ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antimonic

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antimonic-, *antimonic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antimonic(แอนทิโม' นิค -มอน' นิค) adj. ประกอบหรือผสมด้วยพลวง, สารผสมหรือสารประกอบพลวง, Syn. antimonial, antimounous, antimonious

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antimonic \An`ti*mon"ic\, a. (Chem.)
   Pertaining to, or derived from, antimony; -- said of those
   compounds of antimony in which this element has its highest
   equivalence; as, antimonic acid.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antimonic
   adj 1: relating to or derived from antimony; "antimonious oxide"
       [syn: {antimonic}, {antimonious}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

antimonic

 


  

 
antimonic
 • (แอนทิโม' นิค -มอน' นิค) adj. ประกอบหรือผสมด้วยพลวง, สารผสมหรือสารประกอบพลวง ###S. antimonial, antimounous, antimonious [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top