Search result for

*timon*

(183 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: timon, -timon-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testimony[N] หลักฐาน, Syn. evidence, proof
testimony[N] คำให้การภายใต้การสาบาน, Syn. attestation, declaration
testimony[N] การยืนยันโดยเปิดเผย, Syn. affirmationการยืนยันโดยเปิดเผย
sanctimony[N] การแสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, See also: การแสร้งทำเป็นถูกต้อง, การแสร้งทำเป็นซื่อสัตย์, Syn. sanctimoniousness
testimonial[N] หนังสือรับรอง, Syn. certificate, credential, voucher
testimonial[ADJ] เกี่ยวกับหนังสือรับรอง
sanctimonious[ADJ] แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, See also: แสร้งว่ามีศีลธรรม, ซึ่งมือถือสากปากถือศีล, Syn. self-righteous
sanctimoniously[ADV] ซึ่งเสแสร้งว่ามีศีลธรรม
sanctimoniousness[N] การเสแสร้งว่ามีศีลธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimonic(แอนทิโม' นิค -มอน' นิค) adj. ประกอบหรือผสมด้วยพลวง, สารผสมหรือสารประกอบพลวง, Syn. antimonial, antimounous, antimonious
antimonsoon(แอนทีอมนซูน') n. ลมที่อยู่เหนือลมมรสุม และเคลื่อนไปทางทิศตรงกันข้ามกับของลมมรสุม (anti-+Monsoon)
antimony(แอน' ทิโมนี) n. พลวง.
antimonyl(แอน' ทิโมนิล) n. กลุ่มธาตุ SbO, Syn. antimo-
sanctimonious(แซงคฺทะโม'เนียส) adj. แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์,แสร้งทำเป็นถูกต้อง, See also: sanctimoniousness n., Syn. hypocritical,affected
sanctimony(แซงคฺ'ทะโมนี) n. การแสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์,การแสร้งทำเป็นถูกต้อง,การแสร้งทำเป็นซื่อสัตย์
testimonial(เทส'ทะโมเนียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) หนังสือรับรอง,ใบสุทธิ,หนังสือชมเชย,รางวัลรับรอง,รางวัลชมเชย,ของระลึก.
testimony(เทส'ทะโมนี) n. หลักฐาน,พยาน,การยืนยันโดยการสาบานตัว,การแถลงโดยเปิดเผย,บัญญัติ10ประการของโมเซส., Syn. evidence

English-Thai: Nontri Dictionary
sanctimonious(adj) แสดงให้เห็นว่าศักดิ์สิทธิ์
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย
testimony(n) พยาน,ข้อพิสูจน์,หลักฐาน,บัญญัติ 10 ประการของโมเสส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antimonson curveโค้งแอนติมอนสัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
antimonyพลวง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false testimonyการเบิกความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert evidence; expert testimonyคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert testimony; expert evidenceคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testimonium clauseข้อความลงท้าย (ในนิติกรรมว่าได้กระทำต่อหน้าพยาน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testimonyคำให้การ (ของพยาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
testimonyคำเบิกความของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antimonyพลวง [TU Subject Heading]
False testimonyการเบิกความเท็จ [TU Subject Heading]
Antimonyพลวง, แอนติโมนี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sanctimonious (adj ) มือถือสากปากถือศีล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only Boleyn he'll talk to the only person who's testimony he will trust, is Mary.คนตระกูลโบลีนผู้เดียวที่พระองค์อาจยอมพูดด้วย... ผู้ที่คำพูดน่าเชื่อถือและ พระองค์จะเชื่อใจ คือแมรี่ The Other Boleyn Girl (2008)
This committee has now heard all of the testimony, and, in light of the facts presented, we recommend that the suspension of Captain Jones be made permanent;คณะกรรมการชุดนี้ได้รับฟัง การสืบพยาน และพิจารณา พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ขอตัดสินให้พักงานผู้กองโจนส์ Changeling (2008)
When my doctor declared me unfit to give testimony in the Watergate trial, everybody thought I'd be relieved.ตอนที่หมอบอกว่าผมไม่แข็งแรง พอจะไปให้ปากคำ\ ในคดีวอร์เตอร์เกท ทุกคนคิดว่าคงล่าถอยไปแล้ว Frost/Nixon (2008)
I've listened to the Testimony ...and taking in to special consideration agent O'Conner'sศาลฟังการไต่สวน รวมทั้งการพิจารณาเป็นพิเศษ Fast & Furious (2009)
Allison, spare me your sanctimony.อัลลิสัน เลิกกฎเกณฑ์ศักดิ์สิทธ์ไว้ซักพักเถอะ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
He's scheduled to resume his testimony before the senate committee tomorrow morning.เขามีนัดจะต้องเข้าไปฟังคำตัดสิน ของกรรมาธิการพรุ่งนี้เช้า Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
My testimony will be your brother let me in.คำให้การของผมก็คือ พี่ชายของคุณให้ผมเข้ามา Prison Break: The Final Break (2009)
Wanted my testimony about the trades we've been making.เฮ้ ผมรอเจอคุณกับลูกแทบไม่ไหว Trust Me (2009)
How did she get him to tank his testimony?เธอทำยังไงถึงได้หลักฐานของเขาไปได้? I Knew You Were a Pig (2009)
Roughly nine months after Purcell's testimony concluded, Michael was born.ประมาณ 9 เดือนหลังที่สรุปหลักฐาน ทั้งหมดของเพอร์เซล,ไมเคิลก็เกิด I Knew You Were a Pig (2009)
You never would have given me these if I hadn't thrown my testimony your way.คุณไม่เคยจะให้อะไรกับผมแน่ ถ้าผมไม่ให้หลักฐานนั่นกับคุณ I Knew You Were a Pig (2009)
With Darbys testimony, Ames will go to death row.ด้วย พยาน Darbys \ ชื่อ จะ ไป แถว ตาย Law Abiding Citizen (2009)
You blacked out, Clyde. Your testimony won't be reliable.ตอนนั้นคุณไม่มีสติแล้ว ศาลไม่เชื่อคำให้การคุณหรอก Law Abiding Citizen (2009)
Eyewitness testimony on the Caracara fires.พยานผู้เห็นเหตุการณ์ การวางเพลิงคาราคาร่า The Culling (2009)
Chucky's testimony don't hold up.การให้ปากคำของชักกี้ไม่เพียงพอ Na Triobloidi (2009)
She may retain the memories, but I believe that her becoming fully conscious of it, and giving testimony, would be impossible.ความจำของเธออาจจะกลับมา แต่ว่า.. ผมคิดว่าการที่เธอจะกลับมามีสติโดยสมบูรณ์ และสามารถให้การได้ /Nนั่นนคงเป็นไปไม่ได้ Episode #1.3 (2009)
Well it's a tape of Megumi-san's testimony.คือ.. เทปคำให้การของเมกุมิซังน่ะ Episode #1.3 (2009)
You used her condition to make her give false testimony, as insurance.คุณใช้อาการของเธอ... ...เพื่อให้เธอให้การผิดๆ เป็นการป้องกัน Episode #1.3 (2009)
He may be giving us misinformation via his testimony without even knowing it.บางทีเขาอาจะให้้ข้อมูลเราผิดๆในการให้การโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้ Episode #1.8 (2009)
So it s Greg's testimony that put him behind bars?งั้นเกร๊กก็เป็นพยานเพื่อจับเขา? The Bond in the Boot (2009)
We don't have any evidence, so if he overturns his testimony, then that's the end of it.เราไม่มีหลักฐานอะไรเลย ก็ในเมื่อเขาสารภาพออกมาเอง ก็จบแล้วอย่างนั้นเหรอ? Orutorosu no inu (2009)
Testimony of detective Hasebe Nagisa from Minami-Shinagawa Police Station, who was on location.เป็นคำให้การของนักสืบ ฮาซาเบะ นากิสะ จากสถานีตำรวจ มินามิ-ชินากาว่า ที่อยู่ในเหตุการณ์ Orutorosu no inu (2009)
They said that with your testimony alone, it isn't enough to make a case.พวกเขาบอกว่าเป็นการสารภาพของคุณคนเดียว ไม่เพียงพอต่อการทำคดี Orutorosu no inu (2009)
So youke down door and then provided false testimony to secure the restraining order against Mathew.ดังนั้นคุณเลยทำลายประตู และให้การเท็จ เพื่อจะได้สิทธิสั่งห้ามแมทธิว? Hostile Takeover (2009)
Wedeck thinks he needs it for his senate testimony.เวดเด็คคิดว่าเขาจำเป็นใช้มัน สำหรับการให้ปากคำ กับวุฒิสมาชิก Gimme Some Truth (2009)
This hearing reconvenes tomorrow at 10:00 A.M... with Agent Benford's testimony.การไต่สวนจะเปิด การประชุมใหม่พรุ่งนี้ เวลา 10.00 น... เริ่มด้วยเจ้าหน้าที่เบนฟอร์ด เป็นผู้ให้ปากคำ Gimme Some Truth (2009)
The autopsy report, witness testimonies and circumstantial evidences do not incriminate Pearson.และหลักฐานแวดล้อม ยืนยันว่าไม่ใช่เพียร์สัน The Case of Itaewon Homicide (2009)
According to the witness testimony, he saw them coming up to the club.ตามคำให้การของพยาน เขาเห็นทั้ง 2 คนขึ้นมาบนคลับ The Case of Itaewon Homicide (2009)
Your friends' testimonies don't help as well.คำให้การของเพื่อนแกก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย The Case of Itaewon Homicide (2009)
Professor Lee's testimony is always straight forward.อาจารย์ลีให้การ ตรงไปตรงมาเสมอ The Case of Itaewon Homicide (2009)
but since both parties hold each other accountable for the murder, it is essential to look into the authenticity and reliability of their testimonies...ต่างกล่าวโทษซึ่งกันและกัน มันเป็นเรื่องละเอียดในการมองหาความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือในคำให้การของทั้ง 2 คน The Case of Itaewon Homicide (2009)
Also, forensic testimony is deemed standard opinion and urinating posture is circumstantial, and there is no record of the defendant under substance influence.รายงานการชันสูตรและ ท่าทางการยืนปัสสาวะของผู้ตาย ศาลจึงถึอว่าเหล่านั้น เป็นการพิจารณาแค่พื้นฐาน และอีกทั้งยังไม่มีการบันทึกว่าจำเลย The Case of Itaewon Homicide (2009)
They fabricated testimonies during trial.เขาบิดเบือนหลักฐานระหว่างการพิจารณาคดี The Case of Itaewon Homicide (2009)
...and by having destroyed it, now we don't know and the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth......และเพราะได้ทำลายมัน, ตอนนี้เราไม่รู้ว่า... . ...และคำสาบานที่คุณกำลังจะกล่าว จะเป็นความจริง,ความจริงโดยแท้ Precious (2009)
Skrzynski, I'm granting your motion To limit testimony on the murder chargeส่วนคุณสกินสกี้ศาลรับคำร้องของคุณ... You Don't Know Jack (2010)
I'm not allowing his testimonyคุณว่าคุณมีพยานอีกคนนึง You Don't Know Jack (2010)
Testimony of an altercation that happened at Northmoor while he was there.แต่เขาไม่ได้พิสูจน์มัน และก็ไม่มีใครต้องการที่จะรู้เรื่องนี้ Edge of Darkness (2010)
Testimony from the senator.และในที่สุดเขาก็ยิงตัวเอง คุณยังจำได้ไหม ? Edge of Darkness (2010)
And frankly, you did spend an awful lot of time embarrassing Mr. Zuckerberg with the girl's testimony from the bar.พูดตรงๆนะ คุณใช้เวลาเยอะมาก เพื่อจะทำให้คุณซัคเคอร์เบิร์กขายหน้า ด้วยคำให้การของผู้หญิงจากบาร์ The Social Network (2010)
When there's emotional testimony, I assume 85% of it is exaggeration.ภายใต้คำเบิกความของพยาน ฉันถือว่า 85% นั่นพูดเกินจริง The Social Network (2010)
Come on, Timonen, put a stick on it.เอาเลย ทิโมเนน ยืนไม้ไปสิ Devil (2010)
Without that sanctimonious little prick, Godric, to save you I would just love to rip you open and wear your rib cage as a hat.ไม่มีไอ้เจ้าก็อดดริกคนดี คอยคุ้มกะลาหัวแกแล้ว ฉันพร้อมที่จะฉีกแกออก I Got a Right to Sing the Blues (2010)
So aside from the testimony of Bravin's daughter,แล้วนอกเหนือไปจากพยานให้การ ที่เป็นลูกสาวของบราวินแล้ว Polly Wants a Crack at Her (2010)
You sound like a pious sanctimonious southern preacher!คุณพูดเหมือนคุณกำลังเทศนาสั่งสอนอย่างกับคนมีศีลธรรม Peter (2010)
Well, unfortunately, my testimony's already been documented.อ้อ ช่างโชคร้ายจังเลย คำให้การของฉันถูกส่งไปเรียบร้อยแล้ว NS (2010)
We also had testimony from the valet who actually saw him pull in the back alley.เรายังมีคำให้การ ของคนรับใช้ที่เห็นเขาหลบออกไป ตรอกด้านหลังด้วย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
There's antimony, arsenic Aluminum, seleniumThere's antimony Arsenic, aluminum, selenium The Pants Alternative (2010)
Testimony is expected from three kidnapping victims:จากหลักฐานยืนยันว่ามี การลักพาตัวเหยื่อ 3 ราย The Boy with the Answer (2010)
Caroline said you can't give expert testimony if she's prosecuting your case.แคโรไลบอกว่าคุณไม่อาจเป็น ผู้เชี่ยวชาญขึ้นให้ปากคำได้ ถ้าเธอเห็นว่าคุณเกี่ยวพัน อยู่กับคดีความอยู่ด้วย The Boy with the Answer (2010)
General, I want to thank you in advance for your testimony.ผู้พันครับ, ผมต้องการที่จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ในการเป็นพยานหลักฐาน Chuck Versus the Subway (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timonBut still you people do not accept our testimony.
timonHe did not need man's testimony about man.
timonHe did not need man's testimony about man, for he knew what was in a man.
timonHis testimony stands on facts.
timonI have to give a testimony in the courtroom tomorrow.
timonNow this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priest and Levites to ask him who he was.
timonThe detective took down his oral testimony on the spot.
timonThe detective took down his testimony on the spot.
timonThe detective took down his testimony on the spot, word for word.
timonThen John gave this testimony;
timonThere were points in her testimony that didn't add up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้การ[V] give testimony, See also: give evidence, testify, depose, be an witness, Example: ท่านไปให้การที่ศาลในฐานพยานโจทก์, Thai definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา, Notes: (กฎหมาย)
ข้อยืนยัน[N] proof, See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation, Syn. หลักฐาน, ข้อพิสูจน์, Example: สถิติจากการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อยืนยันว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
ข้อพิสูจน์[N] proof, See also: evidence, substantiation, testimony, Syn. หลักฐาน, ข้อยืนยัน, ข้อรับรอง, Example: กระทรวงสาธารณสุขพยายามหาข้อพิสูจน์ว่ายาสมุนไพรใช้รักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งที่ชี้แจงให้รู้เหตุผล, สิ่งที่แสดงให้เห็นจริง
คำให้การ[N] testimony, See also: statement, answer, plea, Syn. ข้อเท็จจริง, ปากคำ, Example: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของเขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง
คำเบิกความ[N] testimony, See also: confession, affidavit, Example: การพิจารณาคดี อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้อง คำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารทั้งหมด, Notes: (กฎหมาย)
ปากคำ[N] testimony, See also: statement, evidence, Syn. คำให้การ, Example: ผู้เสียหายไม่ยอมเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยอ้างว่าเกรงกลัวอิทธิพล
พยานหลักฐาน[N] evidence, See also: testimony, proof, Syn. หลักฐาน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ
พลวง[N] antimony, Syn. แร่พลวง, Example: พระปิดตากรุวัดท้ายย่าน เนื้อแร่พลวง เป็นพระปิดตาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 51 สัญลักษณ์ Sb เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายโลหะเงิน เปราะ หลอมละลายที่ 630.5 ํซ. มีสมบัติพิเศษคือ ขยายตัวเมื่อแข็งตัว ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ
ใบรับรอง[N] certificate, See also: testimonial, guarantee, Syn. หนังสือรับรอง, ใบสุทธิ, Example: เขาลาป่วยโดยจะนำใบรับรองแพทย์มาให้ในภายหลัง, Count unit: แผ่น, ใบ, Thai definition: เอกสารที่แสดงการรับรอง
ประกาศนียบัตร[N] certificate, See also: diploma, testimonial, Syn. ใบสุทธิ, วุฒิบัตร, ใบรับรอง, Example: เขาเรียนจบระดับปวส. โดยมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้, Thai definition: เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปกติต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ใบสุทธิ[N] graduation certificate, See also: testimonial, school-leaving certificate, monk's identification card, certificate of honour, Syn. วุฒิบัตร, หนังสือรับรอง, ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง, Example: การสมัครเข้าเรียนต้องแนบใบสุทธิกับใบสมัครด้วย, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: เอกสารแสดงวิทยฐานะและความประพฤติเป็นต้นของบุคคลผู้ถือเมื่อลาออกหรือจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน
ปริญญาบัตร[N] degree, See also: testimonial, Example: พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้, Count unit: ใบ
ให้การเท็จ[V] give false testimony, See also: testify wrongly, Example: พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์, Thai definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง
ให้การเท็จ[V] give false testimony, See also: testify wrongly, Example: พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์, Thai definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage
คำเบิกความ[n. exp.] (kham boēkkhwām) EN: testimony   
คำเบิกความ(ของ)พยาน[n. exp.] (kham boēkkhwām (khøng) phayān) EN: testimony   
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence   FR: déposition [f]
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khøphisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument   FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
หลักฐาน[n.] (lakthān) EN: proof ; evidence ; testimony   FR: preuve [f] ; témoignage [m] ; évidence [f]
ปากคำ[n.] (pākkham) EN: testimony   
พยานหลักฐาน[n. exp.] (phayān lakthān) EN: evidence ; testimony ; proof   FR: témoignage [m] ; preuve [f]
พลวง[n.] (phlūang) EN: antimony   FR: antimoine [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMON    T AY1 M AH0 N
TIMONEY    T IH1 M AH0 N IY0
TESTIMONY    T EH1 S T AH0 M OW2 N IY0
SANCTIMONY    S AE1 NG K T AH0 M OW2 N IY0
TESTIMONIAL    T EH2 S T AH0 M OW1 N IY0 AH0 L
TESTIMONIES    T EH1 S T AH0 M OW2 N IY0 Z
TESTIMONIALS    T EH2 S T AH0 M OW1 N IY0 AH0 L Z
SANCTIMONIOUS    S AE2 NG K T AH0 M OW1 N IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antimony    (n) (a1 n t i m @ n ii)
testimony    (n) (t e1 s t i m @ n ii)
testimonial    (n) (t e2 s t i m ou1 n i@ l)
testimonies    (n) (t e1 s t i m @ n i z)
testimonials    (n) (t e2 s t i m ou1 n i@ l z)
sanctimonious    (j) (s a2 ng k t i m ou1 n i@ s)
sanctimoniously    (a) (s a2 ng k t i m ou1 n i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussage {f} (Gericht)testimony [Add to Longdo]
Bezeugung {f} | Bezeugungen {pl}testimony | testimonies [Add to Longdo]
Frömmelei {f} | Frömmeleien {pl}sanctimony | sanctimonies [Add to Longdo]
Scheinheiligkeit {f}sanctimoniousness [Add to Longdo]
Zeugenaussage {f} [jur.]testimony; witness's statement [Add to Longdo]
Zeugnis {n}; Empfehlungsschreiben {n} | Zeugnisse {pl}testimonial | testimonials [Add to Longdo]
Zeugnis {n} | Zeugnisse {pl}testimony | testimonies [Add to Longdo]
fromm; frömmlerisch {adj} | ein frommer Wunschpious; sanctimonious | a pious hope [Add to Longdo]
scheinheiligsanctimonious [Add to Longdo]
scheinheilig {adv}sanctimoniously [Add to Longdo]
Tahitimonarch {m} [ornith.]Society Is Flycatcher [Add to Longdo]
Antimon {n} [chem.]antimony [Add to Longdo]
Timon von AthenTimon of Athens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチモニー;アンチモン[, anchimoni-; anchimon] (n,adj-no) antimony (Sb) (ger [Add to Longdo]
メモリアル[, memoriaru] (n,adj-f) memorial; testimonial; commemorative; (P) [Add to Longdo]
塩化アンチモン[えんかアンチモン, enka anchimon] (n) antimony chloride [Add to Longdo]
輝安鉱[きあんこう, kiankou] (n) stibnite (mineral); antimonite [Add to Longdo]
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P) [Add to Longdo]
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] (n,vs) affidavit; deposition; testimony; (P) [Add to Longdo]
供述書[きょうじゅつしょ, kyoujutsusho] (n) affidavit; deposition; testimony [Add to Longdo]
言った言わない[いったいわない, ittaiwanai] (n) he said, she said (differing unsubstantiated testimony) [Add to Longdo]
参考人招致[さんこうにんしょうち, sankouninshouchi] (n) requesting the testimony of an unsworn witness (who is not bound by perjury law) [Add to Longdo]
[あかし, akashi] (n) (1) proof; evidence; testimony; (vs) (2) to testify (usu. Christian religious context); (P) [Add to Longdo]
証言[しょうげん, shougen] (n,vs) evidence; testimony; (P) [Add to Longdo]
証言録取[しょうげんろくしゅ, shougenrokushu] (n) deposition; record of testimony [Add to Longdo]
人証[じんしょう;にんしょう, jinshou ; ninshou] (n) testimony of a witness [Add to Longdo]
人的証拠[じんてきしょうこ, jintekishouko] (n) testimony of a witness [Add to Longdo]
贈与証書[ぞうよしょうしょ, zouyoshousho] (n) testimonial; presentation certificate [Add to Longdo]
独禁[どっきん, dokkin] (adj-no) (abbr) (See 独占禁止) antimonopoly; antitrust [Add to Longdo]
独占禁止[どくせんきんし, dokusenkinshi] (adj-no) antimonopoly; antitrust [Add to Longdo]
表彰状[ひょうしょうじょう, hyoushoujou] (n) testimonial; certificate of commendation; (P) [Add to Longdo]
仏臭い[ほとけくさい, hotokekusai] (adj-i) otherwordly; sanctimonious [Add to Longdo]
法廷証言[ほうていしょうげん, houteishougen] (n) court testimony [Add to Longdo]
目撃証言[もくげきしょうげん, mokugekishougen] (n) eyewitness testimony [Add to Longdo]
藪の中[やぶのなか, yabunonaka] (exp) inability to discern the truth due to conflicting testimony (name derived the Akutagawa Ryuunosuke story "In A Grove") [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证明[zhèng míng, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] proof; testimony; to prove; to confirm the truth of, #1,117 [Add to Longdo]
证据[zhèng jù, ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ, / ] evidence; proof; testimony, #3,020 [Add to Longdo]
见证[jiàn zhèng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄥˋ, / ] witness; testimony, #6,673 [Add to Longdo]
证词[zhèng cí, ㄓㄥˋ ㄘˊ, / ] testimony, #25,427 [Add to Longdo]
证言[zhèng yán, ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] testimony, #27,128 [Add to Longdo]
假证[jiǎ zhèng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ, / ] false testimony, #28,308 [Add to Longdo]
[tī, ㄊㄧ, / ] antimony Sb 銻|锑, metalloid, atomic number 51, #35,263 [Add to Longdo]
食言[shí yán, ㄕˊ ㄧㄢˊ, ] lit. to eat one's words; to break a promise; to go back on one's word; to renege; unsworn testimony, #39,240 [Add to Longdo]
道貌岸然[dào mào àn rán, ㄉㄠˋ ㄇㄠˋ ㄢˋ ㄖㄢˊ, ] sanctimonious; dignified, #47,543 [Add to Longdo]
翻供[fān gòng, ㄈㄢ ㄍㄨㄥˋ, ] to retract testimony; to withdraw a confession, #53,617 [Add to Longdo]
人证物证[rén zhèng wù zhèng, ㄖㄣˊ ㄓㄥˋ ˋ ㄓㄥˋ, / ] human testimony and material evidence [Add to Longdo]
宣誓证言[xuān shì zhèng yán, ㄒㄩㄢ ㄕˋ ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] sworn testimony [Add to Longdo]
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top