Search result for

อึดอัด

(38 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อึดอัด-, *อึดอัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อึดอัด[V] feel cramped, Ant. ปลอดโปร่ง, Example: ห้องนี้กว้างพอสมควรทำให้นอนได้ถึงสี่คนโดยไม่รู้สึกอึดอัด
อึดอัด[V] frustrate, See also: feel uncomfortable, be not satisfied, Syn. ลำบากใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, คับอกคับใจ, Example: ผมรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่พบเขา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อึดอัดว. คับอกคับใจ, ไม่คล่อง, ไม่ปลอดโปร่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But he told me there would be press here,แต่เขาว่ามันคงน่าอึดอัดน่าดู Chuck in Real Life (2008)
It might be awkward a little bit with nate on the couch, so... yeah.มันออกจะดูอึดอัดนิดหน่อยระหว่างที่เนทนอนบนเก้าอี้ ดังนั้น ใช่ Pret-a-Poor-J (2008)
A move, a little wheeze, whatever you thought was in my pocket instead of your inhaler.ที่จะย้ายบ้าน อึดอัดนิดหน่อย อะไรที่คุณคิดอยู่ในกระเป๋าเสื้อผม แทนที่อันที่คุณเอาไว้สูด Lucky Thirteen (2008)
My heart was suffocating...ใจฉันมันอึดอัด... Beethoven Virus (2008)
It's suffocating.มันทำให้หายใจไม่ออกอึดอัด Beethoven Virus (2008)
I'm suffocating and I'm pressed down.ฉันอึดอัดและหมดกำลังใจ Beethoven Virus (2008)
The hardest part is cleaning up afterwards.คือสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ Kung Fu Panda (2008)
My flattery, it makes you uncomfortable.คำเยินยอของข้า ทำให้เจ้าอึดอัด The Other Boleyn Girl (2008)
I'm making you uncomfortable again.ข้าทำให้เจ้าอึดอัดอีกแล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
Awkward silences.ช่างน่าอึดอัดจริง Marley & Me (2008)
You ever dealt with a drug dealer? It's terrible, it's weird, it's awkward.คุณเคยรับมือกับพ่อค้ายามั้ย มันแย่ มันแปลก มันน่าอึดอัด Pineapple Express (2008)
Get out your goddamn gun. You're making me uncomfortable.เอาปืนของนายออกมาซะ นายทำให้ฉันอึดอัด Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
อึดอัด[adj.] (eut-at) EN: cramped   FR: gêné ; mal à l'aise
อึดอัดใจ[v.] (eut-atjai) EN: frustrate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cook[VI] อึดอัดเพราะอากาศร้อน, See also: รู้สึกร้อนระอุ
incommodious[ADJ] อึดอัด (คำทางการ), Syn. cramped, discommodioous, Ant. commodious
uncomfortable[ADJ] อึดอัด, See also: คับอกคับใจ, รำคาญ, ไม่สบายใจ, อึดอัดใจ, ไม่สะดวกสบาย, Syn. awkward, discomfited, strained, Ant. comfortable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
choking(โช'คิง) adj. ซึ่งทำให้อึดอัด,ซึ่งทำให้หอบ,ตื้นตัน.
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
muggy(มัก'กี) adj. เปียก,ชื้นและอึดอัด,เปียกชื้นและคับแคบ., See also: muggily adv. mugginess n., Syn. humid,damp
quandry(ควอน'ดรี) n. สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก,ความอึดอัดใจ
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy,nauseated
squirm(สเคิร์ม) vi.,n. (การ) กระดุกกระดิก,ดิ้น,ดิ้นรน,ดิ้นไปมา,บิดงอ,รู้สึกไม่สบายใจ,รู้สึกอึดอัดใจ., See also: squirmingly adv., Syn. wriggle
stiffling(สไท'ฟลิง) adj. หายใจหอบ,หายใจไม่ออก,กลัดกลุ้ม,อึดอัด., See also: stifflingly adv.
suffocate(ซัฟ'ฟะเคท) vt. ฆ่าโดยการทำให้หายใจไม่ออก,ทำให้หายใจไม่ออก,ขัดขวางการหายใจ,รัดคอ,อุดปาก,ทำให้สำลัก,ทำให้หอบ,ดับ,ขัดขวาง,ขยี้,เอาชนะ. vi. หายใจไม่ออก,สำลัก,หอบ,รู้สึกอึดอัดเพราะไม่มีอากาศพอเพียง., See also: suffocatingly adv. suffocation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
discomfiture(n) ความกระอักกระอ่วนใจ,ความอึดอัดใจ,อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
embarrass(vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
tight(adj) แน่น,คับ,อึดอัด,ตึง,คับขัน,กวดขัน,ขี้เหนียว
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top