ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pleased

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pleased-, *pleased*, pleas, please
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleased(adj) พอใจ, See also: ยินดี, อภิรมย์, มีความสุข, Syn. happy
pleasedly(adv) อย่างพอใจ, See also: อย่างยินดี, อย่างอภิรมย์, อย่างมีความสุข, Syn. happily

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Pleased

a. Experiencing pleasure. -- Pleas"ed*ly adv. -- Pleas"ed*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pleaseกรุณา Pulp Fiction (1994)
Please.กรุณา The Birdcage (1996)
Please do.ขอบคุณ Match Point (2005)
- Please!- อย่านะ Four Brothers (2005)
Please!ได้โปรด! Heyy Babyy (2007)
Please.นะ นะ Here Comes the Flood (2008)
Please.กรุณา Under & Out (2008)
Please.หยุดก่อน One Day (2011)
Please.ตามสบาย Real Steel (2011)
- Please!- ไปเร็ว Beirut Is Back (2012)
Please.ได้โปรด. Kill Your Darlings (2013)
- Please.นะคะ The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleasedAll the orchestra were pleased with their success.
pleasedA player was pleased the victory.
pleasedAre you pleased with your new house?
pleasedAre you pleased with your new job?
pleasedAustralians are, on the whole, pleased with the stabilizing benefits of their political system.
pleasedFar from being pleased, my father is very angry.
pleasedGive her these roses, and she will be pleased.
pleasedHe does not seem pleased with his condition.
pleasedHe felt pleased with the new car.
pleasedHe is not pleased with anything.
pleasedHe is only too pleased to be advised by a woman.
pleasedHe is pleased when we are bewildered.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่น[cheūn] (adj) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing  FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
ชื่นชอบ[cheūnchøp] (v) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of  FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบใจ[chøpjai] (v) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like  FR: être content ; être satisfait
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
อิ่มเอม[im-ēm] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased
อิ่มใจ[imjai] (v) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented  FR: être comblé ; être assouvi
อิ่มอกอิ่มใจ[im ǿk imjai] (v, exp) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself
เจริญใจ[jaroēnjai] (v, exp) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful  FR: être heureux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pleased

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleased

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] pleased #6,511 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] pleased #40,324 [Add to Longdo]
喜滋滋[xǐ zī zī, ㄒㄧˇ ㄗ ㄗ,   ] pleased; happy #48,737 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] pleased; moved #52,566 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] pleased; rejoice #94,182 [Add to Longdo]
[xīn, ㄒㄧㄣ, / ] pleased; delighted; happy; variant of 欣 #156,980 [Add to Longdo]
[kàn, ㄎㄢˋ, ] pleased #309,712 [Add to Longdo]
[huān, ㄏㄨㄢ, ] pleased #899,973 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freut mich, Sie zu sehen.; Angenehm!Pleased to meet you. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) #2,593 [Add to Longdo]
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp, v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased [Add to Longdo]
どうぞ宜しく[どうぞよろしく, douzoyoroshiku] (exp) (uk) pleased to meet you [Add to Longdo]
ほくほく[hokuhoku] (adv, n, vs) (1) (on-mim) not soggy; (2) pleased with oneself; chuckling to oneself [Add to Longdo]
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp, v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight [Add to Longdo]
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp, v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction [Add to Longdo]
噛んで吐き出すように;かんで吐き出すように[かんではきだすように, kandehakidasuyouni] (exp) curtly, in a displeased manner [Add to Longdo]
冠を曲げる[かんむりをまげる, kanmuriwomageru] (exp, v1) to become displeased; to get stubborn [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top