ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

convenient

K AH0 N V IY1 N Y AH0 N T   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convenient-, *convenient*
English-Thai: Longdo Dictionary
convenient(adj) สะดวก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convenient[ADJ] สะดวก, See also: ที่ใช้สะดวก, Syn. ready, favorable, suitable, Ant. unserviceable
conveniently[ADV] อย่างสะดวก, Syn. favorably, comfortably, Ant. unfavorably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convenient(คันวี'เนียนทฺ) adj. สะดวก,เหมาะสม,ใกล้มือ,ใกล้เคียง, Syn. handy,fit -Conf. suitable
inconvenient(อินคันวี' เนียนทฺ) adj. ไม่สะดวก -S .troublesome, awkward

English-Thai: Nontri Dictionary
convenient(adj) สะดวกสบาย,เหมาะ,เหมาะสม,ใกล้เคียง
inconvenient(adj) ลำบาก,ไม่สะดวก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How convenient for you!มันช่างง่ายดายเหลือเกิน Reason (2017)
Too late, it's not convenient. A convenient date must be mutually agreed That's Section 17C.ไม่ได้ ต้องเป็นวันที่ทั้งคู่สะดวก มาตรา 17ค. This Beautiful Fantastic (2016)
Well, that is convenient for you.นั่นแหละง่ายสำหรับท่าน No One (2016)
pretty convenient timing.ยอดเลย\ ใช่สิ ประจวบเหมาะเสียจริง Bait (2015)
We're quite fatigued, so if it's not a bother, call back at a more convenient time.เราค่อนข้างเหนื่อย ถ้าไปรบกวนเกินไป ค่อยโทรมาใหม่ตอนที่สะดวกกว่านี้ Headache (2015)
The convenient thing about dead men is that no one tends to believe them.สิ่งที่สะดวกสบาย เกี่ยวกับผู้ชายที่ตายแล้ว นั้นคือไม่มีที่เชื่อพวกเขา The Magician (2014)
Well, that's convenient for the one with nothing to lose.คนที่ไม่มีอะไรต้องเสีย ก็พูดง่ายสิ Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
But at a time, convenient to you... it can be remotely activated.แต่ถ้าฉีดให้กับใครแล้วล่ะก็... มันทำงานในระยะไกลได้ด้วย Kingsman: The Secret Service (2014)
It's kind of a convenient end note.It's kind of a convenient end note. Gone Girl (2014)
Well, isn't that just fucking convenient for you!ดีที่ไม่เพียงให้ความสะดวสำหรับ คุณ! The Wolf of Wall Street (2013)
The factory was too far out in the countryside, so the hotel wasn't at a convenient location.โรงงานอยู่ไกลออกไปในชนบทน่ะครับ โรงแรมคุณจึงไม่สะดวกในเรื่องสถานที่ Episode #1.5 (2013)
I mean, it's awfully convenient that she just forgets that she saw me murder her husband.ฉันหมายถึง มันสะดวกสบายชะมัด ที่หล่อนแค่ลืมไป ที่เธอเห็นฉันฆ่าสามีของเธอ มัน... Electric Avenue (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convenientA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
convenientA formula is very convenient, because you need not think about it.
convenientAn afternoon appointment is more convenient for me.
convenientAs for myself, Saturday will be convenient.
convenientCome and see me whenever it is convenient for you.
convenientCome and see me whenever it is convenient to you.
convenientCome and see me when it is convenient for you.
convenientCome whenever it is convenient to you.
convenientHe stressed the convenient aspects of city life.
convenientHis office is convenient to the station.
convenientI'd like to visit you next week. What day of the week would it be convenient for you?
convenientI found the answering machine convenient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์พูนสุข[ADJ] comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
เหมาะสำหรับ[V] convenient for, See also: convenient to, Syn. เหมาะกับ, Example: ยานี้มีฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูง และช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เหมาะสำหรับนักกีฬา
ไม่ยาก[ADV] easily, See also: conveniently, smoothly, Syn. ง่าย, สะดวก, Example: เดี๋ยวนี้คนที่อยู่คนละประเทศก็ติดต่อกันได้ไม่ยาก เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือสักเครื่อง, Thai definition: อย่างสะดวกง่ายดายไม่เกินความสามรถ
โดยง่าย[ADV] easily, See also: conveniently, Ant. โดยยาก, Example: ผู้เขียนเขียนบทความให้อ่านเข้าใจโดยง่าย
โดยสะดวก[ADV] conveniently, See also: without any trouble, Example: ท่าน้ำบางแห่งสร้างให้คนโดยสารขึ้นจากเรือได้โดยสะดวก
ถนัด[ADV] conveniently, See also: smoothly, easily, facilely, expediently, Syn. สะดวก, Example: เวลานั่งตีระนาด เขาต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด
สะดวก[ADV] conveniently, See also: comfortably, smoothly, expediently, easily, Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย, Example: ถนนตัดใหม่นี้ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน, Thai definition: อย่างคล่อง, อย่างไม่ติดขัด
สะดวก[ADJ] easy, See also: convenient, handy, smooth, comfortable, expedient, Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย, Thai definition: ที่คล่อง, ที่ไม่ติดขัด
สะดวกสบาย[V] convenient, See also: easy, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, Ant. ลำบาก, Example: ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปภาคตะวันออกสะดวกสบายเพราะมีทางตัดใหม่มากมาย
สะดวกสบาย[V] convenient, See also: easy, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, Ant. ลำบาก, Example: ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปภาคตะวันออกสะดวกสบายเพราะมีทางตัดใหม่มากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
โดยสะดวก[adv.] (dōi sadūak) EN: conveniently ; confortably   
ลำบากลำบน[v. exp.] (lambāk lam bon) EN: undergo trouble ; be inconvenient ; have difficulty   
ไม่สะดวก[adj.] (mai sadūak) EN: inconvenient   FR: incomfortable
เหมาะสำหรับ[v. exp.] (mǿ samrap) EN: convenient for ; convenient to   
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient   FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable
สะดวก[v.] (sadūak) EN: be convenient ; be comfortable   
สะดวก[adj.] (sadūak) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient   FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สะดวก[adv.] (sadūak) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily   
สะดวกสบาย[adj.] (sadūak sabāi) EN: convenient ; easy ; comfortable   FR: confortable

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVENIENT    K AH0 N V IY1 N Y AH0 N T
CONVENIENTLY    K AH0 N V IY1 N Y AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convenient    (j) kˈənvˈiːnɪəʳnt (k @1 n v ii1 n i@ n t)
conveniently    (a) kˈənvˈiːnɪəʳntliː (k @1 n v ii1 n i@ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet, #1,579 [Add to Longdo]
便宜[biàn yí, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ, 便] convenient, #2,918 [Add to Longdo]
便利[biàn lì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 便] convenient; easy; facilitate, #5,124 [Add to Longdo]
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便 / 便] conveniently; in passing; without much extra effort, #6,106 [Add to Longdo]
便捷[biàn jié, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, 便] convenient and fast, #8,245 [Add to Longdo]
随手[suí shǒu, ㄙㄨㄟˊ ㄕㄡˇ, / ] conveniently; without extra trouble; while doing it; in passing, #8,506 [Add to Longdo]
便当[biàn dāng, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄤ, 便 / 便] convenient; handy; easy, #23,382 [Add to Longdo]
受用[shòu yòng, ㄕㄡˋ ㄩㄥˋ, ] convenient to use, #28,341 [Add to Longdo]
省便[shěng biàn, ㄕㄥˇ ㄅㄧㄢˋ, 便] convenient, #212,667 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geeignet; günstig; passend; genehm {adj} | geeigneter; günstiger; passender; genehmer | am geeignetsten; am günstigsten; am passendsten; am genehmstenconvenient | more convenient | most convenient [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours [Add to Longdo]
鴨葱;鴨ねぎ;鴨ネギ[かもねぎ(鴨葱;鴨ねぎ);かもネギ(鴨ネギ), kamonegi ( kamonegi ; kamo negi ); kamo negi ( kamo negi )] (exp) (1) (sl) (abbr) (See 鴨がねぎを背負って来る) along comes a sucker just begging to be parted from his money; (2) double stroke of good luck; Perfect timing!; How convenient (for you to show up)! [Add to Longdo]
簡易軽便[かんいけいべん, kan'ikeiben] (n,adj-na) simple, easy, and convenient [Add to Longdo]
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na,n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P) [Add to Longdo]
至便[しべん, shiben] (adj-na,n) very convenient [Add to Longdo]
手ごろ(P);手頃[てごろ, tegoro] (adj-na,n) moderate; handy; convenient; reasonable; (P) [Add to Longdo]
住みにくい;住み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in) [Add to Longdo]
重宝[ちょうほう(P);じゅうほう, chouhou (P); juuhou] (adj-na,n) (1) (ちょうほう only) convenient; useful; handy; helpful; (n) (2) priceless treasure; (n,vs) (3) (ちょうほう only) valuing highly; prizing; (P) [Add to Longdo]
調法[ちょうほう, chouhou] (adj-na,n) (See 重宝・1) convenient; useful; handy; helpful [Add to Longdo]
都合がよろしい[つごうがよろしい, tsugougayoroshii] (exp,adj-i) (pol) (usu. ご都合がよろしい) convenient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convenient \Con*ven"ient\ (?; 277), a. [L. conveniens, -entis,
   suitable, p. pr. of convenire to be suitable, to come. See
   {Convene}, v. i.]
   1. Fit or adapted; suitable; proper; becoming; appropriate.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Feed me with food convenient for me. --Prov. xxx.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       Neither filthiness, nor foolish talking, nor
       jesting, which are not convenient.  --Eph. v. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. Affording accommodation or advantage; well adapted to use;
    handly; as, a convenient house; convenient implements or
    tools.
    [1913 Webster]
 
   3. Seasonable; timely; opportune; as, a convenient occasion;
    a convenient season. --Acts xxiv. 25.
    [1913 Webster]
 
   4. Near at hand; easy of access. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Hereties used to be brought thither, convenient for
       burning.               --Thackeray.
 
   Syn: Fit; suitable; proper; adapted; fitted; suited; handly;
     commodious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convenient
   adj 1: suited to your comfort or purpose or needs; "a convenient
       excuse for not going" [ant: {inconvenient}]
   2: large and roomy (`convenient' is archaic in this sense); "a
     commodious harbor"; "a commodious building suitable for
     conventions" [syn: {commodious}, {convenient}] [ant:
     {incommodious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top