ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cozily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cozily-, *cozily*, cozy
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My hot oils, my nasty lingerie, heh, but every time we get cozier than first base, he goes running' like somebody lit a fire in his whiteys.ทั้งน้ำมันหอมระเหย ชั้นในสุดเปรี้ยว หืม แต่ทุกครั้งเราก็ไปได้แค่ด่านแรก เขาจะวิ่งหนีเหมือนใครมาจุดไฟในตัว Release Me (2009)
You cozied up to him, ที่เธอมาสนิทสนมกับเขา Hello, Dexter Morgan (2009)
"Visit our replica of a real pioneer village from days of yore where we churn butter and sew cozies for just about any small major appliance you can think of.""เยี่ยมชมหุ่นจำลองของชุมชน ตั้งแต่ในอดีตกาล... ..ที่ๆคุณจะได้ปั่นเนย และเป็นกันเอง... ..สำหรับที่ๆเต็มไปด้วย อุปกรณ์ที่คุณคิดถึง" Foreign Exchange (2010)
How about can cozies emblazoned with our university mascot?ที่มีรูปตัวนำโชคของมหาลัยเราล่ะ สู้้เขา บีเวอร์ The Bus Pants Utilization (2011)
He cozied up to me at the investors' shindig earlier this summer.- ตกลง เขาเจอกับฉันที่งานเลี้ยง ของนักลงทุนตอนหน้าร้อนที่ผ่านมานี้ Scandal (2012)
Look at Ben Cozine.Seht euch Ben Cozine an. Dawn of the Dead (2004)
Gordon Cozier.Gordon Cozier. Takers (2010)
And from my car, I see him go to this hot-dog stand. And Cozier's there.Und ich sehe ihn zu diesem Hotdog Stand gehen, und Cozier steht da. Takers (2010)
A second later, this guy on a motorcycle, he looks at Cozier.Sekunden später sieht ein Motorradfahrer rüber zu Cozier. Takers (2010)
And then I followed Cozier and got his license plate number.Ich bin Cozier gefolgt, und hab sein Kennzeichen notiert. Takers (2010)
Yeah, her name's Naomi Cozier.Ja, sie heißt Naomi Cozier. Takers (2010)
Cozier?Cozier. Takers (2010)
Gordon Cozier.Gordon Cozier. Takers (2010)
Time to turn up the heat on Mr. Cozier.Wird Zeit, Mr. Cozier ein bisschen einzuheizen. Takers (2010)
We must leave directly for Cozia Monastery.Wir müssen sofort zum Kloster Cozia aufbrechen. Dracula Untold (2014)
Cozido.Cozidu. A Date with Miss Fortune (2015)
A bunch of us are headed over to Cozies.Wir gehen zu Cozies. Jack and Diane (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coziThe fireplace lends coziness to this room.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COZIER
COZINE
COZINESS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cozier
coziest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemütlichkeit { f }coziness; cosiness [Add to Longdo]
gemütlich; anheimelnd { adj } | gemütlicher | am gemütlichstencozy; cosy | cosier; cozier | cosiest; coziest [Add to Longdo]
gemütlich { adv }cozily [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cozily \Co"zi*ly\ (k?"z?-l?), adv.
   Snugly; comfortably.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cozily
   adv 1: in a cozy manner; "nestled cozily by the fire" [syn:
       {cozily}, {cosily}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top