาะสำหรับ(v) convenient for, See also: convenient to, Syn. เหมาะกับ, Example: ยานี้มีฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูง และช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เหมาะสำหรับนักกีฬา
ไม่ยาก(adv) easily, See also: conveniently, smoothly, Syn. ง่าย, สะดวก, Example: เดี๋ยวนี้คนที่อยู่คนละประเทศก็ติดต่อกันได้ไม่ยาก เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือสักเครื่อง, Thai Definition: อย่างสะดวกง่ายดายไม่เกินความสามรถ
โดยง่าย(adv) easily, See also: conveniently, Ant. โดยยาก, Example: ผู้เขียนเขียนบทความให้อ่านเข้าใจโดยง่าย
โดยสะดวก(adv) conveniently, See also: without any trouble, Example: ท่าน้ำบางแห่งสร้างให้คนโดยสารขึ้นจากเรือได้โดยสะดวก
ถนัด(adv) conveniently, See also: smoothly, easily, facilely, expediently, Syn. สะดวก, Example: เวลานั่งตีระนาด เขาต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด
สะดวก(adv) conveniently, See also: comfortably, smoothly, expediently, easily, Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย, Example: ถนนตัดใหม่นี้ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน, Thai Definition: อย่างคล่อง, อย่างไม่ติดขัด
สะดวก(adj) easy, See also: convenient, handy, smooth, comfortable, expedient, Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย, Thai Definition: ที่คล่อง, ที่ไม่ติดขัด
สะดวกสบาย(v) convenient, See also: easy, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, Ant. ลำบาก, Example: ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปภาคตะวันออกสะดวกสบายเพราะมีทางตัดใหม่มากมาย
สะดวกสบาย(v) convenient, See also: easy, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, Ant. ลำบาก, Example: ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปภาคตะวันออกสะดวกสบายเพราะมีทางตัดใหม่มากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยความสะดวก[amnūay khwām sadūak] (v, exp) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy  FR: faciliter ; rendre aisé
โดยสะดวก[dōi sadūak] (adv) EN: conveniently ; confortably
ลำบากลำบน[lambāk lam bon] (v, exp) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty
ไม่สะดวก[mai sadūak] (adj) EN: inconvenient   FR: incomfortable
เหมาะสำหรับ[mǿ samrap] (v, exp) EN: convenient for ; convenient to
เหมาะสม[mǿsom] (adj) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient  FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable
สะดวก[sadūak] (v) EN: be convenient ; be comfortable
สะดวก[sadūak] (adj) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient  FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สะดวก[sadūak] (adv) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily
สะดวกสบาย[sadūak sabāi] (adj) EN: convenient ; easy ; comfortable  FR: confortable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
convenient
conveniently

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convenient
conveniently

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ,  便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet #1,579 [Add to Longdo]
便宜[biàn yí, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ, 便 ] convenient #2,918 [Add to Longdo]
便利[biàn lì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 便 ] convenient; easy; facilitate #5,124 [Add to Longdo]
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ,  便 /  便] conveniently; in passing; without much extra effort #6,106 [Add to Longdo]
便捷[biàn jié, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, 便 ] convenient and fast #8,245 [Add to Longdo]
随手[suí shǒu, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄡˇ,   /  ] conveniently; without extra trouble; while doing it; in passing #8,506 [Add to Longdo]
便当[biàn dāng, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄤ, 便  / 便 ] convenient; handy; easy #23,382 [Add to Longdo]
受用[shòu yòng, ㄕㄡˋ ㄩㄥˋ,  ] convenient to use #28,341 [Add to Longdo]
省便[shěng biàn, ㄕㄥˇ ㄅㄧㄢˋ,  便] convenient #212,667 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geeignet; günstig; passend; genehm { adj } | geeigneter; günstiger; passender; genehmer | am geeignetsten; am günstigsten; am passendsten; am genehmstenconvenient | more convenient | most convenient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
便利[べんり, benri] (adj-na) convenient; handy; useful; (P) #3,153 [Add to Longdo]
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na, n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient #9,926 [Add to Longdo]
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours [Add to Longdo]
鴨葱;鴨ねぎ;鴨ネギ[かもねぎ(鴨葱;鴨ねぎ);かもネギ(鴨ネギ), kamonegi ( kamonegi ; kamo negi ); kamo negi ( kamo negi )] (exp) (1) (sl) (abbr) (See 鴨がねぎを背負って来る) along comes a sucker just begging to be parted from his money; (2) double stroke of good luck; Perfect timing!; How convenient (for you to show up)! [Add to Longdo]
簡易軽便[かんいけいべん, kan'ikeiben] (n, adj-na) simple, easy, and convenient [Add to Longdo]
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na, n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P) [Add to Longdo]
至便[しべん, shiben] (adj-na, n) very convenient [Add to Longdo]
手ごろ(P);手頃[てごろ, tegoro] (adj-na, n) moderate; handy; convenient; reasonable; (P) [Add to Longdo]
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in) [Add to Longdo]
重宝[ちょうほう(P);じゅうほう, chouhou (P); juuhou] (adj-na, n) (1) (ちょうほう only) convenient; useful; handy; helpful; (n) (2) priceless treasure; (n, vs) (3) (ちょうほう only) valuing highly; prizing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convenient \Con*ven"ient\ (?; 277), a. [L. conveniens, -entis,
   suitable, p. pr. of convenire to be suitable, to come. See
   {Convene}, v. i.]
   1. Fit or adapted; suitable; proper; becoming; appropriate.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Feed me with food convenient for me. --Prov. xxx.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       Neither filthiness, nor foolish talking, nor
       jesting, which are not convenient.  --Eph. v. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. Affording accommodation or advantage; well adapted to use;
    handly; as, a convenient house; convenient implements or
    tools.
    [1913 Webster]
 
   3. Seasonable; timely; opportune; as, a convenient occasion;
    a convenient season. --Acts xxiv. 25.
    [1913 Webster]
 
   4. Near at hand; easy of access. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Hereties used to be brought thither, convenient for
       burning.               --Thackeray.
 
   Syn: Fit; suitable; proper; adapted; fitted; suited; handly;
     commodious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convenient
   adj 1: suited to your comfort or purpose or needs; "a convenient
       excuse for not going" [ant: {inconvenient}]
   2: large and roomy (`convenient' is archaic in this sense); "a
     commodious harbor"; "a commodious building suitable for
     conventions" [syn: {commodious}, {convenient}] [ant:
     {incommodious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top