ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

richly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -richly-, *richly*, rich
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
richly(adv) มั่งคั่ง, See also: มากมาย, อุดม, Syn. abundantly, sumptuously, lavishly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your diplomatic skill... would be richly rewarded here.ทักษะทางการฑูตของคุณ... จะได้รับการตอบแทน อย่างมหาศาลที่นี่ Seven Years in Tibet (1997)
Kraven who was richly rewarded for not only setting the great blaze but for returning with evidence of the Lycan master's demise the branded skin, cut from Lucian's very arm.ผีดูดเลือดคนเดียวที่ลอดชีวิต/คราเว่น ผู้ที่ได้รางวัลอย่างงาม/ไม่ใช่แค่การยืนอยู่บนเปลวเพลิง แต่เพื่อกลับมาด้วยหลักฐานจากการตายของลูเซียน Underworld (2003)
She has been richly rewarded for her words, but today she will be rewarded for her silence.ในแผ่นเอ็กซ์เรย์ เห็นกุญแจไหม การรอดตายของนีน่า Saw 3D: The Final Chapter (2010)
- Someone has to give you the smackdown - You so richly deserve.คงต้องมีบางคนด่าเธอในสิ่งที่เธอสมควรได้รับ Last Tango, Then Paris (2010)
My view of the Universe -- it's just like a huge collection of snapshots which are immensely, richly structured.มุมมองของฉันของจักรวาล ก็เช่นเดียวกับคอลเลกชันขนาดใหญ่ ของภาพรวม ซึ่งได้รับการอย่างกว้างขวาง โครงสร้างมั่งคั่ง Does Time Really Exist? (2011)
Upper frame richly engraved with whirls. Can we say €130, 000?เรามาเริ่มราคากันที่หนึ่งแสนสามหมื่นยูโร The Best Offer (2013)
The potion inflicted its cruel justice, and she got what she richly deserved.ยาพิษนั่นเป็นการลงโทษที่โหดร้าย แต่มันก็ สมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่เธอทำลงไป Bitchcraft (2013)
Information leading to Snow's capture will be richly rewarded.ผู้ใดให้ข้อมูลนำไปสู่การนำจับสโวไวท์จะได้รางวัลอย่างงาม The Evil Queen (2013)
Two goals from Gareth Southgate have given Villa a richly deserved...สองประตูจากแกเร็ ธ เซาท์เกต ได้ให้วิลล่าสมควรได้รับมั่งคั่ง Denial (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
richlyShe is far from being richly gifted.
richlyThe queen was richly appareled.
richlyThe room is richly ornamented.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
richly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
richly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丰富多彩[fēng fù duō cǎi, ㄈㄥ ㄈㄨˋ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ,     /    ] richly colorful #10,844 [Add to Longdo]
得天独厚[dé tiān dú hòu, ㄉㄜˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄨˊ ㄏㄡˋ,     /    ] richly endowed by nature (成语 saw); in a particularly favored environment #18,960 [Add to Longdo]
雕梁画栋[diāo liáng huà dòng, ㄉㄧㄠ ㄌㄧㄤˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄨㄥˋ,     /    ] richly ornamented (building) #68,227 [Add to Longdo]
香馥馥[xiāng fù fù, ㄒㄧㄤ ㄈㄨˋ ㄈㄨˋ,   ] richly scented; strongly perfumed #415,250 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
farbenreichrichly coloured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こってり;ごってり[kotteri ; gotteri] (adv, adv-to, vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
コテコテ;こてこて[kotekote ; kotekote] (adj-na, vs, adv) (1) (on-mim) (See こってり) over the top; (2) thickly; heavily; richly [Add to Longdo]
極彩色[ごくさいしき, gokusaishiki] (n) richly colored; richly coloured [Add to Longdo]
紅型[びんがた, bingata] (n) method of dyeing, developed in Okinawa, in which a single stencil is used to produce richly polychromatic designs; traditional dyed cloth from Okinawa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Richly \Rich"ly\, adv.
   In a rich manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 richly
   adv 1: to an ample degree or in an ample manner; "these voices
       were amply represented"; "we benefited richly" [syn:
       {amply}, {richly}] [ant: {meagerly}, {meagrely},
       {slenderly}, {sparingly}]
   2: in a rich manner; "he lives high" [syn: {high}, {richly},
     {luxuriously}]
   3: in a rich and lavish manner; "lavishly decorated" [syn:
     {lavishly}, {richly}, {extravagantly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top