ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easy

IY1 Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easy-, *easy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easy(adj) ง่าย, See also: ง่ายดาย, ไม่ลำบาก, Syn. effortless, facile, simple
easy(adj) ไม่เข้มงวด, Syn. comfortable, unconstrained
easy(adj) ไม่มีพิธีรีตรอง, See also: สบายๆ, Syn. informal, relaxed
easygoing(adj) ไม่เข้มงวด, Syn. informal, relaxed, tolerant
easygoing(adj) ไม่รีบเร่ง, Syn. comfortable, unharried
easy money(sl) เงินที่ได้มาง่ายๆ
easy-peasy(sl) กล้วยๆ, See also: จิ๊บๆ, ง่ายๆ
easy street(sl) สถานที่สมมุติสำหรับคนมั่งคั่ง / สุขสบายในชีวิต
Easy does it.(idm) ระมัดระวัง (คำไม่เป็นทางการ)
Easy does it.(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ, ผ่อนคลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easy(อี'ซี) adj., adv. ง่าย, ง่ายดาย, ไม่ลำบาก, สะดวกสบาย, ไม่เข้มงวด, ผ่อนผัน, ไม่เป็นภาระ, สบายอกสบายใจ, ไม่แน่น, ไม่รัด, ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy, go easy ตามสบาย, ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light, Ant. difficult
easygoingn. สงบและไร้กังวล, ตามสบาย, ไปเรื่อย ๆ , ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.
greasy(กรี'ซี, กรี'ซี) adj. ทาน้ำมันไว้, เป็นไขมัน, ลื่น., See also: greasily adv. greasiness n.
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน, อึดอัดใจ, ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy, nauseated
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย, ไม่สบาย, ไม่สบายใจ, เป็นห่วง, เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
easy(adj) ง่าย, สบาย, สะดวก, ไม่ลำบาก, ไม่เร่งรีบ
greasy(adj) เป็นน้ำมัน, มีมัน, ลื่นเหมือนน้ำมัน
uneasy(adj) กระวนกระวาย, ไม่สบายใจ, หงุดหงิด, เป็นทุกข์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take it easy there.ล้มง่ายจัง The Great Dictator (1940)
Ta-Ta-Take it easy there!Ta-Ta-ใช้ง่ายมี! Pinocchio (1940)
If we play our cards right, we'll be on Easy Street, or my name isn't Honest John.บนถนนง่ายหรือชื่อของฉันไม่ จริงใจจอห์น Pinocchio (1940)
Then you haven't heard of the easy road to success.ยังไม่เคยได้ยินของถนนง่ายต่อ การประสบความสำเร็จ Pinocchio (1940)
- All right, son, take it easy now.สิทธิทั้งหมดลูกชายจะเป็นเรื่อง ง่ายในขณะนี้ Pinocchio (1940)
Why, this is-- eh, just as easy as... rollin' off a--ทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเพียงเป็น เรื่องง่ายเหมือนลงจาก Pinocchio (1940)
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Rebecca (1940)
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก 12 Angry Men (1957)
Easy now.ใจเย็นดิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น 12 Angry Men (1957)
It was another apartment. It's not easy to identify a shouting voice.มันเป็นพาร์ทเมนท์อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุเสียงตะโกน 12 Angry Men (1957)
- It's not so easy to arrange the evidence.- It's not so easy to arrange the evidence. 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
easyAccess to the resort is quite easy.
easyAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
easyAfter working all week, we took it easy on Sunday.
easyAirplanes have made it easy to travel abroad.
easyAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
easyA person who makes an easy matter sound difficult does not seem to be so smart.
easyAre any of these easy to get to by bus?
easyAs it is written in simple English, this book is easy to read.
easyAt first he thought English very difficult, but now he thinks it easy.
easyAt first sight, the question seemed easy.
easyBad habits are easy to get into.
easyBecause there are a lot of volcanos, it is easy for Japan to receive an earthquake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมู(adj) easy, See also: simple, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, กล้วยๆ, Ant. ยาก, Example: งานนี้ไม่ใช่งานหมูเลย
หญ้าปากคอก(adj) simple, See also: easy, Syn. ง่าย, Example: อย่าเอาปัญหาหญ้าปากคอกอย่างนั้นมาถามผมเลย, Thai Definition: คุ้นเสียจนมองข้ามไป, Notes: (สำนวน)
ถนัดมือ(adv) handily, See also: easy to handle, dextrous, Syn. พอเหมาะ, เหมาะกับมือ, Example: เป็นท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้นำดีๆ ในท้องถิ่นหาเสียงได้อย่างถนัดมือ, Thai Definition: สัมผัสได้พอเหมาะ
กล้วยๆ(adj) easy, See also: simple, Syn. ง่าย, ง่ายๆ, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: เรื่องกล้วยๆ แค่นี้ใครก็ทำได้, Thai Definition: ทำได้โดยง่าย
กินดิบ(v) win easily, See also: easy to gain a victory, easy to do, easy to accomplish, Example: การแข่งขันครั้งนี้เขากินดิบแน่ๆ, Thai Definition: ชนะโดยง่ายดาย
สะดวก(adj) easy, See also: convenient, handy, smooth, comfortable, expedient, Syn. คล่อง, ง่ายดาย, ง่าย, Thai Definition: ที่คล่อง, ที่ไม่ติดขัด
หวานคอแร้ง(adj) easy, See also: simple, Syn. ง่าย, สะดวก, คล่อง, Example: การจีบสาวเป็นเรื่องหวานคอแร้งสำหรับเขา, Notes: (ปาก)
สะดวกสบาย(v) convenient, See also: easy, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, Ant. ลำบาก, Example: ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปภาคตะวันออกสะดวกสบายเพราะมีทางตัดใหม่มากมาย
สะดวกสบาย(v) convenient, See also: easy, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, Ant. ลำบาก, Example: ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปภาคตะวันออกสะดวกสบายเพราะมีทางตัดใหม่มากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยความสะดวก[amnūay khwām sadūak] (v, exp) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy  FR: faciliter ; rendre aisé
เบ ๆ[bē-bē] (n) EN: simple and easy
บอน[bøn] (x) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy  FR: agité ; remuant
ใช้งานได้สะดวก[chai-ngān dāi sadūak] (adj) EN: easy to use
ชิว ชิว = ชิล ชิล[chiu-chiu] (v) EN: take it easy
ชิว ชิว = ชิล ชิล[chiu-chiu] (adj) EN: easy-going ; taking things easy  FR: complaisant
ได้หน้าลืมหลัง[dāi nā leūm lang] (v, exp) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
ใจง่าย[jai-ngāi] (adj) EN: of easy vertue  FR: volage ; de petite vertu (f.) ; qui a un coeur d'artichaut ; qui a un coeur volage
ใจเย็น ฯ[jai yen-yen] (v, exp) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited  FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EASY IY1 Z IY0
EASY'S IY1 Z IY0 Z
EASYGOING IY1 Z IY0 G OW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
easy (j) ˈiːziː (ii1 z ii)
easygoing (j) ˌiːzɪgˈouɪŋ (ii2 z i g ou1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容易[róng yì, ㄖㄨㄥˊ ㄧˋ,  ] easy; likely; liable (to) #702 [Add to Longdo]
便于[biàn yú, ㄅㄧㄢˋ ㄩˊ, 便  / 便 ] easy to; convenient for #6,327 [Add to Longdo]
安逸[ān yì, ㄢ ㄧˋ,  ] easy and comfortable; easy #14,173 [Add to Longdo]
轻而易举[qīng ér yì jǔ, ㄑㄧㄥ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄩˇ,     /    ] easy; with no difficulty #18,785 [Add to Longdo]
通俗易懂[tōng sú yì dǒng, ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧˋ ㄉㄨㄥˇ,    ] easy to understand #35,254 [Add to Longdo]
易懂[yì dǒng, ㄧˋ ㄉㄨㄥˇ,  ] easy to understand #35,768 [Add to Longdo]
易如反掌[yì rú fǎn zhǎng, ㄧˋ ㄖㄨˊ ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ,    ] easy as a hand's turn (成语 saw); very easy; no effort at all #47,537 [Add to Longdo]
浅易[qiǎn yì, ㄑㄧㄢˇ ㄧˋ,   /  ] easy; simple; suitable for beginners #120,158 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] easy; quiet #440,648 [Add to Longdo]
使用方便[shǐ yòng fāng biàn, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 使   便] easy to use; convenient to use [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leicht; einfach; unschwer { adj } | leichter; einfacher | am leichtesten; am einfachsteneasy | easier | easiest [Add to Longdo]
leicht anwendbareasy to apply [Add to Longdo]
leicht zu bedieneneasy to use [Add to Longdo]
pflegeleicht { adj } | pflegeleichter | am pflegeleichtesteneasy to clean | easier to clean | easiest to clean [Add to Longdo]
sorglos; unbesorgt (um); unbeschwert; ruhigeasy in one's mind (about) [Add to Longdo]
streichfähig { adj }easy to spread [Add to Longdo]
verdaulich { adj } | verdaulicher | am verdaulichsteneasy to digest | easier to digest | easiest to digest [Add to Longdo]
Wie gewonnen, so zerronnen.Easy come easy go. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簡単(P);簡短(oK)[かんたん, kantan] (adj-na, n) simple; easy; brief; uncomplicated; (P) #2,603 [Add to Longdo]
容易[ようい, youi] (adj-na, n) easy; simple; plain; (P) #4,162 [Add to Longdo]
早い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. 早い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. 早い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. 早い) (See 手っ取り早い) easy; simple; quick; (P) #6,627 [Add to Longdo]
頂(P);頂き;戴き[いただき, itadaki] (n) (1) (esp. 頂) crown (of head); summit (of mountain); spire; (2) (頂き, 戴き) easy win for one; (3) (頂き, 戴き) something received; (P) #8,239 [Add to Longdo]
容赦[ようしゃ, yousha] (n, vs) (1) pardon; forgiveness; mercy; (2) leniency; going easy (on someone); (P) #8,590 [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp, adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) #9,400 [Add to Longdo]
安易[あんい, an'i] (adj-na, n) (1) easy; simple; (2) easy-going; (P) #11,470 [Add to Longdo]
鴨(P);鳧[かも, kamo] (n) (1) (uk) duck; (2) easy mark; sucker; sitting duck; (P) #13,299 [Add to Longdo]
緩やか[ゆるやか, yuruyaka] (adj-na) (1) loose; slack; (2) gentle; easy; slow; (3) lenient; liberal; lax; (P) #16,709 [Add to Longdo]
易い[やすい, yasui] (adj-i, suf) easy; (P) #18,932 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Easy \Eas"y\, a. [Compar. {Easier}; superl. {Easiest}.] [OF.
   aisi['e], F. ais['e], prop. p. p. of OF. aisier. See {Ease},
   v. t.]
   1. At ease; free from pain, trouble, or constraint; as:
    (a) Free from pain, distress, toil, exertion, and the
      like; quiet; as, the patient is easy.
    (b) Free from care, responsibility, discontent, and the
      like; not anxious; tranquil; as, an easy mind.
    (c) Free from constraint, harshness, or formality;
      unconstrained; smooth; as, easy manners; an easy
      style. "The easy vigor of a line." --Pope.
      [1913 Webster]
 
   2. Not causing, or attended with, pain or disquiet, or much
    exertion; affording ease or rest; as, an easy carriage; a
    ship having an easy motion; easy movements, as in dancing.
    "Easy ways to die." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Not difficult; requiring little labor or effort; slight;
    inconsiderable; as, an easy task; an easy victory.
    [1913 Webster]
 
       It were an easy leap.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Causing ease; giving freedom from care or labor;
    furnishing comfort; commodious; as, easy circumstances; an
    easy chair or cushion.
    [1913 Webster]
 
   5. Not making resistance or showing unwillingness; tractable;
    yielding; complying; ready.
    [1913 Webster]
 
       He gained their easy hearts.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He is too tyrannical to be an easy monarch. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. Moderate; sparing; frugal. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   7. (Com.) Not straitened as to money matters; as, the market
    is easy; -- opposed to {tight}.
    [1913 Webster]
 
   {Honors are easy} (Card Playing), said when each side has an
    equal number of honors, in which case they are not counted
    as points.
 
   Syn: Quiet; comfortable; manageable; tranquil; calm; facile;
     unconcerned.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easy
   adv 1: with ease (`easy' is sometimes used informally for
       `easily'); "she was easily excited"; "was easily
       confused"; "he won easily"; "this china breaks very
       easily"; "success came too easy" [syn: {easily}, {easy}]
   2: without speed (`slow' is sometimes used informally for
     `slowly'); "he spoke slowly"; "go easy here--the road is
     slippery"; "glaciers move tardily"; "please go slow so I can
     see the sights" [syn: {slowly}, {slow}, {easy}, {tardily}]
     [ant: {apace}, {chop-chop}, {quickly}, {rapidly}, {speedily}]
   3: in a relaxed manner; or without hardship; "just wanted to
     take it easy" (`soft' is nonstandard) [syn: {easy}, {soft}]
   adj 1: posing no difficulty; requiring little effort; "an easy
       job"; "an easy problem"; "an easy victory"; "the house is
       easy to heat"; "satisfied with easy answers"; "took the
       easy way out of his dilemma" [ant: {difficult}, {hard}]
   2: not hurried or forced; "an easy walk around the block"; "at a
     leisurely (or easygoing) pace" [syn: {easy}, {easygoing},
     {leisurely}]
   3: free from worry or anxiety; "knowing that I had done my best,
     my mind was easy"; "an easy good-natured manner"; "by the
     time the chsild faced the actual problem of reading she was
     familiar and at ease with all the elements words" [ant:
     {uneasy}]
   4: affording pleasure; "easy good looks"
   5: having little impact; "an easy pat on the shoulder"; "gentle
     rain"; "a gentle breeze"; "a soft (or light) tapping at the
     window" [syn: {easy}, {gentle}, {soft}]
   6: readily exploited or tricked; "an easy victim"; "an easy
     mark"
   7: in fortunate circumstances financially; moderately rich;
     "they were comfortable or even wealthy by some standards";
     "easy living"; "a prosperous family"; "his family is well-
     situated financially"; "well-to-do members of the community"
     [syn: {comfortable}, {easy}, {prosperous}, {well-fixed},
     {well-heeled}, {well-off}, {well-situated}, {well-to-do}]
   8: marked by moderate steepness; "an easy climb"; "a gentle
     slope" [syn: {easy}, {gentle}]
   9: affording comfort; "soft light that was easy on the eyes"
   10: casual and unrestrained in sexual behavior; "her easy
     virtue"; "he was told to avoid loose (or light) women";
     "wanton behavior" [syn: {easy}, {light}, {loose},
     {promiscuous}, {sluttish}, {wanton}]
   11: less in demand and therefore readily obtainable;
     "commodities are easy this quarter"
   12: obtained with little effort or sacrifice, often obtained
     illegally; "easy money"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 EASY
     ErmittlungsAbhaengiges SYstem (Bavaria)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top